EG

   

		 

	 EEEEEEEEEK: "E !" -
	 EE EE?.
	AE? EEEDEI
	́EEEI EEEEEIE

	 E, EE, EE, @A,
	́EK  EEE
	EE, F, EE!
	BEECAE

	āEEEEE H EEEE:
	C E EE EEEEEE.
	CEEEEK EEDEAE
	HE- EE.

	EEG E EE-
	́EEB EE BE
	 E, EEEE ER,
	́EEE?- E EE EQA.

	C : " , EEE"
	 ? E D, E "JE!
	C D EE EE M?,
	 EE D E G EE!"

		 ,  ...

	 EE D E E..
	 EEEE? EGE:
	΁EI? E?,
	E EEUEE,
	EE EE?

	 EE D E E
	 EC EE E
	 C EE D EE
	 D EEEE,
	 D ?E EEE?

	 EE D E E
	 EEED E,
	 E ?E
	́EE EEE
	EEEK  E

	 ?, CGEE E E K,
	 E M ED,
	 EE? EE
	 ?, CG  EEBE
	 EE, CG ,
	  EK EEEEE

	 EE D E E
	́EEDE E ?E,
	  E - ,
	 EG - EEE
	 ED E E

	 EE D E E
	 "Equot; - E? E
	D, EEEAE E
	 D EELH I,
	EED KEEE

	 EE D E E
	 EE E?
	"...́EEE E
	 E EEEC E" -
	 M? ? EEE

	... EE D E E
	 EEEE? EGE?..

		* * *

	 EE EEE E?EEE,
	R?EEEEEEL E? E...
	 EE? EE EEEE D EE
	B EE E EEQE

	H EE ?ME - ? EE
	 ?EEE E ?EE..
	 EIEEDE E[? EEK EJR,
	́E@ EE, E?.

	́E E D ,
	EEEE
	 E EE -,
	 EEEE.
	́E E D ,
	́E EE ,
	 E EE -
	 B? EE

	 E E EEE EEEEEE
	́EJIJEE , EE AEE
	΁EE, E EEEE? E?,
	 E ERE, M EK EUE.

	IAH , EE
	E EEB EE.
	āE E, E ? E
	G EE? EE

	ӁEEEEE 
	 D, EEE?, EED.
	 E?, ECE
	EE? E?...

	 E E EEE @ZED,
	ȁEEEE- EE EE- EE
	 E E D E E BE
	ρEEEE EEJ.

	C IMEGEEE
	́E@E EG,
	́EEEEEC
	EE? EEE

	 EM EE E,
	сEE EEACD?.
	ҁEEEEK, EEE..
	E AACME

	́E? E EIEE EJE
	 H E EE?E.
	 E EE -,
	E E EE?.

	 E EEE,
	 E EEEGEME
	 E EE -
	 B? .

		* * *

	 R-E, EE, EE,
	? EE @ E, EEEE
	 R-E, EE, EE,
	E? , EEE E? EEE

	 R-E, EE, EE,
	 E ? EH.
	 DEEE? ME? ED ...
	 E , M @ D HEEE

	BE? ! , EEE... ʁEE
	́EE E EEE, E, EEE
	EEE, BE, E ,
	CA EE H EE

	 EE, BE, E-E
	, E E EE EE ,
	 R EA EE
	 F, EED EE

	́EE E E EE
	́EEE, EEEEE.
	JEEER E ? ?,
	 E, ED BEE EE

	C EE?, EEEEE EEE -
	M E M CEEEE
	 EEEEEGE-E,
	 ? E EEGE-@E

	EH EEE,
	 ? E ESEE
	ӁEAEE EE EL EE
	EE "JAE" EM.

	 ? E E EE
	E? ? "", EE EEE
	́EEEEEEE, EE,
	 EE GE E, EEEED.

		* * *

	EEE K E EE
	 AEE ? EZE.
	E сE?, D E, EEEEEE
	 E H EGEE

	ҁEEEEB, EEEEE
	́EDGE D EE D.
	 EEEEE- ? EA D .
	 EEEEEED EE

	ҁEEEEB, EEEED EA,
	 EEEE
	 EEEEE- ? D EM
	@ ? "EE" E.

	 D E EA, сE?,
	́EE EE EE
	 @ E EE EG,
	 EE EDEE

	E сE?, E , EEE,
	 GEEE D E
	 EEEEE G , сE?, EE
	 AEE ? ? E

	ҁEEEEB, E? DEBEE?ZE
	́E? EEE EE.
	 ?EE EE? E D M,
	E D EBRE C EE.

		

	E E EEEEE E@E
	HE E?EEC E EE EB;
	EE EEEE EE
	, , EEEEE
	E!
	   E!
		 E!

	, EEEE EE EEE
	 ?E ? EE E;
	EE EEE EEAEE
	 E EE E?,
	E!
	   E!
		 E!

	  E? E?E ,
	  Z G ? EEE
	  CKEEEEGE E
			EEEEE EE
	  ́ED EEEEIA,
	   - EEEE
	  H E ? - EE
	  EEC [ ...
	  H E E - EE

	, EEEBEEEE
	 E CE E;
	, ? E? EEE
	, EE , EE@K ?E?,
	E!
	   E!
		 E!

	 E C BE
	 , E? EEE,
	EEGEEEE, EEEE, ,
	 E E DEE
	́EEE?!

		

	E EE EE
	H ZE EL,
	 EEEEAEBEEEEE.
	E EE EE
	EE M? ELH,
	KE, E, E, D E.

	E EE EE
	E E,
	E D .
	ҁE EHEE@AE
	?E EEEEEEZE
	 E EEE EDEBE

	E EE EE
	́EE E@E
	E , EEH ZD EE?,
	 EEEE
	́EEEE,
	B E EGE[?EE?.

	E EE EE
	EE M? ELH,
	KE, E, E, D E.
	E EE EE
	H ZE EL,
	 EEEEAEBEEEEE.

		

	E EE, E
				 EG
	āEEE
	    EL.
	ρEEEE EH G?
			    EG...

	EEH EE?
			   E
	E
	    EEBE
	 ? EE, EBE

	E E EEE
				 EEEEE
	 E ER 
	 D G,
			 @ R...

	́EE ? E E,
			   E,
	C 
	    EE.
	́E CE AEE
				E.

	 EE,
		  CEEEEEE
	 EF
		  EE.
	ҁED E-
		   ? E E
	 EEE

	EEEE?EE
			  E ?,
	́EEG
		  ?.
	 BE E? E?
			   DE.

	݁E EE, E
				 EG
	āEEE
	    EL.
	ρEEEE EH G?
			    EG...

		* * *

	E E EE, E EE
	 EE E"EE" EEE
	E ? M, M, M, M, M!
	EED ? EEE EEEH.

	?EE , EEEE
	/E EE, E EE EE/,
	 ? AEEEE EDE
	 E""  EE.

	E EE EEEE,
	́ER, D EEE ? E  E?!
	GE, EE J??,
	 , EE D EA??.

	 E ?EE ? EIE EEE
	 EEE EE?, ? EE
	E ? M, M, M, M, M!
	EED ? EEE EEEH.

		,   ...

	E E E EE
	 E? EE EKC EE
	E E E EE
	 EE[ G EKC EE
	 EME EE EEM
	 E? E.
	E E E EE
	 E? E EKC EE

	 EEEE EEE E
	 EIH E?E
	  EE EEEDE
	 EE B.
	 EEEG E  
	ρEEEAE
	E EE EEE EEE,
	́E .

	  E E
	  āE E E,
	  J? E?.
	   EEZ,
	   EERE
	   EE- E E?.
	   EEE? ,
	  CEEE D E
	  EE
	   E E
	   E?, E E?,
	  ? GE
	  G GE

	 EE?EE? E E
	́EE E,
	FRE? C EEE EH,
	 EEEE
	E EE, EEGE
	 E@EEE ...
	E E E EE
	 E? EE EKC EE

	   EE ,
	  āEZ EME
	  ρE EE
	  EE E
	   , BDLE? [
	  D EE.
	  HE EIE D EEK,
	  ́E EEE
	  E,
	  ́E EEE
	  āEEEEEC E
	  E.

		,  

	E EEEEE[, EE,
	E E EE EEEE
	ρEE EE E EM-E,
	E EEEEE[ ED EAK!

	 E EEE E E?,
	 EE?E[ EE E
	 EEE EEEEEE
	 H E EE EEE

	  [.
		 ́EEEE E
	  E
		 D 
	  E
		EEE
	  EEE
		   EE.

	 EEE DE
	 EEEEE EEE E
	́EEEEEE CEED EE
	E EEEEE[, D E

	CDE D E E EI,
	 E EE EE? .
	ҁEE EEE, E E E,
	E EEEEE[, EE

	  [.
		 ́EEEE E
	  E
		 D 
	  E
		EEE
	  EEE
		   EE.

	E? B EEEEE
	 E EEEEEE
	-G, EC E M?, ,
	KE? [, E EEE

		 

	E D G EE EE
	 @FE-,-
	E EZ EEIME
	D D ?EGEER.

	 EC E E
	 EEEE...
	ǁEE EE
	 ED E?

	 ED EE D EBE
	́EEEE?
	E , EC B,
	JEED EE E.

	ÁE[ EEE E?
	? HE..
	 ? EE E
	EE EEHE

		* * *

	AEEE.
	E EEBEEEE
	E? EEE EEE?E E
	EE EE AE

	EE EEE
	H?E EEEEEE
	 E EE EEEE
	 EE

	  MEEEEE?,
	   EEEDE AE
	  , EBEEDE E D E
	  ED EE

	JEEEE- EEE @? D E,
	EEEEEE? E
	JEEEE- EEE? @? E?
	ҁE CR EE.

	  D E? EEE?,
	   EEEDE AE
	  , EBEEDE ED E
	  ED EE

	E EE, EEE IJEAZE EK,
	́E E- - E E ? EHE
	C ED, E ́EEEREIME
	 EEE? .

	   D E? EEE?,
	   EEEDE AE
	  , EBEEDE ,
	  EE EE

		

	JE EE
	M E E
	- ?, JEEGE E?
	- JEEE D?

	EEE E-
	 EEE? E
	?E ECE EE
	? EE ECEE

	  E EE EE
	   - EE, EEE- EEE,
	   E? EE
	  EEEEEEE,
	  KEE D ?.
	   EEE- EE E

	, E EEE
	 EEEE E
	E E "EB Equot;,
	́E D "AAE"!

	E, E  E?E
	āED E E E !
	́EE EE  ,
	 D EEE @!

	  E EE EE
	   - EE, EEE- EEE,
	   E? EE
	  EEEEEEE,
	  KEE D ?.
	   EEE- EE E

	݁E E ZEEE
	 DEDEE E.
	΁EEEE ΁E??,
	 E EEEECEDE

	  E EE EE
	  EE EEE
	  ́E? EEEEEEC.
	   EE  EE,
	   EEEE E
	   EEEEE "E".

	 EEEE E
	A E EE ERE
	ρEE EEEEED...
	E- E EEED .

	  E EE EE
	  A E- EEEBEJE,
	   E? EE
	   EE"Equot; D EE,
	   EE
	   ? GE?? E

		 

	E M,
	́ECE
		D , @ [ .
	E M,
	? EIEE
			    G.
	E M,
	ҁECI
		 ?EEE
	E M -
	E E,
		 B E@E? [.

	E M...
	ŁE?? 
			 EDE.
	E M,
	 EEE
		 G IEK.
	E M...
	ZEEK E
				 EEEEE
	E M...
	EE
		   DE EM.

	AC E, AM DK E,
	AE E EEH EH EE
	H M?
		 E EEEE,
	EE
		 @ E E.

	E M,
	؁E? EEIJJ
			  H I .
	E M...
	J JEE -
			   E ?.
	E M,
	΁E- E? EE
			  E E .
	сE?E, EE,
	E M,
		  G EEEEE.

	 
		 EEE EEE
	EGE
		  JECM EE.
	H M?
		 E@M DA -
	AEE
		    EE .

		 - 

	, EEE
	 MEE
	ρEEMELEEEM C,
	 GEE EEGED ,
	 GEGEED .

	 E ME
	 E EE EB,
	 E EEEGE
	 E ZEME
	EEGE
	ACE ,
	EME EB.

	ρEEEEEBEEE
	" , EE EEEEE
	I E? E EEE ,
	 EE , EEE ?"

	ZE EC EEE
	́EEE CM: " E, E? E"
	́EGEE EB C D E
	CKE EE E

	 EE EEIGEE
	EEEE D EE ED EIE
	JCE , EEE.
	C EEE.

		 

	, EEE
			? AE
				   E,
	? E EEE
		  EE
			   EEE.
	E EDE?,
			 EE@E? ,
	EH EEDH
			    E I E
	 E,
			   EEE...
	E E
		   ACK EE-
				   E?EE
	EE
			EEED EEE
	́EEEE EED E?,
				 EAH E...
	 E E EEE,
			   EE D EE
	 E,
			   EEE...

	  E EK,
			 E EK,
					E EK.
	  E K,
			  K,
					 K.
	   EE...
			(E).
	  E? E?...
			 (E).
	   EE ? ? EEEPEEE
					   EE AE..
	 E EEE
			 CGE?
				  "Equot;.
	΁E? !
		    ΁EKE EHE
				   E
	EEEE @E EI
				(EE EE? E,
	 D EE ? - E,
				D E? EE!
	́EE? EE,
			  ? EE- EEE!
	 E.
			E EEE
					 !
	́EEE E
			  EGEEE
					 EEE
	? M ,
			    D E? EM.
	?, E, ? EE
			    E EEEE
	 EE?,
			   EEEK-E?...
	  E EK,
			 E EK,
					E EK.
	  E K,
			  K,
					 K.
	   EE...
			(E).
	  E? E?...
			 (E).
	   EE ? ? EEEPEEE
					   EE AE..

	, EEE
			 AE
				   E,
					   E,
						  E...

		38 

	E? - ? E E EE
	 EEE[.
	 EE EEEE
	, E? EE

	 E - E EEEEE E
	  EEEE EE...
	 E ? - ? E E EE
	 EEE C EE EE.

	 EEE E EEEE,
	΁EEZEEE ÁEKE
	 EECM - E DEE,
	E D EE.

	 ?, EEEE EE,
	 ZEEEEK.
	 ? D? , C? C EE
	āEE@E?EE .

	EE? E ́ED E.
	 EEEEEEE E E
	E E DE E EW,
	 ?, EMEI.

	EE? E JEE? D ,
	C  E EEEE.
	 EEZ EE " EE !"-
	āED EREQE E EE...

	́EE. EEE FR E -
	́EEE E .
	 ED E EBEECE,
	@EH EEEE

	́EEEE? EDJEEA,
	B ?? EEE E
	́EEEE- M-, E EE
	 EE C EE E

		--

	 EGEE EE,
	΁EME ,
	EEE, EED EK
	BE E.

	 EEM, M,
	@-Z EH,
	@--ʁE EETJM
	ECEM.

	  , E EE.
	  ?G, EG, E
	   E E ?, E.

	EED EEEE
	ZEEE
	? A EEGE
	AK EEEE

	сE , E@--ʁE,
	сE , .
	EEEK, D E,
	EEB H EE

	  , E EE.
	  ?G, EG, E
	   E E ?, E.

	BE Z 
	 E E.
	EEE EIEH
	EEE EE

	C EEV ZE,
	 E EE
	 EE E@--ʁE,
	E D E
	 E, EE EE.
	 E, EI E
	 E, FEEE - EE-
				E.

		 

	E- E EE? E,
	EE, EE @?.
	E E C, @EE
	B D E.
	E E, EE EE
	 EE DEEE.
	 EEE, E 
	 EEEEM? E.

	  EE BEEE
	   EACEDEE
	  B EE EEE.
	   EE E
	  ʁEEEEE @EAE
	   CEE.
	  E E,
	  JZEE,
	   EEE E?E? E
	   EEA
	  EEE
	  KJE

	E D EEH E
	EEEEZEEE
	 E E EE@EEE
	, EED E?.
	E M EEEE E
	CE EEE B E
	C? EED E C E
	EEEE EE.

	  сE EL
	   EEEEE
	  DE EAZEEEH E
	   EEE?E
	   A EE E?
	  E B?E
	  D M,
	  E EEE
	   EEEE E
	   E.
	  E EEEE
	  E E EEKZE
	  E E.

	E D E@'?E
	BE EE,
	 EEECM,
	E M - , ERE
	 E EEE, EE
	? EE E
	 EB?? EC,
	 XEEE.

	  EE BEEE
	   EACEDEE
	  B EE EEE.
	   EE E
	  ʁEEEEE @EAE
	   CEE.
	  E E,
	  JZEE,
	   EEE E?E? E
	   EEA
	  EEE
	  KJE

		* * *

	EEEE E?EL,
	B?D E?E
	 , E ME
	EZVE"E" ?E
	LEE EE E
	GE?E AD.
	M,  EEME
	́EEC?EE? EE.
	EEE EEA, E E,
	KEEE.
	JM, ?, EE EE,
	JEEEE EEEE.
	āE EEE EE G, BE...
	́EʁEAE? , E, E
	 EE EE
	EEEEE EBE
	́EE, E ?, ?
	G EA-IE
	ȁE ŁEE ?E EAA
	"-" E "GEEquot;.

		 
		" "

	 D
	 "K EEED"
	 H EE
			 E EEEE EE.
	сE? EE
	 E
	 EE
			 DEEEEE
	 "K EEED"
	ҁE EEEGE
	E CEEE?
			  EE? E,
	 CE 
	ZEEEHE...
	ȁEGEE GEE
			 D @E E E.

	  B E EE,
	  EE EE "EEEEquot; EEE
	  ́EEIEE EE :
	  ΁E "" E EE
	   CE EE,
	  ΁E  E EEEEE[,
	  ΁E DE CE,
	  CA E EEEE ?E

	́E E?,
	EE?.
	EKE?,
		    EEE? EE
	AEE?E
	"B" E,
	EE?,
		    EEAH EE

	   E  D E EEE,
	   DEEEEEKE
	   EEEEE EE,
	   E@EEED EEJE
	   E , C ERE,
	   H E .
	  E EZ,
	   ,  ? "EEE".

	 D,
	 D
	 "K EEED"
			 E EEEE EE.
	сE? EE
	 E
	 EE
			 DEEEEEE

	  B E EE,
	  EE EE "EEEEquot; EEE
	  ́EEIEE EE :
	  ΁E EEE EE
	   CE EE,
	  ΁E  E EEEEE[,
	  ΁E DE CE,
	  CA E EEEE ?E

		 

	 E E
	ǁEEE
	 -EEE
				 EE
	 E?E
	M EE
	΁E EEE
				 EK.
	B EE? E K
	āE KEE,
	EC E D .

	 C, DEE
	ρEE EEE EEEEE
					  E ,
	́E E ME
	 E D CR EE -
				 EBEE
	KGEE@E EE? EE,
	?  EE
	KGE EEE?EEI
	āEEE E

	   K EEE
	  ρEE, EEBEE
	  BE EEE,
	  - EIE EE EB.
	  - EEEE K EE
	  E BE- E ,
	  - EEEEEK, EEE
	  F E EE.

	  C EEŁEE
	   E? EEZE K?.
	  C EE, ?E- EB? -
	   EE? EE?E.
	 E E
	ǁEEE
	 -EEE
				 EE
					 EE..

		 
		  --

	 EEH EZEE?EE EE
	ȁE E? E?, EE E
	 EG EE E E E?,
	JBEE??, EEGE EH.

	E EE ??E ,
	́EEE EEE M EE
	D EE ?E? EEE
	ҁEEE EDEEE

	  EE EE
	  E E AE .
	  BCE-,
	  FAE- E? E EE

	E E EE EJ?,
	- EED E EA E
	ŁED EE EH MEE,
	 D EE EEEE BE

	  EE EE
	  E E AE .
	  BCE-,
	  FAE- E? E EE

	́EEEE? E E EE?,
	EEG EE E ?.
	сE, EE EE E ?,
	 E- E ? EE.

	  EE EE
	  E E AE .
	  BCE-,
	  FAE- E? E EE

		 N

	 E C ,
	 ? ?E"Equot;
	M ? E? E N.
	E E? M D ,
	 IE E,
	C EE? AE.

	EEEE E C ,
	, EE ...
	ʁE? E
	 EE
	 EEEE.

	 N EUE
	BEEEEE
	EE E
	 N...

	́E@?EM
	GEEE-
	 EEUEEEE
	E.

	́E- D ,
	E- D E,
	ӁE EEEE?E - E.

	́E- D ,
	E- D E,
	́E- CELH EEE.

	EEEE?ZEAA,
	 E - E E
	ƁE E @E?E
	Z EME.

	H EMEZEE.
	ρEE - @- ...
	EEEE GEʁ,
	E EE EEE

	[ - MEAE,
	E @E- EE
	 GE- E EE
	EEEE EED.

	N- EK,
	ʁEE EE
	́EEEEE EEK.

	? E EA
	IE EE
	 EJREEDE
	΁EEE

	?E E E
	ҁEE EE
	-EEE EEE...
	ǁEE ,
	 EEE,
	ʁEEE EEE -
	́EEGEE

	H EEG EZ ,
	E EE ...
	C, EE E?,
	IE E E[!

	HM EE-EE..
	 ZVEA C EE?
	 E E
	 E EE?,
	 E@E EEEE

	 E?, E...
	 E EE LE,
	сEZEE EEIE
	 EE-ZE

	 N ,
	E ?E
	 E @EE,
	ρEEEBE..

	 E C ,
	 ? ?E"Equot;
	M ? E? E N...
	M ? E? E N...

		  

	 EEEEE EE? EEE
	 E EE- EMED EEER.
	 EE E ?MEEB? ,
	E EEECE EHL E.

	 E EE , @ E, EEE
						   E?
	́EE E E EEB EE[EEE
	́EEEEE EEEEE M
						  E?
	 EEE EE EEEDE.

	E, EE, E E, , E.
	B E EEC EC E@.
	EEE,  - ? EE EE EE.
	M - D EE , EED EE

	E E ? EE EE
	 E - EEE EE.
	 E EE E DEED ,
	́EEZ EEEEBED ME

		 

	 E E
	ρEGEEEZEEE
	? , EE
	 EEEE
	 E.
	 E E..

	EEE C ? D:
	 E E
	 EEE E
	 E E
	EEEEE
	- E E
	 GEE? E
	 AM EEEE
	, REED, E:
	- E E
		   EE E
				 EE E

	 E E
	 DE PEEE
	 E
	H EE  I.
	 E E
	 DEE AE:
	- E E
	JGEE EE
	 E E
	EEEEE B.
	 E E
	 EEEE E
	 EEE EEAE
	 E Z E E EAE
	- E E
		   EE E
				 EE E..

	́E GED E
	 EEFC E,
	EE
	 E EC E@?,
	E[ ? M.
	 EE EEEE?EE
	 E E..

		

	 EE E 
	 EEE?ED.
	E EEE ? E
	ǁEE, ??, EE

	JEEEE EE,
	 E[?, D E.
	 ED EE-
	CEEEEEE EEB E.

	  E , ?, E E, EE
	  EE@ CME- EED .
	  E? E EEE
	   E EE D .

	 , EE EE
	āE ED .
	D EE D E E
	FG BE EEEE

	  ́EE , EK D EE,
	  ́EEEE E EEEEM,
	   D E EE ED ? EE
	  E? EEEEEE?H E

	, , ? AEC,
	 , EEG EEE..
	  CE EE
	EE EE E

	  E , ?, E E, EE
	   D EEE E E
	   ?, E C E
	   EEEE GEE- EEEE.

		
				ρEE .?
				  "Equot; E"AJEquot;

	 C  EEE ,
	 EE EEECE ?EE
	āE, D ED E
	DE΁E, G .

	 E"E" RE EE
	 EE E EEC EE.
	EEEEA E
	 B E, EE ? EE

	- EEE EE E
	FEE EEQK,
	BEEE EEE EE
	?EEE? R? EQE

	 EE E E,
	ǁE? ? EEE
	ŁEEEQCMEEE/D/,
	 EE G EE?

	́E EQAE E E
	 E.. EEEEZ,
	 E  DE/ EE,
	ȁEEAA EH, EEEME

	́E΁E D EV E A,
	EEE? E?EME E-
	 EL EEEE
	EE ECEE? [.

	- EEEE E? ED E?,
	 E D E E E.
	ҁEE E ? D E?,
	E? CEEEEE..

	E EE FA ,
	 ΁E E: " E!
	́EEEE EEEE
	 D EIEE EEEE.

	 ?EED EEE E,
	E MED EEE..
	, EDEZEI ?,
	EEE EEEEEquot;.

	 DE E
	E?E EEE.
	 EE?E[ EEE E-
	E CE?E M.

	EEEE, EEE,
	E E CE EEE.
	EE E E?,
	?EEE EE .

		 

	 EE G -
	́E@E .
	M E E
	E FK.
	  J 
	   E GE?E
	   EEEE
	  "I" E
	  EE E
	  EEE? EE
	  ? ,
	   EEE
	  "EE"
	  ...́E D EE
	  ҁEE C
	  E

	E EE
	EEECE E
	E 
	AHE ME.
	  KG-E EBE
	  ZEE,
	   E D -
	  'EE
	   E D ,
	  ́EJZEE-
	  ρEE 
	  EE-
	  JC.
	   E E
	   M E
	  J...

	́EEEE,
	- EEEE..
	EE E?,
	́EEE, EEE..
	  ҁEEEH,
	  ́EC, I.
	  ȁEEZ EAE
	  āE EE -
	  E..
	  ȁEEDE
	   E - E
	  E.

		 

	 EEEE
	 E? EE
	E E
	JEEEE@? D EE
	E
	 EFK E?EE.
	E.
	EBE EEED.

	M BEEEEE EEE
	ρE, EK E MEEIE
	 E... E? E E E
	 E E.. E? EG .

	   EE?, EEEE C EEEE:
	  E- EE!
	  ? - EE!
	  ? - EE!
	  ? - EE!
	  ́EE E
		   EEEE...
	  E- EE!
	   EE EE

	́EE?, E ? EEEEE...
	JEEE, EEEG, EC ,
	 E, @?EM @? E -
	 E, EE EEE.
	 EE @EDEE ER
	 E EEEED E
	M E EE E? E,
	A E F EEEE..

	   EE?, EEEE C EEEE:
	  E- EE!
	  ? - EE!
	  ? - EE!
	  ? - EE!
	  ́EE E
		   EEEE...
	  E- EE!
	   EE EE

	 EE EEEE? EE,
	 EZD E E AE...
	́EE...
	AA? ? E "āEAH E
	 E, EE - , E!"

		

	 EE, E EGEEEEE
	 EEE,
	? EE:
	- EE EEE IH EE
	́EE? E, IE
	 E E

	?,
	- EE EE E,
	- , EE?ED E
					  D EE
	?E
	 CM EE E,
	āEEDEE 
				 EEE EEEEEE

	 EDE EE,
	 EDE EE.

	?,
	 M E ,
	 EJE? EEG,
				EE E E EE

	?,
	M, EEE E..
	 E [E ?
			   EE EEDE

	 EDE EE,
	 EDE EE.

	JUEEE EE,
	EEEEE -
	 EDEE E..
	 EG EEEE - D G...
	AM EE
	 EEK K .

		 

	 , EE E E E,
	E EDE EEE
	E GE ED E,
	A? BEE...

	 EEEEEE? EEE
	ZEE EEA,
	E EEEEEEEEBME
	CA EB ERE..

	 , JA, 
	́EDEE EG
	 E EEE.

	 E EEEEE DEEE
	́EEEEDEE...
	 E? EEEAK E
	 , EEEED E..

		 

	G EE ? !
	 E-G, EG, M .
	D EEEEEEE E
	 EEIHM EEE.
	 EE CE EEEE
	 ΁EE- M EE
	G EE - E EEE@EE
	KE EEEE EEK...

	  AE , , ,
	  AEEEDE
	  ՁEEEE JEE BEE
	   EE E
	  AE , , ,
	  AE EER...
	  D E ,
	  M EE -
	   - C!

	GE EEEE ? E-
	 EE , E΁EEEE
	 E EE EEEEEB CE
	E? EEBEEE

	  AE , , ,
	  AEEEDE
	  ՁEEEE JEE BEE
	   EE E
	  AE , , ,
	  AE EER...
	  D E ,
	  M EE -
	   - C!

	E E : "́E@EG!"?
	́E EEG?, ? EED E.
	G EE, DEBEE?,
	AE-. ? JEGE

		* * *

	 E...
	? EE...
	[ EEEE E
	[ E EE E

	HE EEEGE ,
	@?, ?...
	́EEBEEEEEE
	́EEIEEEEEEIE.

	  ́EEEE EE..
	  EE ECR D E?,
	   E E...
	  KG EE,
	  āEEEE E.

	  ́EEEEE EE...
	  EEE E
	  EEE ,
	  EEE ME
	  āEDJEE .

	KG, E EE
	EE E
	JEE ZVEE
	E EMEE

	E EE
	 EE..
	́EE E EEE,
	E EEDE.

	  ́EEEE EE..
	  EE ECR D E?,
	   E E...
	  KG EE,
	  āEEEE E.

		

	 EE..
	сE, ? E EE
	сE EG D ?...
	EED EC?R
	 ECR,
	ҁE EK ?,
	сE EG D ?...

	EEC EI,
	- E ,
	-, EE, D E-
	KED E
	 H EEAEE
	΁EE E EE
	сE E E EE..

	  AH BGEEEE
	  @EEGE,
	  EE?
	   E EE E..

	  EPEEE
	   EEEE?,
	  JACEEE
	   E B E
			 E B E..

	сE, E? ?,
	JEE DEI
	 C E,
	 EEA,
	DEEEAE
	JEE " EE"
	 E E...

	  EEGH ,
	   E EEE
	  , EEEE?
	  JA EE..

	  E ? EE
	  E? EE
	   EEE...
	  , E, E, ...
	  , E, CE.

	 D E?,
	сE, E? ELE,
	сE EE E...
	EEEE
	 E? E EE
	 EE EG?,
	сE E EGE...

		 

	BEEEEIHZE
	 EEEEE
	C @EEE, EEEEEDE
	 D EEEE?I E[.
	 D EE ED EE
	 D EEEE?I E[...

	 EEEED ,
	M EE E
	, EE E,
	ʁEE, EEED R.
	D D R...
	EE...
	ʁEE, EEED R.

	 E E EE E E ?
	"сE, IE EH..."
	 CE E " E
	E , EEEE
	H EE ? EE
	E, EEEEquot;.

	JEED EE G 
	BEED EE.
	M, ? EE?I EE
	M, EEEE EE...

		* * *

	M ? CE E .
	сE, , D ME
	 ? , EE, ?E EC,
	 EE

	ҁE EEE, ED EE EE,
	 -EEEA .
	 ? , EE, ?E EC,
	EE ERE

	E EE, C?E
	 EAACEE
	 ? , EE, ?E EC,
	 EEE

	M, E? E? E:
	 E E I.
	 ? , EE, ?E EC -
	E E.

	D D E CE
	́EEA?? AE
	 ? , EE, ?E EC
	ǁEE E.

		  , 

	FEEEE, E E, EE,
	E@E DE? ,
	 EBEEEE@E E EE
	 E EEDEEG.

	  ҁED C, E? EEEEE
	   EEE ? D E?.
	  FEEEE, E E, EE,
	   H EEEEER? E.

	EE - EE[, EEEEE
	 EEE C?EEEE.
	G - EEE E? E IE
	? EDE @ EE.

	   ? E EE EE
	  ȁEE E, EEEIE
	  "FEEEE, E E, EE..."
	   EE EED E.

		 

	C @? CE ?E ECE
	 E ED E, E E
	ρEEC, M ? MEH E,
	EEE EEEE? .

	 , @EEEEE-EEE E,
	 E[ D EEEBE? .
	 , @ Q?EE@K @
	 EE , EE?.

	  ́EEBEEEH EE
	  RE? EE
	  C EEEE
	  BCEDE EE
	  BCEDE EEE.

	 , @EEEF E E[,
	 E EE?EE E
	́EEEE EDEB X
	E , ED EVBEE EGE

	C @? ? E? EE
	E EEE [ E.
	 E?E  , EEB
	I EDE ?E.

		 

	C AEM E? EE
	 [ EEE..
	 ME E C
	 E ?
	 E? EH...
	... EE E , E? E.

	 E? ?EA
	́EEEE
	B E EEEE
	EE
	E? GEE
	 @CED EIE E? E.

	   E?EEE
	  EE- E?E
	  ́EE?, D E EE,
	  ?
	  B EE.
	  ́EER EE
	   EEEED E
	   E@A E,
	  ́EEE
	   D EEE

	D , EEBEE
	A EE
	B EC A
	C...
	ҁEEE EEEEEE
	EEE E, E? E.

	  H ERE,
	  GE.
	  ǁEE EE G,
	  EE..
	  EL C EE
	  E? E?EEE
	  ? CE EEE
	   E ?,
	  , EDEE,
	   ? AEE@E..

	 E E, EEE,
	EE..
	ÁE EEC E
	E .
	́EEEEE
	 BEH,
	́EEGEEE ,
	́E E...

	   E?EEE
	  EE- E?E
	  ́EE?, D E EE,
	  ?
	  B EE,
	  ́EER EE
	   EEEED E
	   E@A E,
	  ́EEE
	   D EEE

		

	C EEEE,
	HEEE?-E?,
	AAEEEE
	EE?.

	́EEEEEE,
	āE EEEM...
	́EEEEE E EE
	΁EEL?

	JEEE EE
	E E .
	 E? E -
	āE E E

	āE E EE
	E EE
	EE 
	āEEE EH?

	EEE, AJE,
	āEEEGEEH E.
	EE E
	āEE.

	 D EBEEEEE
	΁EDED EM EE
	 , EEE EB,
	EE?.

	C EEEE,
	HEEE?-E?,
	AAEEEE
	EE?.

		

	C ? E EEEEE,
	 E - ECE?E.
	 EEE" Equot;,
	́E D C E
	 EEEEZEEI,
	 E - EEEED E
	 EC. G - E? K.
	ȁEEEE - EE Z.

	ρE, D EG E
	́EEE EEE E
	, D C?EE@H,
	EE EE!
	, EE M, I ,
	, M M ?EEEE
	ȁE EER? EEB,
	 EEZ EE.

	  ́EEEGEE , EE
	   E? D K .
	  A EEEEE BEE
	   EEM?EE@EE

	 E? D,
	 EZ EE
	 C E E,
	 EEEE B E
	 FE ? - DAEB,
	 E - E EE..
	 E@ EE EME
	 E E G E!

	   EEGEE E, EE
	  E D K !
	  A EEEEE BEE
	   EEM?EE@EE

	"K EE E D E
	JED ? ?GEquot;.
	́E ?, E, EEEE
	E EEE EGE
	K EE, E DEE
	LEEE G K!
	EE, E EE,
	B E?E EEEEB!

		 

	E IE..
	KEEEIDE-
	 E ED D EE
	FEEE
	 - EEEAE,
	 @?EH AEEEE
	 EEEE?, EEE? ?,
	 C E ? EEEEE
	́EE E: ? - EEEAE.
	 , ? D EE.

	EE.
	JUEEE E
	́EEEH, EE EE
	 EE? AE EE? E,
	 EPEEE? JEE? D .
	- E,  ? GE
	 EE EE@F E
	EE "E", ? - EEEAE,
	- E, E E H .

	́E E: "JE"-
	 EEB E
	EE E EEEQA EM.
	, E, D EE ,
	E? ?EER EBEEEE!
	́EGE. ́EE EE
	HE"@ E!" E? E E?
	HE? D EE.. HE? EEAD?..
	HEE ? D EE...

	EEEEEE EE,
	E E ? E EEA.
	 E ? K D EE G 
	 EIK E D EE EUE
	 E? E  EAE DE
	KE ? EIE ?G EEEE
	 E ECE "ҁE- EEEAE.
	́EE , ?E EEE"

		* * *

	EEE GEEEE@'??,
	 EE? EE E? E E
	B D EEEE,
	ED E EEE  E

	EEE GEEEEA?
	 E EEEEGE 
					   EEEE.
	B D EEEE,
	 EE EEKEEE

	EEE GEEEEEE
	́EC EEH C E E
						  EE?E
	 ED EEEE,
	 E ? EEEE, "", EEE
						   E?.

	EEE GEECEE,
	E EEE , EE? EE
	E? C CME
	K GEL E E

	EEE GE EE
	 EE? EED@? EE- EE
	́EEE@ H E,
	EREEEEEEE, EEB E.

	EEE GEEEEBE? E
	 E EEEEEBEEEECEE
	B ED EE E,
	́EEEE MEEZEE E.

	EEE GEEEE,
	 DEEE, E ,
	 ED EEEE,
	 EEEEEEE EE E

	EEE EE EEEEZ
	 ?EEEE E, EE EE ?.
	B ED EE EZ,
	H, ECEEEEE EAE ?.

		 

	 EE EE
	 EE.
	 E?EE- E.
	 @'??? ME.
	EE EE[E
	, EEL EE
	 E? E
	 @ EE.

	  E-E
			--E
	  JEEE EE
			JEEE C E

	H EEEFE -
	M E? EE.
	 E, ? EE?,
	 E E EEEE
	E EEE
	́EE- EH E!
	EE E E,
	 EEE E E...

	  E-E
			--E
	  JEEE EE
			JEEE C E

	B ? EE E,
	сEEVZEB@,
	́E? E.. ECE
	EEE? E.
	́E EEEE
	 ? EED ,
	 E OEE -
	EEEHE.
	GE[E! E
	EEE ?E E E
	 - E. :
	" E MEE- EIE"

	  E-E
			--E
	  JEEE EE
			JEEE C E

		* * *

	 EE, , E ́E-AE EEEB,
	 EE EE .
	́E? E? E E EE
	EEE ZE.

	- - , EE - EI, EE - EPEE.
	 E EEE
	āEEEE?E E B, EE E ,
	EE EE E..

	E E EEE EEE
	, EEE EE EEEE
	 ED?PEEQK - EEE? E,
	 EEEEE- EEEE

	 E - EEEDEEEP EE...
	EE EE, EEBE!
	EZVEEE EEFR EE
	 EMEEEEE.

		* * *

	EM E .
	K EE RE- E
	CE E EE KFE EEE
	 EEEEEEEEE

	сEEE?R EEEEME
	K E EME
	CE E EE KFE EEE
	 EEEEEE.. H-H-H.

	 ? EGEEEAEEE,
	EEEEE,
	CE E EE KFE EEE
	 EEEEEE.. @--.

	 EEEE E EH,
	 EEE EH,
	CE E EE KFE EEE
	 EEEEEE.. H-H-H.

	 X E EEE,
	EEEEE EE.
	CE E EE KFE EEE
	΁EE? EEE.. E E.

		* * *

	EE ME
	 E E E
	 ?EEE EEE
	E.
	, EE EE E? E.
	E EEEE EE E
	E- ? EEE
		JE E, E, E!

	E EE? M EEEE-
		E[E
	EEEEEEE-
		́EEE.
	M ?  E,
	 EEJE @GE
	 EEE? EE 
		сE, AE AE AE

	  E EEEEE? EBE,
	  E EEEE EB,
	  E E? E E IE
		 AEE
	  E E ? EEE
	  E E E E?E,
	  E E- EEEJE -
		EER .

	@E ? G E
		؁EE .
	 EE E ,
		āED E
	B E EEEEF:
		"EEE EEE EEEquot;.
	, EE A, -
		 E EE EE EE

	  E EEEE CZE,
	  E EEEEEEEE
	  E EAAEEE E
		ǁE? EEE.
	  E E E@VZE
	  E EELH XH,
	  H EEEEEMEXH
		.

	́EBEEEEEEE E
		CE.
	IEE E
		EEE- EE
	JEE, E
	, EEEE, EEE
	́EE, EEE EE B,
		?, E E E..

		 

	 E?IE EC, E:
	E EEE EE?,
	?D ED, EEEEE...
	D EE? ED ?...

	 EEER... EEEER...
	 EEGEE? E, .
	 EEER...

	́EEE E , E EK?,
	ȁEE H E? EE.
	JEEEE E D E E,
	 EBR, - E JE

	 M EEEE
	EEI@E- D, EME
	E EE EE EE,
	 EE E?, EH E@CM?.

	 EEER

		 

	IE E, EM,
	E?EED EE
	JUE EE E,
	G EE?E
	 C E EM,
	EE D GE
	 E E? E
	 EE?.

	JAEE ?
	́EEEE
	 C E E E
	ρE FEEE .
	- EEE,
	́EEEG EE ,
	 @GE? EEE
	сEH GE.

	  E E
	  сE? E
	  ҁEFE
	  EEE BE,
	  M BE.
	  ?D? E,
	  E E,
	  E@EE.
	  E ?
	   E

	EEEE?
	 H DEEED,
	AI EEEEEEE
	́EEEAEE
	āEDEEE
	́EEEE
	? E EEJE
	́EEAH EE

	  E E
	  сE? E
	  KGEE
	  , EED E
	  , EEEEE

	́EEEE
	́EEEE,
	ŁEE EE
	" ER E D !"
	 EDEEEE E
	́EEEEEE,
	 EEEE
	C E E? .

		 

	CECHE- ?EEQ E-.
	 EE D ? EE D E
	́E ? ED EE E?E
	 EE EM, EAE EEE?E

	CECHED ? EE
	F AZ E EE EE?E
	CEE BF, D B.
	EEED E E EE.

	   EEEE E,
	   E E ECEE
	   EEE EE- EE
	   E EE EEE

	CECHE- EEEEE
	MEEE?EEE .
	 E DELE EE - ECE
	 E? ? , E? EE .

	   EE C EE
	   ??, EEBEE,
	  JEEZEBEE EE
	  E? - EE.

	CECHED EEEE
	́E MH EE G EEE JK.
	 EEE EEEE E .
	 E@E? E? E CE

		

				E EZ EEIME
				D D ?EGEER...

	ÁE E ?? E EAE
	́E ECE-  ...
	 EE EE E, C E ,
	 ??E, EEE - EE EEE.
	E , E E?, Z E E
	JEEEH EE? BE.
	 ER ? EE EE M.
	́EEEEE - EE KD IM.

	?DEBE E... K, EE E E..
	 MEE EEE..
	?RE D EE? - EEAE E
	 , E E, E E.
	́EEEE EEE, EE @EEE
	 ?EE EEEEE
	́EE? ED - E -
	 EE?, , EE EEE E

	ÁE E ?? E EAE
	́E ECE-  ...
	 EE EE E, C E ,
	 ??E, EEE - EE EEE.

		

	JAEE E EE?E
	 E E E.
	ρEEE EH E E?
	 E @M E.

	  EEZ,
	JEE - E.
	 E?E EE ,
	 Z EE E???.

	E E EDEE,
	E EE, AM EE.
	? E - EDEEE EE
	M, E? EG.

	  CE EEEE? EEE
	   EEEE EE E
	   ZVEEE "".
	   , EEE ECE EE

	EEEEEE? ?E
	 - E EEEE
	āE?-EE @GE EE,
	G EE, E? E[E.

	EEE, EEEE
	́EEEG E, EEE
	 E E EEE
	EE- E EH.

		* * *
			 BEE . EE
			 EE "IEGEquot;

	JBE E? EDE,
	сEE- I, E - EE
	D EE? EE EEE -
	? E ?E
	́EEEE R E K -
	FEE EEEE
	 E EDE EC,
	āE  EE E

	  E ? R, E, EEEE
	   EAEECR @ @E
	   EEE? EEJH EE?E
	   E EEEEE .

	ρE E E E EEE IR
	́ER, E EE?.
	 ZE EAE EEEEME
	 E EE ?.
	 EE EE, M,
	FE EE E
	E EEE[E AE-
	E, EEG CEEE..

	  E ? R, E, EEEE
	   EAEECR @ @E
	   EEE? EEJH EE?E
	   E EEEEE .

		 

	JED E-EEE
	?EEZ K.
	M EEE
	EEEK EE,
	 UA E?EE

	́EԁEE?IEE
	BEEEE
	AC E E,
	A?EEEKEE
	 @E ", EEA E@".

	  ǁEE E, EE E
	  EEE D ?E, .
	  "́EE, - EEE E..." -
	   E D D E.

	E EEEG .
	"E" E EEE
	 EK E
	JC DEE EE
	 E? ? E ECE

	? ? CE "EEquot;,
	KDE E?E E.
	 EE @ ?E
	 EE EE
	AB GE EE

	  ǁEE E, EE E..

		* * *

	JEEE
		   EEEEZE
	@EEEE-
			, EE.
	 E EEEDE-
			   EEK, EEEE
	@EEEE
		   ? E

	  E EE E,
	  JEEE,
	   EEE
	   D.

	 D,
			  C .
	 E?EE
			E E.
	 E EEEE?,
			   ?E E
	C EE E -
			   EEE!

	  , EE E
	  K?.
	   EE ,
	  EEE

	H G? IH
			  EE
	E?E
		   EE E
	 E EEE-
			   ECM, EEE,
	 E EEEE
			  EE? E

	  E EE E,
	  JEEE,
	   EEE
	  E D.

	@EEEE-
			, EE...

		* * *

	@-@, E EE- E.
	@-@, EBE E ?E.
	EEE EM,
	BEE ,
	BEE ? D
	EE ?, ,
	BEE ? E,
	E? EEEGEE

	@-@, CEE EEEEE
	@-@, EEE E EDE
	ҁEEEEME,
	EEEICE
	 EEAGEEE
	BE M EE,
	 ME E,
	 "E" ? EEE

	@-@, ?EE [ EEE
	@-@, C D @EEE"E"
	΁E? EELD 
	EEJCME
	́EE, E ,
	΁EEHE E,
	[ EEE
	 E C?E

	@-@, EEE D EBE
	@-@, E ER D E,
	 EEEEE "EER",
	EEEE
	 E EEE"E",
	HM E
	 @E D EG R,
	 EʁE E ʁEE, ?EE

		  

	ÁEREEED,
	 [? E,
	́EEEE E-
	MEE?E

	E E
	EE,
	́EEEE E-
	́EEEE - .

	  H, EED EE
	  ΁E EE, E
	  E EE?, EEEE
	  сEE EE?, EEH.

	́EEELH E
	 E.
	́EEEE E-
	 E.

	  H, EED EE
	  ΁E EE, E
	  E EE?, EEEE
	  сEE EE?, EEH.

	EE D
	EE ,
	́EEEE E-
	 EEED E.

	E E? DE
	 EBEE EE.
	́EEEE E-
	? - .

	  H, EED EE
	  ΁E EE, E
	  E EE?, EEEE
	  сEE EE?, EEH.

	   KE ? EDE
	   I EEFZE
	   ́EE EE E-
	   ́EEE- E

		* * *

	 EEDE?
	́EEEBE...
	E - JEEE -
	? B EEGEE
	 EE-G E-G,
	 EEEE GEED ...

	 EEDE?
	́EE ?G?...
	BE ÁE?.  E
	 ? D E
	́EEE ED, ,
	ҁEM , E ME..

	   EE EEEE
	   E?EE..
	   H  ,
	  CEE D .
	   EEE ,
	   EEE EE..

	 EEDE?,
	BG BR?...
	 EEIE E
	 E E?EE
	ӁEEEE EE
	 EE- EC.

	 EEDE?,
	΁E EEEG -
	JCME ELD EE.
	΁E ? EEE
	ACEE EEEE,
	E? E EEEE.
	
	   E EE-
	  ? EEE
	  ́EEE? E E
	  G EEE
	   EEE ,
	   EEE EE..

	 EEDE?,
	EGEE D E?E,
	 E C, ? E E.
	 E? ,
	 K EE?...
	R, EEE EEE.

	 EEDE?
	́EEEBE...
	E - JEEE -
	? B EEGEE
	 EE-G E-G,
	 EEEE GEED ...

		* * *

	E E E E[,
	 EC D ,
	IE ERE EE
	JEEE EEZ E, @EE..

	IE E EEEME
	ÁE EE E .
	IH, E E E,
	JEEM EE E EEEE.

	  ǁE H EE
	  AAEAAE
	  ΁EEEE EEE
	  E EAE

	ҁE E E EED EBE
	JCH PEEEE EE
	́EE ? @,
	 EEEC D DEC.

	  ǁE H EE
	  AAEAAE
	  ΁EEEE EEE
	  E EAE

		 

	 DE ,
	ρEEM EE.
	EH AA EE.
	 - ? GE
	āEEEEE .
	EE? A EE.

	EBE - EEEE
	 , B E
	EE D EG -
	сEIE?.
	́EEEEEG EE-
	΁E M, CEEEE
	C E? E EEE.

	  JAEE, , EE,
	  ́EEEE? E ME
	  EEEM E -
	  -B...
	  A EED RE
	  EEEED K.
	   EEEL EE
	  C, EE E

	, EE 
	MEE,
	?E EEE EEEEE
	BE? ,
	, EE,
	EEKE - EDE E.
	BE? , EEEE,
	EEKE EDE E.

	 DE ,
	́E .
	, E E EEE
	݁E ECE EEE [,
	āEE ME EB?...
	KJE E, EE.

	  JAEE, , EE,
	  ́EEEE? E ME
	  EEEEE -
	  -B...
	  A EED RE
	  EEEED K.
	   EEEL EE
	  C, EE E

	 EED IE
	 ED EE
	 EEEEEEEEEEE
	 EEED
	́EE EK
	 ?, EE?, ...

		* * *

	EE EAE
	 EQEEE
	EE ? EE-
	REE.
	ρEEEEEE
	΁EEEEE
	E: "сE, EE
	EEEquot;.

	 EEE -
	ǁE IE
	́EE CE
	ǁEEK.
	"́EE, EEE
	́E, EE
	ҁEEEC E E?
	ҁE. EEquot;.

	? BE ,
	EEE?E
	ҁEE E? ,
	AAEE
	 EE?EGEE
	[ AE.
	CC[E-E, E
	MAE.

	 E , EEBE -
	 B C.
	E? E
	JEEEEE
	 EEE BERE -
	G- EDE
	CKEEE
	 ?ZEEE

	EE, EE.
	ԁEEEE
	? E EE
	ED E.
	ρEE, E-E
	āEEIEE.
	" E , E
	 EE"

	݁E , EBI,
	A@ EE...
	 CEEEE
	 EEE.
	 EEE
	EEQ...
	? FRE C E
	 EE E

		 

	EEI, EEEEEE EE
	́EEMGE? E EE,
	 @? E EEEM M E
	EE EELK JE

	E EE EED, E,
	E? H EKE
	JEEEH M? E EFE
	 IEEE?EE.

	EEI - E ? K EEE,
	 EEEEE, ED EM...
	́E@? EM E, E? EEE,
	 @?  ? E.

	EEI, E C EE[.
	ρEE EH E
	 EEC C EEEX,
	EEEE E DEBE..

		

	EEEE
	 E EI
	ՁE EEEEEEE
	E?? EE
	сEEE E,
	AEEEE EGE??E

	 FE C EE, H!
	 , EEE ? EZE
	  EE @E E EAH,
	 āED EEE - E EM!
	 FE EE EEEEE
	 EEE E?M E?.
	 BCE , EE? E
	 ́E EE  EH E??

	ԁEECE,
	IEEEE,
	EEEE .
	 BEEEE
	BEC E
	[ DEZEGE

	 FE EEBM,
	 IE @EE ? ,
	 JEEEE E EEEE
	 EEED EE E
	 FE C EE, H!
	 , EEE ? EZE
	  EE @E E EAH,
	 āED EEE - E EM!

		* * *

	E AE,
	E ?, 
	? E,
	 EE.
	 EH EE
	āEEE E DE
	 EE E -
	΁E ED E.

	E ?,
	E AE,
	 EEE?
	 EEAE.
	E, E,
	E? EE.
	 - EE?
	 EE- GE

		 

	E...
	 H EE..
	ˁEEEE E
	JEEEA E
	 E

	E EEEE
	E EEE E.
	́EEH E
	́E II .

	E E E,
	E E EME
	E EE E E...
	  EZE

	D D REBEE
	D D REE
	E EEE
	 EEME.

		-  

	IE EEE EEK,
	сE EEEZE
	AA?E EEEEE
	́E- , EEEE.

	IE C EEEE
	 H E D?
	 , E - E E EE
	 ZE D EEE

	- ED E.. EA?EE ME
	EEEEMEE .
	ȁEEEGEEEEEE,
	 EE EEAE

	E E ERE EE
	EK EEEFE
	 EEIEEEEEE
	- ED E E ED E D E..

	IE EFCE EE?EG,
	́EE D E
	E, EE E,
	 EEGEE

	IE EG, ,
	 E E
	EEE?EEE
	K BK EEIE

	- ED E.. ΁EEEACE
	E EE- E?E ? EBE- .
	 EREEEREEEEE
	K E EEIE .

	AE D E,
	EEBH EE,
	 ECEEEE .
	- ED E E ED E D E..

	IEE, ?  RE?EE.
	́EEC E EEEEL EE
	 EEGEAZEED EEEA.
	āE?E MEED EE- A.

	ׁE, ? EBEEEEE
	- ED E EJE
	?? EEE EEEE E
	 BED  EZE.

	AA?E E @EEEE,
	āEC EEZEEA E EE
	 EE  EGEE
	- ED E D E..

		

	EEE D  ,
	 EEEEH E-EE.
	  , EEGEE
	E EE .

	EEE D  ,
	 EE H EED EE
	  , ED EEE
	 EE, D EI.

	EEE D EE - E
	ǁE, EEE, D ?E
	сE - EEE, D - E
	 D EEE E E

	  E?? EE E
	  J, AM EEL.
	   , E,  D ?
	   E E.

	  G? E EE? E E,
	   EEE EEE
	   EE EE? E
	  IEEEEE

	ǁEIJEE E
	-EE, E D M.
	J?-E?, E EE,
	ҁEE EEE, ? D E

	-EE, EE EEEE
	JEEEEEE
	 BEEE EE? EE
	 - ED EEEE

		 

	A AE,
	ZEE UEE,
	EE EEEEE
	 E? DE
	?EE,
	 EE ?EE

	HZE?E,
	ZEEA EE,
	J E ER E-
	 BEE? E
	EZEEA
	BEEH E Z.

	 EE,
	E EEEK,
	 EEEE E? .
	 DEE ?
	EE E?E
	 C EED EE EE.

	EZE
	B E E
	EM ?EEE.
	C EE? EE
	́E? E?E,
	 C E .

	A AE
	 DEE?,
	ZEE UEE - E EE..
	 PE D.
	EEDE.
	 BEED EEE

		 

	, GEE
	MEEE
		 EE? EEG.
	EEE
	ҁE EEE
		  EE E EG.

	  EEEM
	  E? EHE
	  CE AM EE EB EEEE
	   ?E - EECME
	  E , EE, EEE ?E
	  E, ? H, EEE- ,
	  E , E, EE- E
	  EE EE? E? ED!
	  EE EE? E? ED!

	E EE... E ?, E EEJE
	E EDE.. EE E E...
	CE, D CE.. ? M, C, EIE
	 E? EE? ́EM E...

	E -
	 E
	    EC E BE.
	AEEA
	, EE ,
			  EE

	  EEEM
	  E? EHE
	  ́EE ? EE..
	   E? ? , E
	  ́EEEEEE, ,
	   EEE R E...
	  ΁EE ?, EE
	  E EED EE?
	  E EED EE?

	  EEEM
	  E? EHE
	  CE AM EE EB EEEE
	   ?E - EECME
	  E , EE, EEE ?E
	  E, ? H, EEE- ,
	  E , E, EE- E
	  EE EE? E? ED!
	  EE EE? E? ED!

		 

	ŁE, EE? M
	́EE E E EE
	́EE C 
	L EE
	 CGE
	 EEEBEAE
	 EEE EEE EEEEEE
	EEME
			EEME
					EEME
	E
	  ,
		...

	 EEM EEE,
	 EEM EEE,
	EEEEE -
	E B E EE
	 EE KEE,
	E E? CE..
	ǁE? EI,
	ρE E.

	, JEEE? EEE
	EME M,
	E B EEK EA!
	E E EEE
	EEEEME
	FEE  EE-
	́ECE C ...
	 EM? EE,
	 EM? EE,
	 EE EE
			 EEE EE
	 EE EE
			 D E.

		 

	EEEEEEEE,
	ҁED EE , D EE
	AE EEZEE
	 DEEE
	ÁER LH EE...

	EEE EEDEE
	E EM EED E,
	 E EEEE
	JC EEEE
	 E - D? EE

	EEE D EE E
	ҁE EH EE? :
	сEEDE "--E--E",
	EEEEE? E,
	 EBRE E, @E EE

	EMEED ,
	ҁEEEEG E
	E FZE ,
	 CEEE,
	 EMEMEAE .

	  E? B E EEEE,
	   EEE E EEE,
	  JEE@ CME? E EIE
	  ́EB EE, EE ? .

	EDE EER 
	 EEGEE
			    ?
	EDE- EE...
	 EE EEE..
				    ?
	EDEF EE.
	E ? EH E.
				 ?

		

	E EEE,
	E E KZEE
	EE EEEEE-
	ρE,
	  E

	E EEEE E
	́E  EE,
	 E EEEE"Equot; -
	ρE,
	  E

	 EEEEEDEH,
	D E: "E ?..."
	 ? - D .
	 ? EE?, EE,
	KE, EE.

	? EER? EE,
	 EEEEEEEE-
	 ? EE?, EE,
	KE, EE.

	EEE EEEFE,
	EEE ? EEE,
	 E ΁EE EEEEE -
	ρE,
	  E

	EEˁE EGEE
	E? E E
	 ED E E-
	ρE,
	  E

	? EEE E EE,
	 EC EGE D E, EE ,
	 ? EE?, EE.
	KE, EE.

	 EEE IK C C EE
	 E , M E EE .
	 ? EE?, EE.
	KE, EE...
	 , , ?  E

	C EEEB ? E.
	EE- E, E GE E E
	 E EEE EE -
	ρE,
	  E

	 D E EE DE
	 ? ? , EC? E
	 E E? E EE-
	ρE,
	  E

	CE EE EEE
	 E ?, EEE GE D E
	 ? EE?, EE.
	KE, EE.

	́E? E E C EE EE.
	E? EEEEE EEEEE
	 ? EE?, EE.
	KE, EE.
	 EE E

		* * *

	EE, , EB,
				   CEEEEE
	 E
			 E M? E
	΁EEE, C E , C ,
	 E H EDE
			 EK RE

	EE, ,
			  CEEE BEE
	EEEEACME
			   E
	? EE EE
					ED BEA,
	C? M E
			 EA ? EED E...

	EE, , EIE
				   EEE,
	E, ,
		    E EEE.
	 EE EEEE
				    H EE
	 EEE,
			 EEE?E

	   E,
	   MED,
	  E EEEG ?
				  D E
	  CKEEE.
	  E EB ,
			    M EE C
	  M EE
	  ҁEE, E
	  ҁE EEEE?
			  E EE
	  ҁE EE ?.
	  G EEEB
				 EEE

	EE, ,
			  EE AE EK,
	́EE JEE
			  @ D EM,
	EEE E-G
				E C E,
	 E? EE
			   D.

	EE, , EB,
				   CEEEEE
	 E
			 E M? E
	΁EEE,
		   C E , C ,
	 E H EDE
			 EK RE

	EE, ,
			  EE EEEE,
	 D EE
			  EEEEE
	G , EEEEEM
				  E E
	ҁE EEE?
			   Z E

		

	EEEJIE
	 EBEE- E
	A FE
	G E@M.
	́EE ED EEE
	- ? E.
	 EEEEE E
	AE E.

	 AE, AE, AE,
	 ҁEEEE E
	 AE, AE, AE,
	 ́EEE? EE.

	 DE DEEE
	 EEA JZE
	 ZEE
	 E,
	E, , ,
	E EEE
	, E,
	A E.

	E?, EEE
	ȁE E,
	E D E,
	CED MEE.
	EE EEEEE
	 E EGE BE
	 AE E E
	 BE.

	KE, EEEEE E
	 D HEE?ZE
	 EE- E
	́EE BLH.
	 ? D EE
	 E,
	сE?E EE E
	A E

	 E E
	B EE
	 EEEEE@
	EEE.
	E, EED 
	E?EE
	΁EEED EE
	 EA.

		

	EE[ EK
				 DEEEE
	K I E A.
	B? ? EEFE
			   QAH DE,
	EEEEE
	CGE? EE
			[ - EEE-
	сEAAEEE .
	́E E, E, ? E
				    EEE EDE
	E , ? E.

	 ? EEEEEEEEE
	 ρE E ?,
	 сE?, EEE
	 EEE"AEquot;.
	  ZEE
	  E E B,
	 EED EG,
	 EEE.

	EE E
			  CE, REE
	E ED E .
	EE E E
				  EEEE
	 E CEE E.

	  E, EEE,
	 ́EEE@ E,
	 @A E ,
	 H EE.
	  E EEHE
	 HEEELE
	 ́EEEE EEE
	  G E?ZE.

	C EGEEE@AE
				 EEE?, H,
	́EE EE EE
	ӁE? ?, @A EE
			  EE, ?L EH,
	EEEE E.

	 āEEE EʁE,
	 H DE?,
	 EEEE
	 ́E, J BJ?.
	  E, EEE,
	 ́EEE@ E,
	 @A E ,
	 H EE.

		* * *

	EEE ,
	A @ ED.
	 - EEEE
	 , ED E

	 EE GEED E
	 EEEEEE...
	E, EEE E?E
	 EEVEE

	E, EEE E?E
	ME EEEEEE
	́E B? -
	JR? .

	 , EE,
	 EEG EEB,
	ED EE,
	ҁE E E

	, E E
	 EE? H.
	E EEE
	́E E E EE?

		 

				"EEEE, @EE..."
						 .GEE/i>

	EEEE E
	EEEEEBDE
	EDEEERE? EE
	? EA @EE EDE

	 E? EEE
	ρEEE ?EE,
	 EIE EB:
	"  EE A?"

	  C EE
	  EE E
	  C E EE? E- EE E.
	  DEDE
	  , E EE !
	  ́E?E[ D H E

	EEE EZE- E,
	E EE E E.
	́E E D EE- EE
	 EEEE - EE.

	 EEEE, EE
	J. ǁEE E E
	E EE CE. ӁEE
	E, EE EEG.

	  -G...
	   E E,
	  ZEE EEEEEEE
	  -G...
	   ? E,
	  ΁EE, EEEEEEDE

	EE?. E. сEE
	 E. @ EE
	JE - D EE, E - .
	JE- E HGE E- EE

	сEE AM EEB, E E
	, ?REEEE [,
	JCEE ECRE
	 - EEEIEE- EE E

	   E
	  ΁E EE
	  EK, EEEEEEEAE
	  [, EB...
	  EEE E
	   ? EE EEE

		* * *

	EE, . CGE? ? E
	M E E M.
	REI, EEGEEE E
	E? E E EEE.

	- E H, EML E
	 ?EE EE EAJZ.
	[ ? E M E E
	, EE ERE E EEE? EE.

	EEEE, EEE,
	MZEEEA ED DE
	 EEE EE ??
	B?EE.

	 EE EEEEEE
	 EK, EK AEEEEE E
	E E EE, EEE
	E E JEE E.

		 

	[ G I,
	 E JC,
	, D EE-
	 EE E.
	 E E
	M EV ?.
	EEEE
	D E D.
	REE,
	ρEE EEEE
	E EEBE
	āEEE D ?.
	 D E
	?EEAE,
	HE E
	ʁE? E.

	 D [ -
	ՁEE EZE
	ʁEEEE- BEE
	E?, EA.
	J D - ? E?,
	 , E ??.
	ρEEE
	сE G ,
	E E-
	?, D.
	E E? EE EEEE EE
	́E E! E, D !
	сEEE ? A
	K E EB,
	 E
	 ?E
	āEEE ED E,
	JE EH ME EE

	, M E ,
	HEEE- [, E EE
				   EME
	 EDEEEE
	E? E
			 EM.
	́EEE?, EEEEE
	āEE EEEE DE
	 ?E E EE
	EEE?, EEE?.

		* * *

	[ E E EEE
	EEE E E?E.
	 E E ?EE,
	E, E, EE E.
	  E, E EEEE
	   , EE, EEEXE
	   EIE EEH E
	   H, EME DEEDEE.

	сEEE E D D,
	сEEE E, EJEEC??.
	[, EEE?, EE EE
	 EEED EE.
	  C EEC E-EE?,
	  ́EE, EE@, E G EEE
	   E@ EEEEEEDL,
	   D  - EDE

	[ E D EE,
	сEEE EDE D EKE
	́E E, B EE@E
	 EC?G E CE
	   EE EGEE,
	  [ E EEEE EE
	  JEEE@RE EE -
	  E
		 E
			E
			   E..

		  

	-EEB. āE D ,
	́EEEEEE
	 ECEEE
	CE EEEEE
	JEEE EE
	ȁEEBAK EE
	ρE , EDE
	 E EEEEE
	 E EDE
	BE, EEE.. EE
	C DEEE
	 D E.
	́EEZE?EJEE-
	GEEEEE-
	RE EE? E EE
	 E ME?E.
	  BE - @AC,
	   E, EEDE
	  ́EE E-
	   EEE ,
	   EEE !
	EE EE
	 EEBE
	EEED @
	EBE
	́EAK E, EE@E
	́EEE? KEE
	 @ ? EEE
	EEE.
	  BE - @AC,
	   EEE EE,
	  ́EE E-
	   EEEEE,
	   EEE !
	́ED DE
	EE.
	 EBEEE
	F ED.
	AJEC EE
	́EEE EUEE
	"E, E EE E
	EC EE"
	  BE - @AC,
	  ΁EB EE
	  ́EE E-
	   E EEE,
	   EEE !
	 EEEEEEB:
	"ǁEEE? E??
	E EE, EEEE
	AEEM EGE.
	ȁE E EE,
	 D ? DA,
	 E EE EE
	  EE EE
	? EEME"

		

	 EZEE,
	 E HEEE
	G EE E EEEHE ME
	EE EE, E E
	  EEEE:
	EE EIE EI
	āE - EE? EE
	I-EE E?EEH E
	EEE ? EE

	 EEEE ZEE
	[ .
	ǁEEE EM EEGE
	ǁEE E E A E
	 C "Q" EEEEE
	EEEBZEE
	́EE EEEEECH,
	EMEE EEE
	ȁEEEEEMECE

	 E "EEquot; E"Air France"
	ȁEEUEEEDEEE-EEQ,
	F EEEEEGEEEE,
	 EED EEEE
	́EH EEE[EEE-
	 EE EE?
	, EEE E EE
	I-EE CE?EEE .
	I-EE, EEE, EEE...

		 

	 , EE E,
	 EE E EEE
	́E EE.
	 EE, VZEE,
	EEEM E
	EEE EEE

	  "ҁEE EE EEEE,
	  ́EREEEG , G EE
	  GEEEEEEE,
	  H ?ZEE.
	   E E, EEE EEE,
	   EF, E E.
	  ҁEEEIBEEEEB
	   EL EEE".

	CEE EAE,
	EEE E
	EEEEEEEE
	 E, EE EE
	?EE: " E!"
	́EECEE :

	  "ҁEE EE EEEE,
	  ́EREEEG , G EE
	  GEEEEEEE,
	  H ?ZEE.
	   E E, EEE EEE,
	   EF, E E.
	  ҁEEEIBEEEEB
	   EL EEE".

	ǁE D EEB E
	 EEEE E,
	 EEE EAB.
	JE E EEE
	JH EEMEE
	, E, E GEE.
	 E EE?,
	 E E ?E
	 ED EEE.
	 EH BE
	 D K MEEE
	E@EEIEH:

	  "ҁEE EE EEEE,
	  ́EREEEG , G EE
	  GEEEEEEE,
	  H ?ZEE.
	   E E, EEE EEE,
	   EF, E E.
	  ҁEEEIBEEEEB
	   EL EEE".

		  

	ǁEEE EEEE EEE?? EE,
	EEE E? EAEE
	EEH E [ EEE
							 IE
	 EELE@? EEE E E DE

	́EEEEEZ EEEE
	EE E EE?E @MEE
	? EEAE EE EME
	āEEEEEE ? EEEEE

	 EEEE
	 EE
			EE.
	EC 
	 EEE E
			   EE
	, , EEE
	K "E EE".
	EEED EE,
	EE E,
	  -
			?E D E

	C "DEquot; E EEEK E
						  CE
	āE"EIEquot; -, R EE- E , E
							 DE
	 EAEEEE EJE EAEE
	 E E? EE E ID.

	C EEE E, EEE EEEEME.
	 EEEE, EEE??? EEEEE.
	@E , ? E? ? E
	, EEEEEEGEEE EEECE

		* * *

	ǁEJK EEEE,
	 E E E
	REEEEG, EEE
	K EDEE .

	ǁEIMEEGED EG E
	 @GEG E, G M.
	JCH : "E D EE
	E , A, EEE.

	ҁEE EE?EEDE,
	 EE-EEEEE
	ҁEGE ,
	 ? EE E EEEE

	A E, E ,
	 A? EE? EE E
	ҁEBE?, , EEE
	́E EEEEE- -".

	BE EE
	 : ", EEE
	́EE E?EEEE
	 E E- ? !

	 E E- ? !
	 E EEE- EE
	 GEED EEEE:
	 E , ?, EED ?!"

	 E M? ?
	 E E E BE.
	 EVE EAA,
	EEED E A.

	 E, EEEM, "Equot;,
	  EE.
	 EEEE EE.
	 E GE.. KJE..

		* * *

	"ǁEE E E?"-
	сEB ? XEE.
	"ǁEEB EL E,-
	 CE, ,-
	ǁE E O,
	ǁE, EE D E.
	ǁE, EE EDE
	 EE E
	ǁE, EE? EEE,-
	ǁE? ? E? E.
	  EEE E"-
	сEBEXE E.
	 EEEEE:
	"ǁE, E EED ".

		

	JE EEE
	 EE BE
	E D EE
	M .
	JCE EE
	EE EE,
	FECGEEE,
	E EE?ZE

	EEE E?E
	KE, E[ E
	ȁEEEEE ?EE
	EEEFCZE
	AA EEEE
	 E .
	ρE?E? E EE 
	 E? EE.

	   EEEEEEEE
				   EE E
	   EE? M,
			  EE ,
	   EEEEEEE
				ERE@EE,
	  E EE
			   E E.

	́EE ?E E EE E
	AE IE.
	E EEEE ,
	E EEEIE.
	KE, EEE? EE
	āEE EE?,
	сE EEEH EME
	āEEEE EE?.

	  ́E EEEEE
			   EE? EE
	   E: "C EME
				EEC, EEE
	  C E E
			   CEC E[,
	  ΁E B
			   E EE EE"

	BEE D EEE
	EEEEE
	E E EE
	E EE
	"΁E C, ME E@E
	 EE L!"
	JEE ?, ED EE
	ҁEEE, EEE

	   E EEE E
				 EEE,
	  - @EEH
				EM !
	  ́E EEEZE
				EEEH E,
	  ҁEE E
			  EE D !

		* * *
					? KEAE/i>

	EA EBEE,
	 EEEEEE
	 EE @MEE"Equot;.
	 EE EM E,
	 BEEEE,
	 E EEEE
	E M EEEEE
	 KE ? ED E

	́EE EGEE,
	E E ,
	  E? D E@E
	 EE?? E EE
	 HEEM 
	сEE E ? 
	 ?ME MEE,
	EKE ? ED E..

	  H H EE
	  E- EDEE-
	  EFH.
	  ? EG E D,
	  ? EG E D
	   E
	   E E E
	   D DE -
	   E H E
	   EEEA
	  EE EE,
	  ́E.

	 EEE
	 , EE E
	 E EEE EEK E
	 ELH EGE
	 ,
	 ?[EEEEE
	JEEEH E
	 E, EKE ED E

	  H H EE
	  E- EDEE-
	  EFH.
	  ? EG E D,
	  ? EG E D
	   E
	   E E E
	   D DE -
	   E H E
	   EEEA
	  EE EE,
	  ́E.

	́EE EGEE,
	E GEE ,
	 E D E EE? EE
	́EE[ EEE
	 EEG E
	E BE E?EE
	HE EGE EE..
	 , EKE ? D .

		 

	EE, E EE
	 E?, EE, E E @E
	BEEEE E
	JA D EE-
	́EH EE .

	 A EEEEEE E,
	 AEE?E? EE E
	 BEE E
	ǁE E EE
	 EE EE

	  Z,
	  JEEEE?? EEEE
	  G EE EEEEEE
	  CA JEEEEE E,
	  IED EEE..

	EJE E E@JEE.
	B EEH J? - ? E E?,
	 L A E"ȁE?D"
	H EE EE
	 ? ED!

	  "",
	   D ? AE @E
	  ǁEE? , EEE
	  ǁEEGEEIE
	   EEEI E.

	@, CE - ?E
	M EEE, C D E E ?.
	CEEE, EZVE[
	C AE EE EEEE?.

	āE EEEE E E
	HE EEDEE ʁEZ,
	EEEE, EEVEE
	΁E, @ EME
	EE EE

		 

	EE D E E..
	ED ?E
	ρEEH, E ,
	 ?K 
	 E, EEE
	E EEE, -
	ҁEE EEIEEEEE
	ҁEE EE..
	FE E,
	 EE EE...
	 EEAE,
	сEE .
	ME EE
	D E? E E?
	݁E ... āE
	DEE E..

	 EE EEE
	ρEE EE
	ҁEE E Q,
	ҁEE E EE..
	 EE,
	 E, E E
	́EEEE ,
	 D ?E...

	 E?ED
	E E E EE
	 EEE E
	?MEEH -
	́EEE CE.. E...
	"E EE?" - E,
	 E
	REE EE

	́EEE ,
	 E,
	E, E EE E
	KBE..
	́EEEE E,
	 E ?.
	M, E E?
	 ?.

	J, EEE EEE
	, EEEEEE
	JB E JE-
	EE

		* * *

	- CEEE BE,-
	EEEEAEEEDE
	 ?EE? ECI,
	 EEKI, EE ME

	KE EE EE
	ρE? E EE - E,
	E  EE.
	E, E, IE

	  CE EE? E
	   E , E, EH.

	?EEE H.
	BEE E, EE.
	́E E, EEEE
	ҁEEEEE E

	сEEEEE?, E R, H,
	 E? E, EEDEE.
	 EE IE EH...
	HE EH E EEEE

	  FE ES E
	   EEE? E

	  CE EE? E
	   E , E, EH.

		 

	 EE? ?
	 I, E@EEE?
	΁E D  EIEE
	́EEE...

	EED EE,
	́EE, G EE..
	E EEE- E?
	́EEEE EEEE...

	 ? ?
	EE IE?
	́EEEE J
	сEEE?...

	 E ?,
	E, EEE
	́EEEEEEE D ,
	E...

		* * *

	E, E EE,
	E E EEE ,
	, EEE-E, ? EE,
	ρEE E E E.
	BEEREEEUE E @EDE
	 EEE ?.

	E, E-E,
	EEM ED.
	FE E E E EEE..
	G EE, EEEE , JE,
	EEE , E EE - E,
	@E EEEEEE AE

	  сE, E? E
	  ́E@E EEE
	  KE ? EE.
	   EE EE,
	  E EEEH
	  ǁE IH,  IH E.

	E EE@? EK,
	JAE? E?.
	 CEE E EEEC,
	E EEE.
	- E E EE? E
	- EEE EKEE.

	  сE, E? E
	  ́E@E EEE
	  KE ? EE.
	   EE EE,
	  E EEEH
	  ǁE IH,  IH E.

		 

	E ?, EE E.
	E ED EEEABE..
	 E , , -EEE,
	ȁEEUEE "? ABEquot;.
	BEEEEAJEE
	EE CEE AE
	FEE EEEBAEJEE
	I EEE EEEA,
	EEEE E
	΁E? EC E E...
	 EEEEADE ?, E
	FE EEE @E
	ȁEJEEE E? -
	 UE ρEE!
	E JE?E E E
	 JH, PEEE? E?.
	ʁEEEFE?E ?...
	?E EDEE ,
	́E EB EE EE, EBE
	EE EEEOBE
	 H Z EE...
	EEEE EEEJEK,
	́EEEEсE,
	́ECEEE E EJED.
	? EEAEE E
	? JEE E,
	BE EE EE E,
	@, EEE[, EEEE
	E G EE- E,
	...EEEEC@E EE@E...
	I. сEE EEE E
	E EE.
	EE ?, E? E?!
	DE, ?, E E
	?EE EEE
	E EEE A.
	EEE? A E?ME
	 ECEE EZE
	CE? E EG?
	, EEE BEEE EG? EEE
	 E, , EEME..
	E B? D GE,
	ZEEEBE
	 D EE
	 EEEMEEEB,
	 C? E CE,
	, EE?? EEEEE
	ǁER , CE
	C EDEE, , ECA ?
	I EG EE...
	EE EEEA?!
	 EE EE? E..

		* * *

	ǁE? ? E EE EEE
	EA, EEEEH.
	  E , M
	JAEE, EE ?,
	́EEE E EE E E
	  E?EEEK -
		C EEEM.

	 D EE EE?E, @E
	FE G EED EE? EEE
	E, E EE EEEEEE,
	 H GEEGEE D .

	  EE BEE.
	   EEEEE.
	   E EE, EEE EE
	   EEEEH E.
	   E E
	   EE EEE
	  C, EEE? EE E
	   IE EE

	E E EUEE, M U.
	 EEEGPEEEE
						EE
	?EE M D B EE EE
	C, EEEEEEB, - ? EEEEE
						E

	  ρEE EDEEE
	  CBE PEEE.
	   PEEEEE
	    D.
	  AE EE BE
	  EE E,
	  āE E ME M, E E
	  EEE EIE.

	 E, E E E, , EEE EEE
						EE,
	FED EEE L D? ME
	M MEEE EEEE,
	āED E - EE EEEEE

	?E EE DE
	 EEK E EEE EE
	āEEE EE EE
	āEEED D EAEEEZEEA?

	E EE? EE?,
	E EE? EEE,
	C AE E E,
	, EEEED E

	C AE E E,
	, EEEED E
	E EE? EE?,
	E EE? EEE.

		* * *

	 CEEEE? E
	 @? EEE
	́EEGEC EEE
	C GEE, EE

	ҁE EGE D E,
	 E EEEE .
	́E E EEE E,
	 [EEED C.

	E, EE ,
	ÁEE @ D E EE
	E EE, EEE C,
	C EEEE.

	сE, EE, D EE EH!
	 EC A E
	 CGE? EEE
	H ZE.

	 E E, G,
	́EEEEEEBEE
	сEK EBEEECG,
	āEEEE E G EE.

	C E EE, E E
	IEG C EE E?E
	 EE EC.
	FE E EE E EE

	́E EE EGE[
	EE ,
	 R-E, EE E E E
	E EEEE E.

	݁E ?E EE E
	EEEIE,
	 EE ? EME
	݁E GE, EE.

		 
		 

	 EEEIE
	ρE@H EE
	E EE?EEEEE
				  EE
	EE
	EEE-M,
	CKEEE EB
			   E.
	EEI E EB,
	BEEZ E
	CE E ҁE
			  EE.
	EDE E -
	EE, EE E
	 EE ΁EE, E
			   DE.
	   E E, E?EBE EEE..
	  ́EDE E,
	  сEVEEAE
	   EL EIA EE
	EEEEEEEE
	 ?EE E, EEE
	JEEE@E ?E-
				EE.
	  EE-
	E, ED -
	E E E
			    E.
	 EEE@H
	CG EA, EE
	 D EE
			 EE
	 EE EEE,
	@EE EEG,
	CE E
			EEM.
	  E EE , EʁEEE EE
						EE
	  ? E
	  E? EKE
	   E E
			    .
	 EIA CJE -
	́EK @ EE,
	 EEEDE EE -
					.
	@E, , , EE
	 EEEEEEE
	EM?, @E
			    EE.
	   M, EEE, CE
						 EE
	́EEEE@E
	 EEE@E-
	 ME EBEZE.

		 

	 E EE
	?EEE EE
	EE ,
	 EEEEE
	 E
	E EGEEEE
	 EEG.
	EEEE?E
	 GEEE.

	ҁE E, EE,
	AEEE, EE
	D EEE.
	 EEE? E...
	́E,
	 M EFC E
	 EE E E
	 E E,
	 EEEEGE..

	E EK EZE
	 E E.
	EEE LH,
	 ?? EE
	DE..
	 D EE
	A EEEEE
	 E?
	 E EE...

		* * *

			BEGEE B@AE/i>

	 EEEEC?G,
			   JEE.
	, E EVEEE
				MEH.
	E E E
	E EZE
			EE @CE

		* * *

	ȁEEEEEE E
	 E EEGEEE
	 EEMEEE
	CA ECEEE.
	 ? E- - E ERE
	 ? D - ? E
	 RECE
	 C E
	́E EDE
	C? EEE
	 RECE
	 E EE E

	C EEEJ ?E,
	сE EE? E
	 EEEEE E...
	E BE, EE ,
	CA EERE,
	 E?EE
	EE- E M EE
	΁EEAE EE
	 D EE ECE
	E ...
	E EE, BE,
	΁EEE ...

	 E E EEEEE
	CGE?EE@EEEEE
	 ?EEE,
	EL E
	M E?EEFE MEE
	E C EH E

	āEEEEEE 
	IZEE
	́EBE? E
	 , BE, EK .
	 ED ? CE
	CAH EE
	 ?ZEHZEE,
	 EEE?.
	́E CE D B
	ҁE?EZ,
	 EEE E
	KEEEE

	ȁEEEEEE E
	 E EEGEEE
	 EEMEEE
	CA ECEEE.
	 ? E- - E ERE
	 ? D - ? E
	 RECE
	 C E

		* * *

	E ? ED E,
	K C? D EE.
	́EE E
	ҁE EE ?E?
	ED M E CGE
	ҁE EGEEE ER.
	E EE- IEEE

	E ? ED E,
	@E, D E,
	́EE E
	JEEEE D EE
	E D M CGE
	ȁEEEEE E?,
	EEE EEEE.
	
	E E? E ,
	CKEE EE,
	CKEE E EE
	EEE EE FE
	CKEEE - D E EE
	 ? EED E
	CKEEEE? E
			D EH .

	E ? ED E,
	 C BE .
	́E E -
	 ? E CE..
	ED E ,
	E E B E...
	E ? ?...

		,   

	E E E D ?,
	́EJEE G, D E?...
	EE @M D "E",
	 E EEEE D E?E

	E EE ED
	ρEM AEEM,
	EEEEE?M E,
	́EGEED EEEEGEE.

	   E EE -
	   E GEED E D E..
	  E E, E Z E E
	   D E , ECR E E...
	   EC, EEEE
	   ? D E. - EE...

	E EEC EE,
	āEEE, EEEBEEEE
	 EE EC E[ E,
	ȁE , EEEE,
	 EEDE..

	E E EEE, D E
	  EEZE,
	, EE EEE EEM
	 ? C EZEE

	   E EE -
	   E GEED E D E..
	  E E, E Z E E
	   D E , ECR E E...
	   EC, EEEE
	   ? D E. - EE...

	E E? D E?,
	 E?, , ?EG...
	E CE E ,
	āEE ,  E G...

	E EE EE ?,
	 @ EE ED E..
	EE EE "E",
	 EC E E?E

	   E EE -
	   E GEED E D E..
	  E E, E Z E E
	   D E , ECR E E...
	   EC, EEEE
	   ? D E. - EE...

		

	DEK EEE,
	ρE? E EEEE.
	΁EE H, E 
	ˁEEEEE EEE

	DEE? EEEE,
	DE@? EE? E,
	 EEGEEE
	 EEEE EEEE.

	 EEEH E ,
	́EEH EEIE EE, E
	 E EEEEEE
	M, AF EEE E.

	DEK EEE,
	ρE? E EEEE.
	΁EE H, E 
	ˁEEEEE EEE

		18 

	MEEDEEE ZE
	 E @AEEEE
	́EEEEE
	 EE EE E.
	, EEELE E
	EEE EEBE
	 E EE ?E
	EEE EBL .

	 FEE, E? ,
	  GEE EE?
	  , EEEE, EE
	 M ED EE E

	  EEEE,
	΁EGE EE
	 EE, CEKE
	? E? E.
	 E EEE
	 E E
	 E , EEEE
	́E @EE G.

	 ?E, ? E EGE
	  ? DE L I.
	 , , D EEDE
	 HEEEDEE E E.

	 FE C EE, H!
	 , EEE ? EZE
	  EE @E E EAH,
	 āED EEE - E EM!

		 

	ȁED E EE GE
	EEE EED ?E
	ȁEEE E EE
				  EEM...
	́EE A BG,
	EE D E?,
	EE
		 Z EE
	 EEE EE
	EBDL E
	EBDL E

	EA EEE
	A? EFCK .
	E EEEE E D ,
				   D DE..
	J? EEE E
	 EDEEEE E
	E
		 E, DM,
	 ,
	 E? E
	, EE..

	   EEE-EE,
	   EEEE-EE.
	  ρEEBEE EE-
	  , EEI.

	 EEEE EE,
	 EEEEE DED.
	E EEE - D PEE
					E.
	E EDEE EEE
	JEEK GEE GED E
	JUEE,
		  @EE E.
	"́EE EE
	EEH E
	M E EEquot;.

	   EEE-EE,
	   EEEE-EE.
	  ρEEBEE EE-
	  , EEI.

		* * *

	 E E-[E EE,
	āEEE E, F, E!
	 E?E E[,
	 E EEE
	E EUEE .

	, E? EE E[E,
	, EE M.
	ǁEEEE-E
	?E ERE -
	EE EEEEE.

	   E EEE EE,
	   K EEE.
	  , EH?, H EEE
	  M C D EEEE

	EE??, EEE
	E E E? - EEE
	 EEEE?,
	 EE??,
	 E E? EE.

	E IE - EEC,
	 EE EE- EE.. E..
	́EE - EE[,
	A EEK ,
	E EEEEE.

	   E EEE EE,
	   K EEE.
	  , EH?, H EEE
	  M C D EEEE

	݁E , IJE ?E
	EE EE EE
	āEE MEE
	?EC E ?,
	E E, E

	E EEEE E
	? E E E
	E EEEEE -
	E E EE,
	EE , EEEE... ́E.

	  ́EEE? E EE
	  ҁEEEE?E [.
	  E E - E EAEE
	   MEE.

		 ...

	 E?E- EE EE - E?ZE
	EE EEEEEZE
	ӁE EE.

	ρE EREEZEAK,
	́ECEEZ E
	EEEE...

	́EE K E
	FEEEEEEE,
	B @EEEE...

	  BEE EFE, BE
	  ҁEEEEE? EEEE.
	  EELEEE IEZE
	  EEEE EEEEMLH.

	@ EE EEDE
	ȁE[? EEDEGE
	΁EHE...

	 EEB??, AM G,
	 ?? G EEG,
	EEEG...

	 E[ EEEEH E
	 AGE E,
	B @EEEE...
			B @EEEE...

		 

	CZEEEEEE
	ME E E ?E-
	ρE E?E
	JCH EE
	 D E, EEEEE D .

	   E?EEAEEE E
	  J EEEEE
	   ?[EEE[? E E GE..
	  DE? EE EEE.

		E
		E, EEE EEH,
		EEE EH EEEH.
		E
		BG
		ҁEE E AEEE
		, EEDE G,
					 G.

	 EE C EEE ZE?E
	FA E ED EE
	G ...
	KG, E
	́EEE?EE H EE E

	   H M EE EEEEE,
	   Z EDEE EEAE
	   DEEEM REEEE E?,
	   EEEE, D ?E ?E.

		* * *

	EE EE? EE EFEE
	΁EE EE? C EE
	́EE EEE D ?,
	 DEEE E

	 EEEEEEE ?,
	 IEEE E EE
	 @, EEE B?
	EE EEEEEE

	 EEE-DE "DL C",
	C ?EEEE - E DE
	 E" EMEEEEEquot;,
	 E? -
	 EE?.

	EE E? EE?E,
	EEEEE?E,
	EEEE? EEE: "AE"
	EEE E EEEEсEE

	D M, E E? GEEEC?REEE
	D HEM EEEEE.
	 D EE M D E?, EEMECEEE
	 [, EE EEEE

	EE EEE E
	 EPE E EEEE
	JEEEE EEE[EEE-
	 EEEE H.

	D M , EE? EEEEQK ,
	E E EEE.
	D M E,  E?, EEE - 
	āEE EEEEEEE

	EE EE? E E
	 , ӁER, EAE
	EEE , EEBE
	́ED E ? EE:
	́EEE? ?

	D M EEEEE EEEE
	EEEEE?E EDE.
	D M E ECME EEEECE
	G - ? E, EEE ED EE.

		 

	 E?
	сEEEEE E,
	 EEE, EE
	EEGE E
	΁E E,
	 EE @M 
	  ρEEEMEE E

	 EʁEM?
	EM
	 E? E EE
	́EEE E EE
	 E,
	ҁE E EE,
	 EEE?.

		H, EE E
		[ CEE E
		ρEEEH EEE
		H! ρEED E:
		, D ,
		ŁE E .

	JCE C?LE
	 EEE??,
	 BEE EE.
	ρEZEC E ,
	E E ,
	 EE "!"
	  ΁EE E E.

		H, EE E
		[ CEE E
		ρEEEH EEE
		H! ρEED E:
		, D ,
		ŁE E .

	΁E E,
	́E E E D!
	āEEEE EE
	 EEEEE,
	JEEE - D !
	ʁE? E EE
	  G? EE

		H, EE E
		[ CEE E
		ρEEEH EEE
		H! ρEED E:
		, D ,
		ŁE E .

		 

	 EE ?EEE
	΁E, RH EE .
	EM, HEE
	C IMEEEAA EA
	 EEEEE @EEEE
	DEE BE
	K EB DME
	 E - D E D E

	EM EE
	 EEEAME
	M@K EK EE.
	A E? - E
	 E? ER
	 ED ? ,
	M H D E? EEE
	EHEEA
	́EEEIAHEE
	 EEAE "?,
	Come together, EEEE?, EEEE?!"

	  EE D EEE D EEM
	   C EE E
	  ́E R E
	  ΁E EC 

	EE- B I,
	сE, E, AAE ,
	 EEEE
	 ZEE
	ρEZEEEEEE,
	́EEEE EE
	"ҁE EE, H!"
	EEDE
	 EEE@E E!

	EE E E
	ȁE? E EE
	KE E.
	 ?E EEED
	 EC E
	 ?E AEE E.
	E E .
	E DE...
	 E EIEGE D G.

		 

	  H
	?G ME
	EG E EEE
	GERE
	āED K -
	G EBB DEE

	́ER-EE
	E,
	E E- D EE
	 E, F, IE
	@RE FRE,
	 E, EE.

	 EEEEE
	? @RE,
	 EEEE, EAEEE.
	 DE
	JEE? E
	 E EE E

	M AE
	ED,
	 E E - E.
	E
	EE?E,
	 E? AH EEE

	 @A
	CE
	ρE[ E, EE
	G B,
	 B,
	ǁEE? EE

		* * *

	 ? E?... E EE E
	E, EEE E E E EE,
	E? , EEE E
	B EEE E.
	 ED E?, E HEEQEEEEE
	C - GE, EEME?ME
	E? EEE EM[ EEE
	 DE, EEEE EZ.
	EEE EE DE E
	HE E, EE EE
	EEE EE E EEEE
	́EE? EEE D EEBE?.
	E EE E, E MEDEE
	, EDE EEE EEE DBZEME
	́EEE? EE E? EEE
	 E? EE? EEM EZE
	B E@ ?E EE?EEEEE
	C, EE E EE.
	EEE  EZE?E
	HEC, E EE EE ,
	CE EE, C I E
	E E E@E EEB.
	 ? E?, CME EE BEM...
	 EE D EE.. сEBE@ ?EEBE..

		 

	 EM?  ԁEE
	 EEE,
	 EA.
	EECE ? GEME
	 EEG LE
	́E EEG LE

	  DE E E
	  E"EEquot; E
	  E EE, E? E-
	  ́E E E.

	  DE E"EZ"
	  EEE [-[H,
	  , EEE, -
	   ? EH.

	E E C EE
	E M 
	KEFCE!
	 M EJ C :
	EE-
	C ECK.

	?E E .
	ǁE? E
	E FE
	́EE EEEEM,
	ҁE? -
	 D EFE

	E EEZE? E
	"A" E?
	 E .
	  AEEC,
	EE E?
	? EE

	 EEIHM EEE
	́EEK EE
	C? EEE
	IEEEAE E"HE" EEE
	 E
	BI EE

	  DE E E
	  E"EEquot; E
	  E EE, E? E-
	  ́E E E.

	  DE E"EZ"
	  EEE [-[H,
	  , EEE, -
	   ? EH.

		

	 AEEE
	ρEE EE
	E? ,
	E, E
	E? EEE,
	E.

	IEG E,
	G E E
	 D EE.
	΁EAE EE
	JE E ,
	 EE.

	 EEE, E
	 E? E
	[ .
	 C E EE
	 E -
	 E!

	EERE EEJ,
	JB: "́EE EH,
	 E E"
	 EEEEME
	AA EEEEE
	 E EE

	 E EE
	 EE EE EE
	 EI.
	DEEM? B,
	́E E ? - EE
	΁E- E.

	E E, E E
	C ME, E 
	BE?.
	 E Z ?E
	[ EE E -
	GE

	 AEEE
		ρEE EE..

		 

	 EEEE
	[? EEE,
	 EB
	 ? E?.

	? ? DE
	DE, D,
	C EE@EE.
	? EEEE.

	 EEEE...
	HE EEEQK
	 JEEEEA
	 I EEDE

	AEH EZ EE
	JIE EME
	 EE AE
	 EEE E..

	?E? E
	 ? E E?EE
	 E?, EE,
	HEE DE
	, EE

	́EEEDE
	 EEEE,
	B, EEE
	 @E- E

	 EEEE,
	 EEEE
	́EECME 
	́E .

	́EEE E..
	́EEE EE..
	C EE@EE
	 E .

		 

	 EM? EC E
	EEE, E EE...
	D EEE EE? -
	 E EEE A.
	 E AEEEDE,
	сE EEE E EE EE
	 EEEEEI@ZE -
	EE GE D .
	 EGE :
	 ER, EEE H M?
	 EEE - E? - ECEC ECE
	 EEE - D ?? E
	 EEK EEE EHE
	A, ELD E,
	 EE, E EE,
	 EME? EE.
	H , EE? - ? !
	H DEEE !
	 E ELE EE
	 GEEELEE!
	 ?, EEELK E
	 EE EA?? AE
	 EEQ E E E AE
	ρEEE E EEEEEEEE.

		* * *

	- EE,  ,
	B E RE
	 EEEELEEH,
	 EKEEBEEE
	ZE RE
	 EEEAEE EAH.

	 C E EBEEE
	сE EEED EE,
	E?E E EEE.
	E, EE
	 E BCE
	 EE EEE.

	 E-?E,
	C, E A
	JCH E? EE
	E EE EEE
	KE EE
	AEE? EEE

	  EGE:
	"E EE EEEE,
	 AE E
	 E EE E"
	CE ?, EEE
	@ER? !

	- EE,  ,
	B E RE
	 EEEELEEH,
	 EKEEBEEE
	ZE RE
	 EEEAEE EAH.

		

	E EEE E EE E.
	 EEE E?, EE@EE ME?
	 EE?, EEEE D ...
	āE ? EEEEEE? HEEM,
	E? ED EEE,
	 E E E ERE
	E E EEEE

	  ӁEE E EE, EEE G!
	  ́EE- EEEE EEE
	   ? EE, EE E
	   D E.

	E EEE E EE E?
	EEE E EGEE,
	 ? E, E?ZEEEME
	? EE E?- HE EE,
	́EEE EDE- EE EEEE?
	E  E EE
	B EEE EE

	E EEE E EE E,
	 EEEIG E? EEE
	 EE, ? EE E
	́EEE EDEE E E,
	IEE[ EEEEEE
	 E E?E EE,
	E E .

	  ӁEE E EE, EEE G!
	  ́EE- EEEE EEE
	   ? EE, EE E
	   D E.

		* * *

	 ? EEEH, EE DEME
	Ё EE E[ EE@EEEE
	E, EEZEEK EE EDE
	ȁE, EE EEEK, EE EEL?

	 ?, , EEDE EE D EEH?
	E EE EEEEB EFE...
	EEE ?E, D E...
	 ? , K EEEE EEGE..

		* * *

	ʁE E E CE,
	ρEEEK E B C .
	K EE EAE,
	, D E E, EEEE .

	E E E EEEEEE?,
	ҁE? CE EEE, E E
	[ E E DED @E?,
	EEEE? EE EC EE

	  @E, , ED E E,
	  			EE "EE",
	   EE E, , EEEE

	GE[, E B EK,
	- E? EE E .
	́E, EE EAD G?,
	āEEHG EED ECEE.

	  ́EEE DEBE EE EE
	  			 A EE
	  ?  EE ?.

	"EE"... KZEED FM? E
	́EEEE EEDE EE?.
	"EE"... ҁE E EK H ,
	?EEZ,  EGEE E
	...

	  -E, , ED E E,
	  			 ? E"EE",
	  сEE EEEE"E" EC...

	ʁE E E CE,
	ρEEEK E B C .
	K EE EAE,
	, D E E, EEEE .

		 

	B EE EH,
	 ?EEE
	H EEE
	A ,
	D EE
	EE E,
	 M EIEEE
	", R, ED EM".

	  E E?, EE?,
	   EE.
	  EQE,
	   AEQEE
	  ́E? E
	   M EG E, E
	  āEE DE

	 E E?EZEE
	́EEBEEEEE
	ҁEEEE ECE EEABE
	́E? EJE,
	 -, E? - ...
	 E ECEE:
	"́EE M!"

	  E E?, EE?,
	   EE.
	  EQE,
	   AEQEE
	  ́E? E
	   M EG E, E
	  āEE DE

	EEEE ,
	E , D ...
	 ? EH E E
	āE E EE.
	́EEE - D A,
	́EEBEEEEE
	 EEC EEE
	"EEE!"

	  E E?, EE?,
	   EE.
	  EQE,
	   AEQEE
	  ́E? E
	   M EG E, E
	  āEE DE

		"" - 

	B EEEE AEEE EEJE,
	B E E E" Equot;,
	G EE EEE EEEE
	 JEEGEEE "".

	 EE, ? ZE?E,
	́EE ECEEBGE E
	CZE E EEEREE
	 EE? RE EEE.

	"" - EE" - EE
	 E-GEED EE
	"" - D E[ E
	ҁEM EE EEEE

	́EE EDEB, E EEE,
	 E D E EEEEE
	́EEEDEE, E EE E,
	 ? EEE E EE EE

	"" - ? D E?,
	"?" EE EEE.
	"" - ? EGBE
	 EGBEGED E.

	́E ?EE ?E E EEE
	 EEE E EEI E"сE",
	M CE "Equot; "KEquot; ,
	 "Equot; EGE"EEquot; EEE-GE.

	"" - ? EE EME
	 EEGE- EQ.
	"" - ? EEEEE[?,
	"" - E C.

		 

	B EEEE 
	 E EBEEEFH IE
	 EM C E
	 EEEIE E EIE

	 EEE:
	AEEIE EB EE.
	āE ?ZE EEE
	 EIE E? EIE

	EE - CEE ""
	U - EEEEEEEQK.
	EEE EEEEEE
	, EEE GEE

	 E EEERE
	́E E EEE
	E EB, ? E?,
	CK A, EEEE.

	 E ? ER E
	́EEEEEE,
	 EEE EE
	 EIE E? EIE

		 

	B E? , EEE?E
	B E?, E ? E
	ҁE E EEEEE, EEEEEE,
	 D D EE, EEEEBEG.

	 EEE EEE EE? ? EEE
	 , ?  E? ? EE
	 EGE , EE EE
	 EEEEEE E? E EE

	ҁEEEE EE EE?,
	EE ED,
	EEEE E, R EEE E
	́EEE D HEEEE E EDE?,
	ҁEEIEEG EEG, EC EE.

	C: ED C EEEG,
	 H AEE?D?, E EE .
	 EAEEE?EE, EEE EE
	сEFE ZE?E H CI E.

	C, EEEEE E E EE EE E
	EE EEEE,
	 E EE .
	 EEEEE E EEE E
	 D E EIE EJEE EE

		

	B EEE EIE
	CAH D G E, G EUE
	? E EEEEEE,
	 E EEEC C.

	΁ED  E 
	 EDE EE, E E.
	΁EEEEEEEE M, E EE
	́EE  MEEEEEAE

	  BEEIE EEE,
	  сEEE EE
	  HEEE H
				  EEE
	  BEEIE EEE,
	  E EEEBE
	  ΁E,E ? E EE

	IE E?E, EH EEE,
	B EEUAE.
	 EE E?E @ EE EEE
	ECEE E EEEGEE E.

	? EE EEEEE
	 E, EM EE@E
	E EE, EEE E
	"EZEEEE, E, B EBE"

	  BEEIE EEE,
	  EZE  E..
	  JEEIEE
				 EEE E..
	  BEEIE EEE,
	  EEEEE E
	  EEE, EEEEI...
	   , E!

	 -, E? EECEEE
	 EEE BE? EEE EEE
	́EE, EEEEEE E
	́EEEZEEE EH.

	  BEEIE EEE,
	  сEEE EE
	  HEEE H
				  EEE
	  BEEIE EEE,
	  E EEEBE
	  ΁E,E ? E EE

		 1812 

	B EEEMEEK
	 EED EEG,
	B EE?EZEEJA
	 D EEEDE
	B E E MEEZE
	C EFMLH K,
	 EEE ME
	M EEEE EE

	B BDE?? EE
	E ?EE E
	H,
	 A E
	? EEEEEH.
	 ? ́EEEEEE
	 , EEE.
	B EEEEE
	ED EGEEE.

	 ? EEE EEDZEE
	CK EEE..
	R EC E EE@EH,
	 E ?.
	 EEEEL E
	 EEEM. āEE..
	 ...
	B EEB? E..
	EE EEE E..

		* * *

	B ? E EE? R E E
	́EE EE EE EI.
	 HEEC E EE?EE,
	E E.. āEE ME E

	B ? E E EE, EDE E?,
	HEEE - GEEEEEE
	́EEE D E.. C E EE
	ʁEH, E EEEE EE

	B ? E JK EE EE,
	 ZEEEEEEMEE
	, E EZEEEE,
	EL E... E PEEE

	B ? E E EM? EE J?,
	CK EE, E E? ...
	ǁEEE, , EE?? EE..
	B ? E.. EEE, EDE E..

		 

	K... AECE EE?EE ?E,
	 E E, EEEEM, EE GE
	 AEC I C EEEEE,
	 AED E EEE? E.
	 E EE EE?EEE
	 EEE EEAEEIE
	ρEEKEIECEE E,
					  E EKEIE
	JEEEK E EEEE

	ӁEEEE, EEB EEE
	?DEEE EEDEEE EE
	ρEE EEEEE EE,
	EE ??? E .
	B ? EEECIE
	C EE, M K EAE EE,
	ρEEKEIECEE E,
					  E EKEIE
	JEEEK ECEEEEE

	́EEEEEEEM E?,
	 EQEEE EE
	EE, ? EE - ,
	EEE?  E
	 EEGEEED EZ IH,
	 EE E EE E E
	ρEEKEIECEE E,
					  E EKEIE
	JEEEK EH E EEEE

		 
				   ́E? ,
				EE EEE.

	ACE E M E K ,
	 ? E E[.
	ӁE E EEE,
	M EEEE ?.

	 D E, EEEE ? D E EE,
	EEE?EECE E EEE:
	 E, E? EEE
	CKEEED CEEEE.

	́EEE CEEEEE C ,
	, EEEEEEACEEE.
	 EE @? EEEEEH,
	 EE EE EEEE?E.

	J EJ?EEEC DEL EE
	, EEEDE, [ CEEE@G?.
	M EEE E EEH EL E
	́EEEEEEQ D [?.

	ACE E EE? E E,
	 E EE E .
	 E[, EEEE M E EEEE -
	 E? E E, LH .

		* * *

	EE.
	ԁEEEE
	ӁE EE
	E E EAH.
	D @A
	EEEC?,
	 HE
	ǁEH E

	-G EG EEEG
	JZEE E
	E EM[E
	΁E@E , EEEE D E,	
	BEEEE
	E A, G D E.
	-G EG EEEG
	́EEGE.

	 EE.
	 E
	EE? E
	.
	 Z E
	EEQ?E
	EEME
	EEEE

	-G EG EEEG
	  I
	BEEE@EE D .
	- E EEE EEE .
	 EE? EE E
	ӁEE EBREE.
	-G EG EEEG
	 EE E

	сEEMZEE
	 E "E".
	DE
	сE EE
	 EK E E
	JC EE
	΁E  ? DE

	-G EG EEEG
	? G EE
	́EE EE-
	EEEEEE
	H EEE
	B GEE D M.
	-G EG EEEG
	EE E

		  

	 E, EEEE?
	EE? , ,
	́EE E? ...
	 @ ?EEA E
	΁EE EEE[EEEE

	 EE, EEME
	EE? , ,
	́EE ? ...
	?E@ ?EEE EE,
	 M? ?? EE[EEEE

	 ?, BE, EE C EB
	 EE C ECE "?!"
	EEECE
	G E E,
	́EEE C E EE
	", EE!"

	 EBE EEEEE
	EE? , ,
	́EE ? ...
	 @ ?E
	E ,
	 I E EE[EEEE

	E? EE EEE?
	EE? , ,
	́EE ? ...
	 @ ?EE, E
	 E C?EEE[EEEE..

		 

	I EE L E
	E H E EE..
	CEAEA?E
	ÁE HEE E? E..
	, EA EE, B, E B?
	́E?EEEE JEH E,
	H EEEE BE,
	EH ECDEG,
	E IE D EEEA E

	   E ? E CE E EEEE
	  H-EEED M
	  , EE D 
	   EE E D E
	  , EED EEME

	́EEEEEE EEEZ,
	́EEEE EEEEEAME
	EEEE?E EEEZE
	 CEEEEEEEEE?IA.

	FE G BB E E,
	́ED E EBDZEE
	BE EE EEE G D E E
	EEEE?E EE

	   E ? E CE E EEEE
	  H-EEED M
	  , EE D 
	   EE E D E
	  , EED EEME

	 EE H EEEGE
	EEEEEEEEZEDE..
	сEEC, E ,
	 EE EE REE.

	  E ED EE EE ED E...
	  āE EEE? EA...
	  ́E EE EEECDE
	  , EEE? ? E E

		 

	 EE D EE DE
	́EE ?, E EE , -.
	EEEE E, E E
	E ? ? E E.
	 EE EB EE,
	AEEFEEQEELH.
	 EJEZ EEE EE
	EE?? E EEE.

	E JK BEEE
	 BE EEL E?E.
	сEEE E JEEEE
	, E E
	KE EE
		    EEEE?E.
	 EE EE
	 EE EEEE
	 E CME
	 D H,
	G? EC E
			  EC EEEE

	 EIEE D CR EE
	΁EEBEEA E?EEEC H.
	 EE EEEEEE,
	́EE? E[ @? .

	 ǁE BAEEEE
	 EEEEEE EE AE.
	 EEED E  EE
	M EE EEEEEEEE

	 EE D EE DE
	 C EC, ED BE
	 E EEE EEED,
	āEEG? E E - .

		 

	MEEFEEEEEE
	E EFE.
	 CEE
	 EEEE CE

	 ?ZEEED EE,
	EIEEEEK,
	 E E EE,
	 E EK.

	A?E EBD EE.
	EI, @ E
	GEE C ?E
	 DED E

	́EEEEEE, -BE..
	, EEE @? ?.
	, E EH DEBE-
	E E? EE E..

	MEEFEEEEEE
	E EFE.
	 CEE
	 EEEE CE

		 

	E C  EE
	́E E?BE?,
	E EE, LH EEE
	EEEEEEE.

	E EEEEMEIM,
	EE? EE
	 E EE[, EEMEEH E
	ǁEE@? E E

	ρEMEEEEC E E?,
	CEER EE
	? EE EH EHEEE?
	EE H EE?E

	 E, ? D E M ,
	 JE@ EE E
	JEE EE E,
	ECEEEEE

	JEEāEEZVEEE 
	JEE@E .
	JEEEEEK ?EE,
	JEEEEE .

	JEEE EEE EE E FDEE
	ҁE EEEEEE
	 E ?E BK EIEEE,
	 K D EEE!

	E C  EE
	́E E?BE?,
	E EE, LH EEE
	EEEEEEE...

		 

	EECEAE EFEE,
	EEJK E.
	 EH BEE EE E,
	HM E, EE E

	, EEAK ?UE EBDEBD,
	JIJE EME,
	 E?E ZVEEE EE
	JHZEEA .

	   R @EMEEE
	  ȁEEEEZE EE
	  E? BACEE
	   E? EBEEE.

	   K EEIJEE?E
	  ́E ? EED E
	   E E?, E D E
	   E EE, EG .

	E BEE EE
	 "сEEIEquot; E? EE,
	[ E EEEE ,
	E? EEE.

	  EA G EEE
	  D EE ?MEEEEE?.
	  āEEEEEE ? ED 
	   E? E? EE.

	  EE EE ,
	  сEEE EE DEE.
	  āE? C EE?ZEE,
	  , B, E- EE

	C EE āEE, E E?,
	 ECJ E? EE
	 EEGE ? EE
	E EEEE?.

	   R @EMEEE
	  ȁEEEEZE EE
	  E? BACEE
	   E? EBEEE.

	   K EEIJEE?E
	  ́E ? EED E
	   E E?, E D E
	   E EE, EG .

		* * *

	E E, BEDE
	 EE EEERE,
	ҁE EE EEEE M...
	 E ED E..
	   ? EE E
	    EEE
	  EEE - EEEE -
	  BE EE AEE,
	  E EE E? H
	  ́E EM E
	   EE...
			   , E EM
	 EEE D .
	EE E EE E? EEE
	 E @ AEE?,
	R E@? EE K EBRE...
	 E BE EED? ,
	сEGE EE EE?..
				́EE! 
	EEE ECR M E
	 EE
			   EEE E
	ŁED CE, EEEEEG E...
	́EEEE
	H EEH...
	BEEEE, E? EE, E,
	EEE ? EECE E 
	ȁE, E@EEDCZE
	 EEE EE EEEE
	 E , E? E? EE
	 E..
		    D E!

		* * *

	EEEEEEE E
	C? GEED E
	 E? EE- ,
	сEEH M EEEE.
	CEE EQ?E E EE
	 EM ZD M.
	H DEEEAEE
	сEE? E?-E? EE E?,
	сEE? E? EE E?.

	 EE- E EE EE,
	EEE EEE
	 EEEE EEBEC,
	EE? EEEE
	āEDEE? EME
	āEDEK E.
	B EEEE E? E EE
	 E EEEMEEEE?,
	 E EEEEE?.

	D E E D E
	ρEEAEH ?.
	EDEEE- ? D E
	? EE DEB?.
	 E?E ? G D ?:
	́E, G DE G E
	 E?E ? EEEE,
	EE EE? EE
	EE EE? EE

	EEEEEEE E
	C? GEED E
	 E? EE- ,
	сEEH M EEEE.

		* * *

				ED EE,
				B E E.
				 EE? E
				EEDE E.
						.JEEE/i>

	ED EE,
	B E E.
	 EE? E
	EEDE E.
	́EEE EE,
	A E-,
	 ?EE EE
	 EEEEE

	 E 
	EEEI,
	  E?
	.
	ŁEE EE
	EEAE
	 EEDEE
	A -.

	 EEEE
	A E,
	 EABE"Equot;
	 JE
	́E EEE?,
	 E EE
	 EE?E
	EEEE

	- ??,- EE
	- ?,- ?E
	 E EQKE
	ŁED EGEE
	ED EE,
	B E E,
	 EE? E
	EEDE E.

		* * *

	? D E - ? ? E,
	 C EE "EL" E.
	? D E, E EE?E
	? D E - ? E EE.

	 E EE, DEEE ,
	M E? EDE E EE
	? D E, ? EEM,
	? D E G , G .

	 E EE, ?  EE
	 E E EED B.
	? D E  EED,
	́EE EEE- EE D E.

	́E EEEE EE M? 
	 E EECRE C ?.
	B EEEEEECEE,
	 EE - D E EE.

	 EE EEE E? E EF,
	 EEBEZEM E,
	L K EEEEGEEEE
	" EE EE - D E EE".

		

	?EE?, GE EEEK,
	E, E
	EE EE, E AEE
	E J? E E

	 EEE EEE
	"  EEE EEEEEE
	JEEEEEE? M[E-M,
	΁E E E, EEEquot;, - E.

	, EEE, @EEE R:
	"ǁEE E? E E
	ǁEE   EEE,
	ǁEEEEEE EEE

	΁E EE, E, E E EAE
	E J?, E E AE
	JEEE EE
	́EEDE  EEEEEEquot;.

	́EEGEEEE
	  EEEE E
	E[ E EBEEEE
	ǁEEK E? EEEE.

	E[ E EBEEEE..
	āED E? EEEE.

		 

	?EE EE,
	 EE .
	 D GEGE,
	EE D EE
	́EEE, E 
	A? EE
	΁EDE E ECE-
	 EEE.
	  ?,
	FE .
	 EEE,
	 @? C.
	M  
	΁EEK
	 E
	D EEL E

	  A EEEEE,
			EEEE
	  ΁EE E,
			E? EE? E.
	  ?E, E
			 G E EE
	  AM JEE
			EE E? DE
	  āEE?, E,
			D EEEEEE
	  EE? EEE,
			EEEEE? E
	   E E, E
			E EEE
	   EQEM-
			AE EE.

	ҁE , E E
	 EEE?.
	E E EE
	 EE.
	 EEEEE
	 EE
	ҁED ? , ,
	EE.
	E EH, EE EE
	 E E
	 EEE E
	CEE.
	 EEEE
	EE
	M, AE? EEE
	́E EE

	  EEE
			EE E E.
	  EEEE
			́EEGE EE, E?
	  ́EEGE E
			EED EEEEE.
	  ́EEGE E
			EECE
	  EEEE,
			EHE "EEquot;,
	  ǁEE EEE
			E E, .
	  E EEEE
			? E EE.
	  сE D ? ?ʁE

	EEEE EE
	 E? .
	 , E E E
	A-.
	ҁECE EEH -
	M EE,
	 E EZEI -
	EEEE
	E EE D E
	 E? ?E
	́EE EEEE-
	 EEEE.
	 E? E
	ρED H.
	JEE E 
	 EEE

	  A EEEEE,
			EEEE
	  ΁EE E,
			E? EE? E.
	  ?E, E
			 G E EE
	  AM JEE
			EE E? DE
	  āEE?, E,
			D EEEEEE
	  EE? EEE,
			EEEEE? E
	   E E, E
			E EEE
	   EQEM-
			AE EE.

		* * *

	D EEE EE,
	E EE?,
	E EEEEE,
	E EE ? E.

	EM EME
	 EE EEEK ,
	E D EE
	΁EEE EE@.

	EEE- ED E? E?,
	E E EE E E
	́E EE BE,
	E ? EEE

	E EEEBE,
	 EEL ? AE@.
	E E E E,
	E EF E E

	 EE E? [ CE?
	EEEE? E
	E D E EE,
	JEE? E EE EE

	D EEE EE,
	E EE?,
	E EEEEE,
	E EE ? E.

		* * *

	D D ?E EU,
	 ED EB?E E
	 D EGEX, EEEE E? EBE
	EE E DR? R,
	MEE EEEME ZEE.

	 E? C, EGEED EC EE.
	E E ? CE EEEE,
	? E EEL EE E,
	 E? E?, EBE EEEAE

	D D ?? E, EEEZE,
	GE EEEE, EEEE
	́EE?, EEE ER? ? EE
	 ? E E E

	сEEEEE, ? E?EE ME
	EREE@EE, @? EEEH EE
	́EC E , DL E, EE
	 ? AE EEEL I ME

	E[E- EI E?E E E@.
	JEEEE EE, EEEE
	D D ?E EU, EE EEZ E,
	 @? E?. . E?. E

		* * *

	D EEE EGE ME
	J, E , E E.
	сE, EEE@EEE E "Equot;,
	́E E EEE .
	 ED DEEE
	  E...
	CE D EEE,
	CE ? EEGEEEE.

	  ? E E,
	EEE, EEE? E.
	 E E ED E EE,
	B EQEEHE
	 E E,
	 EZEEEAE
	́EE? E E,
	 E EREEEE.

	 E, E E
	 EEE, EE EE
	? EEE, E? E,
	E?  E E? EEE
	E EE, EE, EEEE
	? D BEEH E E.
	CE E E A E
	 K : "E?!"

	 IME?GE E
	 E"MEquot; EE E CE
	 ? EE EEERE EE
	"E, D  EE!"
	 E E,
	 EZEEEAE
	́EE? E E,
	 E EREEEE.

		 

	M EEEIE EEDEEE..
	ҁEEEEE ? E E.
	E EE , E ? EE
	E, E EEZEE.

	 ? E C E E- E
	E?, @ @? EEE E
	́EEE? E
	 A, E E
	M ? E E CR
	 EA E@E
	 EEE E CR.

	EE? EEEEDEE DE
	 EGEEE AA,
	 EEE E D,
	΁EEGEEE E

	́EEEEE? B EE E
	 BE , E E
	 EE? E
	 A, E E
	M ? E E CR
	 EA E@E

	@ ? D , E?E?,
	ME , EE,
	́E EDE EDEDEBEEEE
	 ? E, EE ED E

	 EEE E?E E,
	΁EE, E? E IEE
	, EE? E
	 A, E E
	M ? E E CR
	 EA E @E

	EEEEE EE
	́EAEE E EAE
	́E? ? EEJE EE EE
	CKEED E .

	́EDEEEE EE,
	 EEEE R,
	, EE? E
	 A, E E
	M ? E E CR
	 EA E@E
	 EEE E CR.

		 

	DEZ D E,
	 ?MEE?MEA,
	 G EEEEE,
	EBEEEEMEA.

	DEZ EEME
	EE E EEEEE,
	 H EEEZE
	EEEAEEEE

	́E ?. ZVE- EE
	EEE EEEE
	́E EE, EEJE,
	M EEEEE.

	EEEEA EEE
	B, E EEE- D E
	DEZ EDEME
	 EE E EGE

	DEZ E EEE,
	āEEE EEE
	ҁECEE EEE
	EE EEEEE

	́E? E?, , D E,
	ҁE EEME E?E E
	B E , ,
	D EHED EGEEI.

		  

	G Z D EE
	CEEEEE@E
	FZ EE EE
	 EEEE ME
	 EME? EEE
	ρE ?? AEEE E?.
	 ? E? EE
	 E? ME,
	  E EE E DE
	сEEE EE
	EE EE,
	 DH DEH E

	G Z D EE
	āEAAE ? FH.
	E ECM EACME
	 D E G ?,
	 EE EEEH,
	C EE? E.
	 E EEBE
	( E? AEE):
	 EEEE EDE
	 EK EEE
	EEGEE
	EE E D E EEEE

	G Z D EE
	EEE EE,
	сE E C EED.
	AA? E
	, EEEE @ EE
	"́E E, @ EE EE!"
	́E E, @ E
	 EEE
	 D? EM EK E
	ȁE, EE, 
	JEE EBE?
	сEEEEE E

	G Z D EE
	CEEEEE@E
	́EEE, G EEEE E?E
	́EEEEEEE EE
	ҁE?EEE,
	BKJE GE EEE
	 D EMEE?,
	́EE EEE ?
	JEE? D E?, E D ?.
	 E? E
	EEE
	āE EEGEZ DE

		* * *

	G E - EEE
	D - AE EE
	 E EEE E
	  EE BEE
	 D D? E?
	́EEAH EEH E
	, ,
	B D R EE

	AC E, E,
	΁EE EEE
	ҁECE  E,
	EEEEE E
	AC E, E,
	āE EE  BE? J,
	CEBEE BEE
	́EEEEEEE

	 M...
	EE- CEEEE
	 M...
	 D[? ED ED RE
	́EMEEEGBEEE
	 M.

	 H EAEEH
	΁EBEEEE HE,
	́EEEEM EE-
	, EE EEE
	  ?EEEE
	EEIHM.
	, 
	H H EEEE.

		* * *

	? ER, E EEE,
	 EE E @E??
	E - EE-, E CIE
	 C DEGE ED E.

	[ E EEEE,
	E EM[EC EBE
	E E , EG E,
	, EE EEBEE

	EEJK, IHZE
	 EE
	 EE EEHZE
	B BE EM.

	 E?EEE- E H,
	 DM ?EM.
	? EEVE H,
	BE DEEE EEE...

	  E EE
	  ҁEE E
			 EE!
	  E EE
	   E BE?,
			@KG, @KG!
	  E EE EE..

		 

	́EC E EE
	́EEE E
	́EC E EE
	 EEEE.
	́E- M EE
	́EC E EE
	ρE, 
	 M ?ZE
	? EEE-
	́EEE
	EDEE
	EL E.
	 , Z,
	́EB D E
	́EC E EE
	́EEE E..
	   EM, EEE E E
	  ȁE GEED EE.
		EE.
	  EGECHK,
	   G E G C -
		 EE

	  ? E EGE ?,
	   E ? E EG,
		E E
	    EEE@,
	   E?? C EZ ...
		ҁEE, [E?

	  ρEEEEE
	  - E E? C
		 EEE
	  BEEEEE EE[,
	  EE EEE
		E?E

	  E  EEZ,
	  ́E M? 
		EEE
	  ́EEEEEEZVEE??,
	   , ?, E
		 EE?

	́E- 
	 EGE .
	 EBE E
	 EE@.
	́EE EZ
	 EBE
	E EE
	 M EE
	́E- 
	 CM? ?:
	E EQE
	EE?,
	 E
	ǁEEE E?.
	B-G EEE
	AE@AE.
	   E EE E?.
	  EE EEEEE
		E- BEE?.
	  JAEEEEB :
	  E EG?
		E - CE.

	  ?EE E?.
	   E EE?
		 E
	   , C-?E,
	  E Z EE?
		JE E..

	  ́E C EGE.
	  ́E E-, EEE ?
		 D. D...
	  ́EEDEE EE
	  сE, EEEEE E..
		E, EDE

	  E- EEEE?,
	  K E ?, EE,
		.
	  EE?E E,
	  ́EEEM JCE-
		C EE..

	́EC E EE
	́EEE E
	́EC E EE
	 EEEE.
	 , Z,
	́EB D E
	́EC E EE
	́EEE E

		 

	́EEE, EE,
	́E EEE, E E,
	E E E E?
	́EEEE, R EEE E,
	BEE E, E E E?

	KE EEEAE
	EEEE EAEEE
	сEEE E.
	EEEE EEE
	 AEEE E E.

	́EEE, D E .
	HE E EEE
	 D E ,
	HE E EEEEE
	 BED E ,

	́EEEEZ CGEEE
	āEEEEE
	B E EEH EG EH E
	āEEEEE EEEE
	B E EEH EG EH E

		

	́EEEE EE EK,
	 EED EE
	CEDEBEEE, E EEEEE,
	 EEERE E

	 , E , EEEQE EE,
	EEEEEE .
	ӁE EEEEEEE
	KE E [.

	 EE, E EEE ED?,
	EE H.
	M EEEEE EE BD?,
	 EQECE EEE

	EEE EEEEME
	AEM, @ED EE,
	M, EE E , EEEE
	E EEEEE.

	 E D EE, E R E,
	E EEMEE
	E? ?, EE E,
	E E E, E.

		* * *

	́EEGEEECMEAE
	 ? CEE EE:
	 EE?EMEEE EC,
	́EE, G ? ED ,
	ρEEEEE D ,
	EEQZEEE

	E EEECE
	 D EEUA,
	 EE - EE?? EE
	 EEEE
	?EEEEK E
	 EED E"EEEEEquot;.

	ǁE E "EEMEquot; E
	 EZE"E"
	 EEEE EEE.
	сEE?E, E EE
	 EE@HE ?E
	EEE, EEEDEE

	G EE 
	 E EA?,
	ǁE? E E DEE
	EE"E",
	E ?EX: "؁E
	ҁEEEEE  EAA!"

	M ?EEEE
	 E EE? ? E
	 EEE BE?E
	ǁEJEEE E
	 EE,
	AE EE.

	́EE GED "EEEquot;,
	΁E EE E EE
	 E E, EDE D .
	 EE EE E
	E? EE
	EEEE EDE

	 E EH ME,
	E EE ,
	 E EEEEEE?E..
	EDEE EE
	 EEE EEE[E EE
	 EE EQ EEH E..

		* * *

	́EEEE EEEE EE
	EEE E,
	́EEAE"DEquot;, E EEE ""
	 E G? ?E
	́EEEE  AE
	 A EABAAEE-
	 E EEE EEEEE
	B E EEME

	E ? E, DE? E,
					 DE? E?
	EE EEERE E E?ZE
	JAEEAIE E EAIE..
	E ? E EE

	́EEEE EEEEE,
	 E E, EE E,
	 EE ELH EEEEEEE
	CMEEEEEE ", E E.."
	?E E EM? ?E
	 EE@? EC?EEE,
	 E EC - E E,
	ҁE EEEE EEEGE E .


	E ? E, DE? E,
					 DE? E?
	EE EEERE E E?ZE
	JAEEAIE E EAIE..
	E ? E EE

	́E C[? EE EE
	́EEE?E EE
	 EEEED ? @? EE
	 EEM? EH CE ...

		

	́E E? M E,
	΁EEEE I Z,
	  E EE,
	 E EEHE RE

	DEE? EE E,
	ҁE Z, E, EEE
	EE?R  E ?E -
	EEE EEEEE.

	EEE[ EE,
	EE MEEJE,
	FEE? EE, E,
	́EE EE EE, EEEE.

	EJEEEEE EDE E,
	 - EE E- ? - E M K,
	ǁE, , ? ED E,
	E EC EE E.

	FFEEEE
	ǁEEEC EEEE
	?-E ? E G @E,
	ÁEDE- EEEEEEE,
	ÁEDE- EEEEEEE?

	IE? EEEE
	 LD @GE
	ӁEEEE ?E EE
	 E? EZ E...

		  

				E E? EE-
			IELE , 42 EEEADEEE

	́E IELE ,
	́E? E DEB -
	 EBEH ,
	 E?EEE, D EEMK.
	 GEM EE,
	́EEEE E -
	 A E EEE
	?EA E

	A? EE R
	 EEEA E
	KE EE E
	?E E E.
	΁EED EE E
	AFEB@M E.
	 E ERE
	 ?? E ER.

	́EE E
	I EEEEEZE
	 EEEE EE
	 FAK @EE .
	́EEFCME?E
	́E EE -
	 E EBEEE
	ρEKEEEEE.

	E? EEEAA
	 ?, D EEZ,
	 E F
	E EEE
	́EEEEEE EH E
	сEFE EEZE
	́EEE DED DE
	 D EEIELH.

		* * *

	́EE EEE GEEE EE? ?,
	 EK EAI...
	 E EACEEE
	 EEEEEEEEA EE EE

	́EEEE GEEE EEEE..
	EEE?E. @? EE,
	 DEE...
	 E EED CEEGE E

	E EE ? E?E E EIE E.
	́ED E, EEEEE
	 EE- C EEE
	 EJE@E EEE.

	́EE EEE GEEE EE? ?,
	 EK EAI...
	 EEEEEEDE..
	́EEEE GEEE E

		

	́E[ E H
	 EE EE E
	, EE ,
	 EE EEE VE EH.
	 EEEA EE
	 EE E EE
	E EE

	 EBEEEEIE,
	́E EEEC E EA E
	 EE E
	 E , E  E
	JEEE EE
	 - E E

	 EE ,
	ŁEEEEE M.
	 E EE,
	 E EEE,
	 EEIHM E?.

	 EEE 
	EEEE,
	 EEEG ?
	 DE EE? EBEEE
	 EEE E ,
	 EE EE EG?.

	́E[ E H...

		 , 

	́EāEE āEE
	EEG,
	 EEBEE
	BEE.
	 D E
	 ? EE BE,
	EE E
	āED EE.

	́EāEE āEE
	E EEEG DE
	 GE
	E@EE.
	JEE EE
	ρEEH E,
	M, D E
	?EEE.

	   EKEāEE
	  J? E?, E?.
	  CEPEEEEEZ,
	  JEE EEEEEE.
	   EKEāEE
	  J D E .
	   D EE? E E,
	  сE [E JE R.

	́EāEE āEE
	 I ED,
	EEEED
	 DE
	E EE,
	 E,
	āECMED E
	 EEE.

		 37- 

	́E, EEC EIE
	EE E EEEE GE...
	EBE D EIE
	EEEUEE E EE

	́EEE? E ME,
	́EEEE A...
	E... E D EE...
	́EEEE E.

	E ZE@GE EE-
	KEEEBEEE EE
	KEEE EA E
	 EEDEEE EEE..

	E EE D MEEE...
	 E[?, EGE@BE DE
	 E?EE E EE
	 E E EEEEE...

	́E, EEC EIE
	EE E EEEE GE...
	EBE D EIE
	EEEUEE E EE

		-

	́EEE E EEE
	 EE EBE
	ȁEELBEK E
	E EEACD BEEEE.
	 E [,
	 E EEEEE.

	  I E ECEEE
	  IZEE EEE
	EEE@ EEE...
	 E EEEEEE E

	   E ? E
	   H E E
	   EEBEEUEEEE.
	   EE E?E,
	   ρEE EE :
	   "́ECE E EH, EEEE".

	΁E?DEC [?,
	 EE
	EE E?ZEEE ?ME
	E EEE?, I CE
	 E EEEDEE
	΁E? E

	 EEEEEEEMK -
	 EH EDE D E,-
	, ERE BEEE[EE...
	E EEE ?EEE EE E EDE

	   E ? E
	   H E E
	   EEBEEUEEEE.
	   EE E?E,
	   ρEE EE :
	   "́ECE E EH, EEEE".
	   E ? E
	   H E E
	   EEBEEUEEEE...

		* * *

	́EEK E? E E [,
	 EEEEE ME
	 EEED? E,
	 E E? EE.

	EEEE EEEEE,
	B E E E
	"EE - EEE, -
	B EEEEC?E!"

	   EEE EEE K,
	  E EE
	   EE, AE
	  EME
	  E, E EEE
	  EEEE..
	  ӁE EEE EEEEE

	́EECEEEEE EE
	E EE E[EEE?EE
	 IBE- ,
	 E , EEEE EEE.

	 EEEEE"JEquot; K
	 EE, EEEEED EE
	 EEBEH IZEE
	CZEE EEE.

	́E EEE D EDE
	ʁE DEEH EEH E
	 E BEC EDE
	 E? E R EE.

	 @ ?E EE ED 
				H E?ZEE
	 EE ECE
	 E- E EEEC
	EE, EEE E?E EEE.

	   EEE EEE K,
	  E EE
	   EE, AE
	  EME
	  E, E EEE
	  EEEE..
	  ӁE EEE EEEEE

	 EE, EEE E,
	 "E", EEEEM EE
	́EEE EEE?EEEEC,
	 EEEE" G".

	   EEE.. G EE K,
	  E EE
	   EE, AE
	  EME
	  ́EE E EEE
	  EEEE-
	   EE[E EE

		* * *

	́ECK EEEEEEE
	JEEAEEBEEE
	CKEEEM EEZ
	- E MEEEE

	ZE@-EE , E,
	 EEEE ? EE
	́EEEEE?ER M? CE,
	EE D E, ED EEEE

	H ? E EE
	́EK E, E D .
	ʁE EEEC , EZEE.
	΁E EE- EE F, A E

	AM EEEHE D E ?EE?E
	 EEAEEEZE?E
	сEEEEC E,	?EEJE
	ρE, E E E EE

	E E?EEE,
	 EE E EEEEEK EE.
	́EEE ? E D E
	 EEEQ D EER E E.

	 E AEEEMEEE
	 E EGMEEEE
	 EE E E EE -,
	ʁE EB JIE EBAC.

		* * *

	́EEEL E,
	EEEE
	сE E
	 D E E

	́EEEEM ,
	ҁE E? EE
	@ME EE
	́EEE EBD.

	? D EAE-
	ÁEE EACE
	́E "E".
	 EEE

		  

	́EEAFAH E
	 E AE
	 EE, EE EH EZE?E
	 EEE E EEE

	 E ? EEEEEE
	E E EEE.
	́ECE EE CKE D
	? EEEEE.

	X EE EE? EE
	 EE  .
	E"EEGEEquot; EE?E?EE-
	A?EEE E.

	 EEE, ECEEE
	EZEEEE EE
	 EEE, EEE EE
	āEEEEBEEEEE

	E EEE EE
	сEB, E EEE.
	BEEEEMEEE EE
	сEEE EM EJK.

	 ? , E EEEE
	؁EE "EE" E E.
	"Equot; EEEECEE ,
	 EE EE E E

	 XEEE E EE
	 ECE C E-.
	 EEEEEEE DE,
	 E E @ACE

	"  EEXE ,
	?E E EEEEEEEE.
	AE  EEE,
	ED E ?EA EEE".

	EAE, E EEEEE
	C EEEEEQK EE?.
	сELE EE EEBA E,
	 ? EK EEE.

	 EEEEEE EEE EME
	؁EEE, E EEEEM.
	EEE EEEH EEQI,
	 EEE E EL.

	 E QEBEEEE
	 EEEEEEE
	?EEE? , E
	EEEEE E

	, RE, EE EEE
	 E EEE
	ρEEE EE? ,
	 BRE  @E

	́EK, E, E E[ EE
	 GE ?D D EEE.
	́EE? EEEEH H "EEEquot;...
	 EJEEEE EE.

		* * *

	́EEE
	 EEE,
	EEEEEM EBEEE
	́EEE?EEE
	́EEE
	 ? EEE

	 E[EEEE
	EEEEEE,
	 EEEEE EEEE A.
	 EDEEME
	 A
	A EEEEA.

	ρEEE
	́EEEH EH,
	JE EEERE
	ʁEE EE H
	́EIE DK,
	 EEEEEK E.

	EE DEZE
	, E E?ZE
	EEE EEE E
	 EEME
	΁EEEE
	EA EE E.

	ʁEEME
	 EE? M EE,
	EZ ME-
	CE EE?.
	AEEA
	 ?EEZE
	ÁE?E A
	 EEEE

	́EK, EE EG,
	E EEE
	E, EEE,
	?EHE.
	?EEEEGE-
	BEEE:
	ҁEEFC "EE"
	E? EG.

	 EM EED[EE
	 E@E .
	 EEEEBA
	EEEIEE
	EEE
	EEELK,
	 EE E
	EJE.

		

	 EEEE
	CA@E EA,
				 A, A,
	 EEEEEEE
	BR? E - EEEE
				    E
					   E
	 @EEE
	ӁE EE
			   E
				 E
	 @E E
	 EE: "EE
			   EE"

	?EE,
	?E H ,
			  H ,
				   H .
	΁EE.
	́EE E..
			J, E...

	EG EE M,
	ZE? EE
			   EE
				  EE
	E..
		 E EE
			  EE
	C ?H GE.

		 

	 ZEEE
	MEE,
	, EEE E
	EEE E.
	 ? EEHEE?
	́EEEEEE
	́EEAEE,
	 E EECE

	 EE EE 
	IEEE
	EEA?L,
	EEEE
	J EEE
	 EEA EE...
	 EE ED?E
	΁EE? E

	E ?EZE
	E? EE,
	 E? ?Z
	́E EEEEEE
	EEE[EE
	 E E
	E JC?, JCEE
	 EE @G?

	 ? ELK
	FE EEE
	EEE EG
	HE E.
	 R EE
	EE?ZEC
	 ME?
	A C.

	E EE
	KAEE
	 EEE EE
	 EEE
	K сEECK,
	 E EEEDEE
	́EE E E,
	 EE M.

	EEEG?,
	 EE-
	CED CEE,
	 EE EEEE
	 E EE"EE",
	 EV H E,
	 E EAE
	 E EECE

		 

	E,
	 E EEEH,
	D E D EEE
	 E[? EE
	 E EEE
	 EE H.
	E, EE
	"ʁEEEED Equot;.
	 EEREE E
	 ? E,
	 EE
	́EEZ CGEEE

	 HE? 
	  EEEEEA
	  
	  E E E
	 HEE
	  EEH E E
	  D 
	  E ́E.
	 HEE
	 AE Z DE
	 HECEE
	 EEEE? EE
	 HEEE
	 K K EEE
	 ? ? E
	 сEсE .

	́E E ,
	E
	AED DEEE.
	EK E
	A E
	΁EGEAEE[.

	 HEE
	  EH EAH,
	 HEE,
	 IEEE EE
	 HEC
	  EEEE
	  ,
	 ED KEL E

		 -

	 EE ,
	ʁEEEE E EE
	́EE E EE,
	BEEEEEE

	EEEEEE
	 E-DED.
	́EE E EEE
	ELE DE?

	DEEGEE EE
	G ?E...
	́EE E EEE
	R? E

	́EEEGEE 
	HZE E.
	́EE E EBE
	 E EEEE E?

	    E ,
	   EEEE D EE.
	   E, EEEEE E,
	   E EE EBFREE
	    E ,
	  BE EEEE E
	   E, EEEEE E,
	   E EE E?

		

	EHE EEEE,
	 EEE EAE- "D ".
	́EE EDEEH,
	 E E EE
	 E D EEE
	 E EBK JI -
	 E E? 
	́EE -I?

	  HE, EE? E CE
	  HE, ? E? E,
	  HE, ECEEEAEE? E.
	  ? E? ECE

	 EE? HE CE-
	ŁE EG [, EE.
	āE DEE? ,
	ʁEEE? -EE
	āE DE? EEEE
	 EE EE
	āE DE? EE
	E[ EEDEEE

	  HE, E GED E
	  HE, ? EEEE .
	  HE, EEDEEEME,
	  ́E? E EE

	ED C - R EEE
	E E EE.
	́EE EE? 
	 E E .
	́EEHE, E, EEM,
	ҁE EEEE E ,
	 E, EE DHE
	 EEEEEK.

	  HE, ? E ED E
	  HE, M EE[ EE- EE
	  HE, ? D EE ? D EEE
	   ? E E? EE

		 

	 EEE EE @EEEE
	 EEEE, EE EE..
	 E EEEEEE E ,
	 R ED EEEZE

	 EEE EE @EE
	āEEE @E D EE.
	, EC , AEE EEEE
	 EEEGEEGEE EE D .

	   E ? E
	  āE ?, D E?,
	  ́EEEEGEE
			? EE.
	  ρE EE
	   E EE ED ?
	   EEK E
			E[ EBE C E

	 H,	 K E,
	́EEMEE EE @EERE,
	 E @ EEEE
	ȁEE E EECEEE.

	   E ? E-
	  EEI ,
	  ? E EE E
			 E EE
	  ҁEE EE,
	  ҁEEM,
	  G ...
			 DEEEE E EE

	 EE, E, @ EE,
	 EE E? D ?E .
	 EE E EE
	 EC EEE BE
						   EE

	   E ? E
	  āEEE?? EE.
	  JEEEM
			EEEEQ.
	   EEE EEEE EEEE
				  ED,

	 @EE EE? EE
	EME EEME
			@E EZEE

		* * *

	́EE BE, @ E E,
	EE E? EZEE
	CA DZEE
	L C EEE.
	DE E EE...
	 ? HEEE.
	 EEEE,
	 EE- EEEEE
	Z D EC BE
	  D EE,
	 ʁEE ? E EEEE,
	сEFEEE EEEB EE
	 EJEED !
	 EE EE
	 D E ցEZ,
	  D EEPEEE
	 EE EAEE
	΁EE EC EEEEE.
	A, AEEEED...
	B E , EE??
	 ?! ҁE@EE ?,
	 EE E ED.
	EE E EAH E
	 ZVEE, EEE EDEDE
	 [ @? ?E
	ρE E EEQE..
	E E E
	A D EE? EE.
	G EE E EEE.
	 E EE, EEE.
	E ED@E
	CE A EE
	сE DM EEEEZEEEE
	 BEE JEMEZ,
	QA EE
	 EEEEE?EE
	ՁEEG E E EDEE, ,
	́E H E? EE
	EEE AEH E
	 ZVEEEEEEEE.
	́EAE EEEME
	 BE, EE? !
	 EEE EEZ?!
	āEE EE, CE
	ǁEED C E
	GEE?IED E EE.
	 EEEXEEE?E
	 E, E ? EDE
	EE@MLE E?.
	 EEE E EZD,
	 D E? ?,
	 EEE, E E
	 EE- EEE
	 EE- EŁEE
	́EE , EEK, EE
	 EE EEK, EE C.
	E- D , E,
	 E EEE EEEEE.
	́ED E EE EE J,
	 EH E ED E.
	 EE? @EL ,
	E E
	́ED E ED EE E
	 EEE, E E E
	 EEE E,
	JGEE E E
	C E?, E, EE
	ȁEE.
	IE ȁEE, EE?, EE
	G, EEE ED CE
	 E AEE E EEEE,
	́ECE EGE EE KE.
	BEEEE? EEEE, EEEEE
	́EEE E EEDFCE
	" E E EM E IE??"
	D ?EEB ? E
	H EE H
	JE E? E,
	EE"Equot; C EJE,
	΁EE, E EEQ??!
	C E?D? ,
	ρEE EEECE E
	 EEEE? EER ? EE
	́E? EEDACM.
	 AEEE ?EE 
	EEEE @E.
	JE EE[EEEE
	EEVEEK:
			" E!"
	 EE EU EE
	 E EE? E EE
	́E - EAEE E E VZE
	 EEE? EEEE
	G EE E?
	΁EȁEEK EEEGE
	́EEE GEED EE
	KE ?ER EGE
	HEE, EE, EE@E
	 EE GEED EE
	 EE D EKEEEE
	B EE EEE.
	 EE EEE,
	 , M EE
	 E ED EE
	ZE E EJ,
	΁EEE EEEEE EDEMED.
	ӁEE EBE @E? D,
	 CMEEK EEEEM.
	C EEE EEEE E
	 EE D EEEEE.
	E E, EE
	сEEE?E E DEA,
	 CM ? E E,
	́EREEA? E? EE-ME
	  EE R,
	A EEBMEE.
	A E EEEE
	EEEE E
	E PEEE BG...
	 , M GE
	EEEE EBE
	, EE EEEEEE
	 E EE EEE[,
	ŁEE @ED EE.
	@E CE E E,
	 EH EEE

		

	́EEEE ?E,
	DEEM? EE A ? -
	ҁE EEE E?,
	ҁE EEE E?,
	 E EZE,
	 EM F EEE,
	 ECDEE?E
	 EE EEE D R.

	  , EEEE EEE
	   D R? EA,
	   E 
	   AEE.
	   EEEBEEDE
	  сEEE ?EEE
	  EE, EEE E,
	  E E EE

	́EEEE EIE
	JAEEEE EE
	JEEE E? ? ,
	ECMEE? ? .
	EE EEE?, EE
	EEE
	 E E
	E ? EGE
	΁EEE? EGE

	HEEIE, EEDE
	AE EE
	BE GE EEE
	BE GE EEE
	, ?E, EEC E P,
	E E, EEDE
	 EEEEEEDE
	D E, EC E

		* * *

	́E@EZ E E
	 BEDEEEʁE.
	FEEE ,
	  EEE

	 ? E
	 ? E
	EEAEE EK EE
	EH, EMEEE

	 ? EE
	JH EEEE
	E"Equot; EEE EEE
	 "E", , EEE

	ǁEH CE E
	BE E E..
	BE, EAE E E
	 EAEE EE DE

	 REEE E
	E EA EE
	 EE E,
	 M  E!

		 

	́EE ED EE
	 EE EEEE,
	 EE ME EED.
	E EEME?,
	EEE E CE E? - E?,
	 - E.

	E E,
	AE E EE,
	EEE
	ME?  EE
	EE DEKE
	JEE.

	  ρEEDEE ,
	   K EJEE
	   E? , E
	   MEEE
	  ?LE 
	   BEFE,
	  ?LE -
	  MEEEEE?.

	EE, E,
	EE? E?, E, DE.
	 EEJEEE?E.
	E? E- EM E,
	 EE - D EE,
	ρE E EEEBA.

	VEEEEEEE
	āEBEE?E EZE
	 EDE.
	́EEEE EZE, E
	́EEEGE, D,
	́EDE.

		

	́EER GEEED
	́EE E E
	E- ? EE @EE E @EE
	ρE@EEH, E EEE
	́EC EE

	   - ? EEEEE E,
	  , E ? EEE
	  . FAEC EAEE
	  , EE EE..

	́EER EIEGEE
	 E?E E E,
	  EEEE E EE
	E, DEE ECM,
	EE?EEE

	   - ? ? , EEE,
	   - ? E.
	   - E"" EEA.
	  , EE EE..

	́EER EE, E
	D D EDEEE,
	 EE EAEZEDEEE
	 DEEEC.
	JEEE E E E ,
	- AEEEE

	   - ? E?E D E EE,
	   - ? E E.
	  . E. KJE
	   E@, EEEE..
	  , EE EE..

		 

	́EEEG -
	́EE EE R.
	́EE E G
	 E EE EEEE
	 E EE E ?
	EE C EEE
	́EREEEEE
	 CE E

	? , EEEE,
	́EEE ED EBE
	΁ED E E,
	 ? E, EEE.
	 E?, EEEEE
	 GE EECG EE
	JEEE , ?
	 ED E, EEDE

	́EE@EE E
	 D EEEE
	 @ZE,
	 E EEC A.
	́EEEG -
	́EE EE R.
	́EE E G
	 E EE EEEE

		* * *

	́EEEEEEEE-
	 EEEEER? @E
	 EEBE,
	 EDB DE..

	́EEE EC ?
	 E EEE EE..
	EEEE- E 
	ρEF EEEE

	ρEE EE ED E
	 EEEE
	́EEEE D ?EE
	?E E

	EG, E E.
	? EEE , EEE!
	 EE? E...
	́EEEEEEEE

	 H E E EAE
	E?, EEL .
	DE E? ?,
	EEEE.

		* * *

	E DKE
	EEEEEE
	EE E,
	EE EEE

	E EE EE,
	JEEEE EE
	āEEE E ,
	EEEZEGEME

	EE 
	 E EEE..
	 CEE- GE E-
	AE EBE

	 E: "E
	 ED ...
	 EM E II,
	EA? ".

	   ECHE
		ȁEG EC,
	  ́EEEEEEED
		 EE? ?...

	 , EE 
	FE?, GEE..
	JH E EE,
	 E EEE

	āE EEEE, E@E
	 E EEE EBE,
	JEE D E
	 D EE

	́E , D DE..
	JZ AI,
	E[  ,
	E? E.

	 EE E,
	JH? ,
	 E EE
	 EZEH E

	   ECHE
		ȁEG EC,
	  ́EEEEEEED
		 EE? ?...

	E DKE
	EEEEEE
	EE E,
	EE EEE

	 EE,
	āEEEE ? E.
	EEEE
	EE - E.

	   ECHE
		ȁEG EC,
	  ́EEEEEEED
		 EE? ?...

		

	 E, M EB?.
	E[ EEEEEIE
	D EE- E EEEEE
	 EE E EEM[EE

	 EE E E?
	ȁEBE EEE GE
	EEE EE ? EE
	́EEEEEEEEEE.

	 E E EBE
	 EEEEBEH XE
	 HEE
	EEEE EE? VE

	, CREE FCE
	 EI E ED EE...
	E EEEE@K,
	EEE@ D .

		 . 8 

	B G EEE ? D EEG EE, G EEEE,
	 B EE E EE? D@E
	 EEEEGE EEE EEED@ELK,
	EB EE - ? E DEBEC.

	 E C EEE IM E,
	EH EEEC EE DEM EE..
	 EEEE, EE  EK...
	 EEEEE E E E ?

	́EBE EECEE
	CKEED EE C .
	 B EE, ? ? EEAE ? ?
						   DL,
	 E Z G D E  EEE

	ҁEEB E , EX E EB
							 E..
	D EEE , EEBE EE.. ́EE
	 EEEEE @ D E EEE
	 EEEEE @ D  GE?

	? E ?? EE[,
	 [ ?E G.
	E E EEEE,
	? E M E EE EE EE

	B EGE? D E EE E-
	 D EEED , E? EBEE
	́E? EEEEEEE EM
							 FCE-
	, ? E, EEED E CEC
							 !

	 ? EE.. ? , EEE DE
	́E? EE ? FE E? E EDE .
	 B EE, ? ? EEAE ? ?
						   DL,
	 E Z G D E  EEE

		

	E, EEEE,
	 E.
	 EE ?, IE
	 EE.
	GQE:
	 E? EQ?
	BEEE,
	E ? EQ,
	 E

	E ZE
	E EEEE
	EZE
	 DE
	сE @ E
	E D  EQ!
	 E E,
	E, ? E,
	 E.

	 , ,
	"" EEE
	  E
	E, E.
	 FE,
	E? EE EE
	́EE E
	ҁEEE E
	 E.

	[ E? ?,
	ǁE? EE?.
	сEEEAE
	"I?" E,
	ED JAE
	E D B G ?...
	, , G,
	 ? EE "Equot;,
	 E.

	 EE,
	EEE
	 EE EE E
	 "E" GE?
	́E? EIE
	 EEGEE
	E EE?
	 EE.

		 

	E E[ E EE
	 EE EEE- D E
	 D EE - ? ,
	ZEE DECZE

	J EE- D E,
	 , EE " ERE
	BE EEE 
	ȁE EIEE E EEME"

	ED E ́EE "E".
	́EE BDE - EEEE
	EEE E, - ? H , D E
	́EEEED E G C.

	E- EEEE,
	IZEEEE GE
	EEEE C ,
	 ? E EE E?E

		-

	́ECE EEE
		   EEEC?EEE..
	 E
			 EECE EE, @E.
	΁EEE? DE
			   EK, EEE,
	EEEEBE
			 E EEEE

	΁EEI EE,
			  E E EEE,
	 E E,
			   ESE EEE
	DE EE
			EEMEE EEE
	 EE "ҁEE
		  B Equot;.

	  , EEE E
	   ? ,
	  CEEEE EAE
	  E[,
	  EEE,
	  ρEE BB EEEE.

	сE EEC,
			  EE EE,
	E H DE
			   EE EE K,
	EXEEE
			 EH E EAE
	ҁEGEEE?E
				E EEEE

	сE EE E
			EEEH, CMED.
	сE EE -
		   EEEAH EEEE

	 E EEE
			  G ZE EEEE
	EEE , , ...

	"FG Equot;, -
			   H EV EE,
	K EE
		   EEE EE ,
	? EEEEDEE
				   KEE
	 ,
		    EEEE EE.

		 

	BEEEE E ,
	EE D E EE
	JAH, E- E
	? EEDE
	́E E E- C CE
	 ER E,
	JEEED E ?, E
	D E? E ?.
	   E? E E -
		EE
	  ρEE? EEE-?E -
		EE
	  E EE E EG -
		EE

	 DE Z D EEE
	 ED E EE
	? E ,
	 E? - E? .
	ҁEEB EE - ? D EE
	, EE@, EE E
	ՁEE E E
	BE@? E .
	  E,  ? E E -
		EE
	   EEE EER? EE -
		EE
	  EE?, EE EEEEE -
		EE

	́EEEEE E
	 EEEFC?EE E,
	ED E- E E,
	 E EE- E E.
	AE EEE[-E
	E D E, EEE
	 E C?E,
	E EEEE E.
	  E? ? EE?E -
		EE
	   EKEE EEEE -
		EE
	   EEEE EELEE -
		EE

		 

	́EE EC EE D "E" EE
	́EE C EEE E
	?EE, EE EE
	E E - ?EE
	 E"EE" CBE EE.

	 E EEEEE
	?EEEEG ?EE@E,
	 C EEE
	E EA EE
	E E?EEEE E BE.

	 EE EEEE? E
	 EBE D EEEE E
	 E?EE "E@",
	 D EEE
	BEEE EE E .

	Q EEE EEEEE
	?EEE: "E , EEJEEEE"
	EE, EEE
	BEEE  E
	́E EDECEE H E.

	E E EEC EEA EE
	́EEE EAE Z "Equot;.
	C? EE
	؁E A
	́E "Equot; EE EL.

	́EEEEE E EDEEEE.
	 EE E  - EEEEE.
	E E :
	́EJIE EE
	 E. EE, E? !

		

					-ECGEE
				  E EAEEE,
						  E?E

	́EEEE EJE E,
				  E EEEEE,
	΁E EEEEIE
			   E.
	΁E DECR ,
			    @? CR ,
	΁E E EEEBE
			    E
	    ́E EE EE E,
					 E? EEEE
	     E EE
				 EEE E.
	     E ED ,
				? AEEEEE
	    JEEED?,
					? E

	 , I,
			    EEE EEEE-
	āEEM EEEE
			 ?E
	 ? ECI
			   EECE
	́EEEE
		E@EE D E
		́E EE EE E:
					 ? E? ED EEE
		 E EECE
				 EA? ,
		E ,
				 E E EE,
		 EEE
			   EE E?EE

	́EEE E EED E
				  ED @EEE
	ȁEEED EE
				E
	 E, EEE
				  EE"?Equot; EE
	 EEMEE
			 DEE.
		́E EE EE E,
					 E? EEEE
		EE E
				EAEEE
		 E ED ,
				? AEEEEE..
		EAA, !
				  E E.

		* * *

	 E E?EZD E
	 EEEBEEEA,
	 , ZEEEM?,
	CA E?EEEE

	 E E?EEEEEE,
	́EEEE D EI?
	 EEZE , ,
	́E , EEEEEE

	 E E?EZD E
	ׁE E ED E,
	ׁE E E EEEEE
	āEEE ED E EEE

	?E EE EEE?? E,
	??? , EEE
	 E ?, EEEME..
	 E E?EZD E

	   E E EECI
	   ?E E EE E.
	   DE- EEE E
	   DE- E? E[EEEE

	 E E?EZD E
	 EG, E E
	ʁEM, EK, M EE EE,
	́EEE EE EEEEEE.

		

	΁E ?E ?E- EE[,
	EEE D EE E EE?.
	E EEE E EE?,
	 EEE ?E EEE?.

	 EEEEEE E,
	 E EEEE
	DEEC H EG,
	@AE EE ECGE.

		 

	΁E -,
	CGE-?,
	CGE, EGE.

	EL E, EEEEEEEE
	E, G-?G...
	E EEE, EEE,
	EE EE ?E-BE..
		GE EE EE...
		K?RE ?EE- E
	  EEE, M?,
	   EE EBBE
	   EEEEME E...

	΁E -,
	CGE-?,
	CGE, EGE.
	  E? EE EE ?,
	  EE EE...
	  ?, ?, E@EED E.
		 D- EE
		 EEEEEE
		 EE EIK E[, E[.
	  сEAEE EE EEE-
	  @?E, D.
		ACGE  H EE,
		JEKEEE EEM?...
	  E E āEE EEE
	  ́EE EEEE, E,
	  ́EEE Q G EEEE
	  EEE - E EEEEE

	BE, EEEE?,
	JED DE?,
	́EEEI EE
	JEEEM EE?...
	BE, EEEEE EE E?...
	 AEEE. BE EBE..
		 EEEGEEAA
		EE EEAEIA...

	΁E -,
	CGE-?,
	CGE, EGE.
	  AE ?,
	  ρEE ED E
	  ρEEE.. .
		? EE-, E E,
		E - E EE
		CEE - DEEJR,
		 EE- E , EJE
	  KG, ?, E L???
	  EEJEE EG?.
		JEEE EEEE E..
	  āED , D , D ,
	  ҁEEB , .

	BE, EEEE?,
	JED DE?,
	́EEEI EE
	JEEEM EE?...
	BE, EE
	сE E EEME..
	R? ER ?
	E? EH.
	  ?, ?, EE,
	   EVE EE.

	΁E -,
	CGE-?,
	CGE, EGE.
	  ǁE? E
	  AAC E E
	   E EE
	  IJEE EEE...
		IJ, EEE
		J E,
		J E...
		J?.
		I EEEE
		A@E EEE
		́E EE -
		EE

	ρEEEE
	EEAEE
	āEEEEFE
	EE.
	AEEE
	CAE
	E E-
	, E...
	  E, E E
	  āEEAEEEE
	    EER E
	  AEH FEEEE?REE..
		IJ, EEE
		J E,
		J D E...
		J?.
		I EEEE
		A@E EEE
		́E EE -
		EE
	E H- ? E
	ÁE[-E, EE DE
	 EEEDEEE..
	΁E E?, E..

		 

	΁E C EEEEELH,
	EE MH E EZEEEE
	M EE EEEE
	 E? EE.
	  E?ED?EEE
	   ?, EE EEE
	   D EEZ ED -
	  EEE EE E

	 E EE, EE E@C,
	́E EEEE? L E
	́EEEE EEEC
	H X EE Q.
	  L EEAE FCE
	  AE?E EE.
	  EEEE? E,
	   GEEE

	 E E? E EEE?
	EEB EE C CE
	Mon cher ami, E EEEE
	 DE ECE DE
	  ́EEE EH EAEE?,
	  B E@EEEEGEE...
	  ́E CE EE? EE
	   EDEEE.

		* * *

	E E E? EEEQ EE
	 EH E EMEE
	EE?E EE E,
	 @EDMEEEZ.

	 ID E-
	 CEE E EE EEEE
	 : "BEE EE,
	 E HE @?E ?EEE".

	 E?EEEEEEE E
	 EIE : ", D EE..."
	, ?E E@EEEE
	́E? EE IZEE AE

	ҁEEEE ?, EEEEJE
	 EDEE E EAE
	 ? E, ED EEE,
	 EEEE?EEE

	EE, ?? D E? EE,
	B H EE E?E E E? .
	 ?EEEE EE, E? E[,
	? K CE E.

	 E? ED E, EE,
	́E? EE, ? E EE
	 , EE ? ED E,
	H EAZE ?, EEEEEE

	́EEEE E E EE
	EE EEEE E?E
	D DE, E? , @ EE
	EJI EE ?E

	 E DE EEEHEEM,
	 ?, D, EEEC ,
	B E EEE A JE
	E EEEEEI EEE

		 

	E E EE CE
	 D E EE E
	΁E EDE AAEE
	C EEEEEAE
	΁E EDE ED E
	́EEE, E.
	E E EE CE
	  EC.

	 EEE EE E E,
	́EEEGEEEEE
	 E JGEH E
	сE B EA.
	 E H E
	́E ?E
	΁E E, E E
	EEEEMEE.

	́EEEEEE,
	AEE E
	EEE ?,
	 E EE EE..
	L E EE
	KG, E[ E EE
	E E EE CE
	 EEEE

	 EEED I,
	ǁEEE EE
	 E EE GEEE
	 ? E D EM.
	 EE ED E,
	JC EE EEME
	E E EE CE
	ӁEEE, E? ZVEH.

		

	΁E EACEE EE, E,  E
	āEEEEE EE EE
	 ? EE @GE EE-R,
	ED  AH.

	΁E EACEE EE, E,  E
	āED EEE -  D C.
	ҁEEC, @ EEE H E ,
	́EEEFAGE

	΁E EACEE EE, E,  E
	āED  "E" E
	 E, E, EH EER,
	B EEEJ?EE.

	΁E EACEE EE, E,  E
	 "EEquot;, E EE "ELH",
	 EK, EE EEE D R,
	 EE CME

	΁E EACEE EE, E,  E
	āED , M  - .
	 EE, E, EEGEEEEE
	E EEEH .

		* * *

	EE BGE
	 G,
	 D?M EE
	HE E??.

	 AEE
	сEEE E
	ǁE E[ E EE
	 E EAE

	E, EE
	ELEE
	EE EEEQE
	EG-EQE

	EE EEI
	 EZEA E
	E EEE
	 ?E ? EIE

		

	KEEEE.
	EMEEEFM?.
		BEBEE
	́EEE ?E EEEE
	 - EE E EEE
		 EEEEE

	EE EE.
	 EEME D EE,
		I E
	 EEEE EEEEE
	 D ED?. BD?,
		C D DEEE

	JCEA ECEE,
	EZEE E E-
		ρEE FE
	MEH , EEE E
	AE EEEE EE
		 D EE..

	? EEIEE- EE EEE,
	? E - E EL,
		 EME
	KE - E ?.
	KE D - D,
		EDE

	KEEEE.
	EMEEEFM?.
		BEE@.
	CK E, E E,
	E I. EE EE,
		 E EEE

	EE E EEH ,
	AJEE... ́E E E-
		āEE ...
	 ?ER - E ?R
	 EE, EEG? EE
		EE..
		  EE..
			EE..
			  EE..
				EE..

		 

	G E,
	 , D EE...
	ӁEE E @EE .
	 EED EE
	 E E? E
	BE EE EEEE E

	 EEE@EEE
	 EE E E.
	EEEEDEEIHM EBEEE
	, EE HZE
	 , H EE
	 ? EE E E.

	  , EEE
	  EEEEE
	  ́EEEEE
	   E, Q??.
	  EE ,
	  ҁEEE E
	   E C?.

	E, E,
	 EEEEEE,
	 DE[ E EEE,
	 EBEE,
	΁E , E E
	΁E, EEEE ED ?.

	́EE E BEH,
	H E BA,
	?, EEDEB CE
	́E XEEE EEEEE
	E ED BE? E E

	   EE EEE
	  EEEEE
	  ́EEEEE
	   E, Q??.
	  EE ,
	  ҁEEE E
	   E C?.

		 

	E EE? EE
	E EE E KEEE.
	EEE, E@EE,
	EEE, EEME E.

	E EE? HE,
	E EE M[EEEE.
	ABEEE
	E C E, E,
	E EE E?
	GE BDL.

	E EE? EG EE
	E E E E ?ZEE EE!
	E[, EE [?
	EE E EE
	B, E EDE
	C EEEE.

	E EE? E?,
	E E EE
	āEEE
	 EE E,
	 E,
	JCD EEM, D E.

	E EE? E?...

		* * *

	ρEEEKI EE E [ .
	B EE E EEME
		D ?
	 IEE E, 
	  ́EEE EEI
	 J ?? ,
	EEEAEEEEE
	   EE E EE EE
		E D.
	́E , E[ EJME
			E

	JEEEAEE? EECE
	EE EEUECEM -
			EEK.
	CE E.
	   EEJE EK @AE AE
		M.
	MEEE EE
	  EE, EE
		΁EE, EEBE
	 EEEE?EEE-
		E.

	́E, G EE G E
	E EL EAE E
	EE ,
			 E
	E? ́E E
	 EE EEE
	ˁEEE EE?,
			сE - E E.

	EEEEEEE
	 GR? @ EE@EEE
			G
	EE E
		EEEZ EE
	́EE[, EEEEE
	"EED ?" - EEEEB -
	  EE ? E,
		B E? E?,
	́EE, EEE
			 D E.

	́E, G EE G E
	E EL EAE E
	EE ,
			 E
	E? ́E E
	 EE EEE
	ˁEEE EE?,
			сE - E E.

		 

	ρE EEE
	āEE-H,
	BE?EE- D EE
	 BG,
	́EAEG
	 E EE- EE
	JCEEE
	EEE,
	EEEE- E EEE.
	K, , EE
	, EE
	 EDEE EE

	  E- ?,
		   AH - ?,
				 - ?.
	   E EEE, E.

	́EEEE
	CE.
	JEEE? - D E
	 ?E EEE- EE
	́ED K,
	E EE E
	E- D ,
	, , E
	 E E, EE.
	āEEGEE
	 D ,
	EH I E E

	  E- ?,
		   AH - ?,
				 - ?.
	   E EEE, E.

	, EEDE
	΁EEA...
	ρED K! ́E E!
	 G H,
	EEE
	́EE, EEEE!
	F, EME
	 EEE EH,
	 EE H, EE
	E- D ,
	, , E
	 E E E E

		

	ρEJEKEKE,
	EEE EE
	 AEC E
	āE EEEE
	ρE?E ECE E

	C EEE EEEE E
	 EE EEEEEL H.
	́EEEE
	āE EE,
	EEEEEE

	  -E  E
	  CAEEEE
	   E E E-
	   H ZVEEGE

	E EE E -
	ρEE MED E
	΁E EIE
	?-E,
	 BE? E E

	ÁE?EEE EE? E,
	EEEEEIEE,
	 EEE?E
	 E EE
	 D - EE E@CE- EGE

	   EEZE"Equot; "Equot;,
	  āEEEECE .
	  , E, E
	  , E, D EE

	@E EEECG,
	HDE ED E,
	 ZE
	MEEH
	́EEED EEE EEE..

	  ҁED E-IEE-
	  RE EE
	  ρE E
	  A? DH.

	ρEJEKEKE,
	EEE EE
	 AEC E
	āE EEEE
	ρE?E ECE E

		 

	ρED E EEE
	 EEEE
	 E:
	CA EE

	?EEE EEEE
	E EE ?E
	CA EE
	EE, ?

	 E EEEK EE
	 EEEE EE
	EEE- E?, EDE- B EE
	 E E GEE CME

	 EEE EIR
	ZEEEE
	 ED...
	AE!

		 

	ρEE EEE ED,
	ÁEEE EE E
	 EEEEE? ,
	 , ? C ,
	́E D E?.

	C E? E
	 K E E,
	EEEE- EE
	E?, C EE,
	J?, @ EE DE

	  EE EREE EE EE
	  EEEE ED EE.

	EEE D EE
	. EE,
	 EE@EK.
	AE ?DEE E ERE
	 E E EE

	 HE ? E? D .
	 ? @R - EED .
	 JEED E? ,
	 JEED EEEEZ.

	 M ED E?E,
	 M D E?.
	 EEECE ED EM...
	 JEEEB ED E?.

		 

	BCE?[, EE E EE,-
	D? E EE E EE.
	CEEE EEEE
	 E EE EEED.
	   E , ?, EE
	  ́E@F! EEEEC E.
	  ΁E E?, E? EE
	  E EE EEE.

	́E?E E EE ,
	 DEE@EE EEE?E D ,
	E? E M ,
	 D E D@EBE.
	   ? E E, EEE,
	   D E EE  FCE
	   E E EEEE EE E.
	   ? E EEE.

	 E, E EEEEE
	H E - . ΁EEEL EE
	́EEE E EH "?C",
	 H ZE E GEED E
	  @CE EE!
	  @CE E E E!
	   E?, EEEE E
	   ? E EEE.

		 

	BCE ? E EREEEEE,
	BE EG, EE E@E.
	 EC EZEMEE E "".
	 G LE D, ? EE? L.

	E EE?EEEEEEHE EEEEK,
	́ED G EAH E? EEEE
	EEDE EA E EEEE
	 E  EEEEEEEEEE

	 EIR BEEEEEEEEEEEEE,
	? EE, M DED E?.
	 EEEEG : " " - C E
	́EEE , E? EEEEEE.

	 EE E EB, G, ?, EEE EE
	 EEE EE CGE EEE? EEEM?.
	EEG EEE EBG - EED ,
	́EE E, EEE ? EE.

		

	C E ?? E EEEE.
	, EE - D E, EEE
	JEEEE EE EGE
	JEEEE EE EEE .

	ȁEE E EEEE
	́EEEEE ? .
	JEEEEE EEE
	JEEEEE EE.

	́E EE, E?EE E,
	ME"E" D ?E E EEEE,
	JEEEEE EE
	JEEEEE EEEE

	EEE E, E DEBE
	@DE  E E EEE,
	JEEE? EE EEBE
	JEEEE EE EE EE

		

	C JEH EEE[EE
	EE E EKEE
	́E EE, AC,
	΁E EEE EEE E

	΁E EEāE, EEE,
	āEEEE, BE E
	āE E, EE R?,
	΁EEEEEE EEE

	   ID EE
	  ?E EE GE,
	  Z EEIIE E
	  ?E EE EEāE.

	́E, , E BE
	΁EC E EEE?.
	āEE? E, D,
	́E, ,  E.

	JRE EE- E
	āE IZE E EE
	EEEEJEH E E
	́E D E .

		, , ...

	CE BE, EE?,
	́E?, G E,
	E EED E
	ρEE E

	ҁE EEE EH CE
	 E C E,
	E?E, 
	 EEEE

	CE BE, EE?,
	EEE EK E?
	āEEEE E
	ρEEEEEE

	, EEE?MEEH
	C E E
	BEE ,
	 EEE.

	  DEEE E
	  EE EEE...
	   EEEE HE
	  EECAE

	CE BE, EE?,
	 E,
	E ?
	 , EEER E

	 E EED@C E
	E H E?,
	H, E? EE
	́E Z.

	  DEEE E
	  EE EEE...
	   EEEE HE
	  EECAE

	CE BE, EE?...
	 E EEEEE.
	D , ?,
	EEE .

	, EEE EH CE
	MEELH,
	H, EK E
	 EK D.

	  DEEE E
	  EE EEE...
	   EEEE HE
	  EECAE

		 

	IEEEBEE ? EIE
	E, K .
	IEEEBEEE,
	JEEEEE E.
	CKEEE ?EEE
	EEBEEEE
	CKEEEA E
	E E āEH EE

	   EE  EJEE
	   E ? E
	   ΁EEEDEE:
	  " EE EE"

	EEE EE,
	 E?E E
	 EEAK - R EB -
	 K K EE
	́EEE EE EEE ,
	B BEED H,
	́E? E EE,
	 EE, E, EH.

	IEEEBEE E,
	́E EE EE EEE
	́EEHEE DEEE EEE,
	CKEEA D EEE

	   EE  EJEE
	   E ? E
	   ΁EEE? E:
	  " EE EE"

		

	JEE? EEBE
	 , EJERE?.
	HE E
	āEDEERE?
	   BEEEEE
	  	сEL,
	  E, E E..
		[ ?!
	  E, E E-
		ED?,
	  E, EEEHE
		 EG?.

		E , EE EE EHE,
		 BK E EDE- JHE.
		EE EBD - E BD?,
		 E DED ? EEE?G.

	́EEEG E E?
	JAH, EEE
	 EGEEE 
	 EE EEEE
	  ?, E,
		 BE,
	  сEE, EEE-
		EEZE
	   E?, E, E-
		΁E EE?!
	  C-H EHE EE
		΁EE.

		E , EE EE EHE,
		 BK E EDE- JHE.
		EE EBD - E BD?,
		 E DED ? EEE?G.

	HE BEEE
	ρEE EEAEE E
	݁E EE  EEE
	 EEEEED .
	  ́EEEE CI,
		́EEH.
	  ́EEE I
		EEE
	  E EE E E
		C E
	  MEE, EE,
		 KE

		

	AE E? E
	 DE
	 E EE, CE EEE
	 DEE EE...
	́E? EE EE EEE
	L EE
	 E@E EEEEE
	 E EE EAH.

	 E@ E E..
	E QE - DEM ?E.
	HE E E G, AGE..
	E QE, EE,  A.

	́ERE ZVEEEE
	сEE E.
	EEEE EE
	JE?EE...
	 BA EEE
	EE EE
	EEE EEEEEH,
	JEEEEE EE..

	 E E EA EK...
	 H EEM E E,
	 EEEEE
	́ED ECE[?
	E QE,
	 E? EEEGE

	EE EEEE
	EH E,
	E CE C,
	 ? - E? -
	EEEEH EGEEEE
	ZEEE?EEE..
	EEEEH EIEE EEE
	A QE...

	EA "EEEEquot; A?,
	 [EE  EEEEAE
	EEAGEEE
	BE G EE:
	"EE, QE, QE? EE".

		

				BEE GE

	BEE ,
	 E? EE EE
	C EZEEE
	 E E
	BEE ,
	 GEED E E
	ZEGE
	  KEEEE

	  EE
	  FC EEE
	  HEE EEE..
	  , EEEZ,
	  ΁E"Z E?Z"
	  E E.

	   EE
	  ρEEE C
	   BA...
	  G ...
	  KG, ? EEE EE..

	́EEEE
	 A D EE
	 E @E
	 EE...
	EEM...
	́E DEE H,
	 EIM,
	   EE EH

	  ρEEBEE 
	  сE ́EE"@Equot;,
	  EEEEE..
	  EJEE
	   Z E? AE
	  сEEE  ?E

	   EE 
	  MZEE..
	  D @? D EE..
	   EEEEK
	  EE IEMEE.

		 

	CE EL,
	JEE E,
	āEEDE...
	 ? ? EL?
	 E ? ? E??
	  E ,
			? E
	   EEE-
			  D EEE.
	  JEEM, M, M
				 E DE
	  EEUEE,
				 EE?.

	ԁEEEK, AM EE
	EE?? E EE
	 E
	  ? ? ZE
	HEEE, EE FE
	  JEMEE E
				 ?E
	   E-
			 E ME
	  ӁE E
		    EE
	  "AE E
			  EE E
					 EE E..

	؁EE ?EE...
			 EEEEE
	KE?.
	   ρE?.
		  E E??!
	 E BEZEEE?E
	 E [ - EE.
	   EE,
				 AA EE
	  ́EE E
			  EEEE.
	   E ? EE
			   EDE
	  BH- EE
			  EEE,
					  EEE...

	 EEE..
	 EHEE,
	JBE EDEEEE.
	E
		  HE
			 B?
			    ρEE E D?
					   сE E?
	   EE ,
			  EE EA,
	  сEE E
			EEE...
	  C E..
			   JEEECM...
	   CM -
		   EK E.

	CE EL,
	JEE E,
	āEEDE...

		* * *

	 E E
	?E?E E
	AE, EAZEE
	 EDE,
	EM-EA,
	EEEEE
	 MEE?E
	́EJE EEK EE?.
		 ?EEEE
		 EE EE

	EEL 
	сEE EEE
	 M? M
	EBECE.
	EE E
	ρEDEE?EMEEE,
	E E? E
	E?, M D M.
		 ?H EEEH
		 EE EE

	ZEZEE?E
	 EE ? M,
	E EE
	AEECEE
	JEED EREEE
	 EE EGE
	EE E E EE
	, , EEG.
		 ?EEDEH
		 EE EE

	G ME? EEE
	 E EEE
	ÁEEBEE
	CE JEH EEH.
	EEEEE?
	 D - EEKE
	 EE DKE
	ρEED EEEEE
		 ? EE E,
		 EE EE..

	 EE EE
	EDME E
	 EZ ME H EEE
	K E,
	́EE ? E
	EL EE C?EC EE.

	 LE E
	MEG EE EE
	ZEE E
	 EBEEE
	REA,
	E EC...
	M E "@EE"
	 E C GE...
		 ?EEEEEH,
		 EBE EE E EE..

		 ...

	EE, EEE
	E ? BE..
	 E EE EDE
	 E EG EED E

	 I EH, C E EE
	 EEEEEEEE.
	 E ?E? EEEE,
	DEEM? EE, ZE

	ρEKEEH EH EAH...
	EE EE?EEE? EJE...
	E , BE, EH,
	́EE EIE EE

	EE, EEEE AE
	EEEEZE BEEEEEE
	EDEEAEC M E,
	 EE E EEL.

	EEEEEEEG? EEEE
	 H ED?LH E.
	 D CEE? EH
	́EEE EBEE?...

		-

	EE!
	 ZVE? EE- EE
	EE!
	BCEEE, EEE EEE
	EE!
	́E EDE EE? EE
	  PEEC:
	"EE!"

	EE!
	́E E E EED .
	EE!
	 E E B.
	EE!
	MEEEEEEEEEEB
	 ED DEEE
	EE!

	  ? EEEA EEK.
	  R EECGEE
	  ݁E E EEEEGE
	   EE.

	EE!
	́EDEEEEE L .
	EE!
	E EE E E.
	EE!
	E? EEE EAE,
	CE - E E - E
	EE!

	  ? EEEA EEK.
	  R EECGEE
	  ݁E E EEEEGE
	   EE.

	EE!
	΁EH EEEEEE
	EE!
	 DEE B.
	EE!
	B-EEAGE EEEEE
	 E EBEEEE
	EE!

		 

	EEE EE D EE
	EEE X EM,
	EEEE K EM,
	 , EE BEH.
	 , EEEEEE
	 M? EE M ,
	E, EB E, EEE,
	 EE EEE D E.

	E, ED EE
	 , EE EEEEDEER,
	EEEEE R,
	 , EEE EEEE@ERE
	 EEIMEEEEE
	EE EEE , E ? CEE
	 , E E? ,
	EEEELB .

	EEEEEE "",
	 EEE D E,
	BE E EE? E
	EE E? ED CE
	E, EE? C?
	EE EEEE EAK ?,
	 EEEEEE EED E?E
	 EEEEE JK E?E

	E, E? E,
	́E , EE- EEEE
	E EEE ? ""
	AE EEE EGBEEE
	EE EE? E,
	EE E E
	E, E EEIED -
	D ZVEEE EEE!

		 

	EE EE
	āE DEE,
	C E?? EEEE?ZE
	E C E
	EE D E
	́EEEE G EEEE
	 E EE,
	EE, E E.

	ǁE?, EE
	 E, EE?
	 EEE 
	 - E.
	EE E,
	 EE- DEE
	E E E
	 EEE E.

	E E CZ,
	? EEEKE
	 E E[ - E,
	E D!
	 EEE?, EEEE E
	A E- @E
	E E- EEE,
	ρEE E C.

	 ZVEEEEE
	 E EEE
	 EDEEB -
	сE  E
	сEEE,
	 -EE EG -
	 EEE E?E
	, EE ?.

	 EEE: EE, EE
	сEEEEHE
	 EEECE ", EE
	EEEE ME"
	 EEEE:
	΁EE EE,
	 EEEEE
	āEEE E.

	 , EE?,
	EE-EE
	ρEE E C,
	́E E@E E-CE!

		 

	EEEEEERE?:
	 EEE ECEE
	AEEEEEE? EE.
	AE E? EEE?,
	AECR H EE -
	AJEEEEE EEE

	  ́EEEEEEDEE??
	   BE DEE??
	   EEEE ? EE
	   E D ,
	  ́E? E, M ? E...

	ȁEEE E D E
	 E, EEE E
	 EC -  EDE
	 D E?VEEDE
	 E DE- CM E[E..
	́EEEE[E- EE EE- EEEE,

	   EDEEED E?,
	   BE DEEBE,
	   EEEE ? EE
	   E D ,
	  ́E? E.

	C ? EEE@EEE -
	? GEED EAE
	ȁEEE E EE? EE.
	 EED E EEE,
	G, EEEE EE,
	 EEE E, EE..

	  ...E EE DEE
	  EEEEEE E EA
	   ECE ECEEE? ?...
	  , CEREC EE,
	   EEE E E...
	  E EE EEE? , EE, E?...
	  EEDEEED E?,
	   BE DED EBE..

		* * *

	?, EE,
			E EEE
	EEE ?E,
			  HEK?.
	E- D -
			EE EEE?
	E,
		   ED - CAE
	E,
		   ED EH.
	 M, EEEE
			   EE.
	B EE,
		   D E@M,
	 E FCE
			 AE, @?.
	ρEEEKE
			 AEDEE
	 IE,
			 EE EED?.
	 ? ER:
			 "ǁEE?  ??"
	āEE EE,
			   E E?.

	 C E.
		   EE.
				  ́E E EUE

	 E: ,
		   EEE-E,
	ǁE, EEEE
			    EEEBAIZE
	ǁE, EE
			D E?G,
	ǁE, E
		   D EE@E,
	ǁE, EE
		    D AE EE?,
	 EBD ,
		    ED EE?,-
	ǁEE?
		 E, ?E EEE
	?, EE,
			HEK?.

	 C E.
		   EE.
				  ́E E EUE

	JE E
		   DE? EK,
	 M, EEE E?E
				  EIGE,
	 ,
		@L EEEZE.
	 E@, EE@,
			   EE@ E?...

	 C E.
		   EE.
				  ́E E EUE

		* * *

	 BED EV?
	 EEE? CE
	E EE EE
	 E? E
	сEE D E E
	? E? EE?
	ǁEE E?E
	ҁE BE E E

	 BED EV?,
	 DEEE?...
	 EE EEEEL,
	EEE EEE,
	EE - EEAZEEE
	?E EEE- E...
	BE EE E
	 EEDE E.

	HEEJFE
	EEAEE,
	 DEE B,
	ӁE D E BE
	EEI E? D EE
	? E? EE?
	ǁEE E?E
	ҁE BE E EE

	?E? EE
	EEE E.
	 BE EE
	EGE IE
	 EME E
	? E? EE?
	ǁEE E?E
	ҁE BE E EE

		 

	 , EEE - EE
	F?, ? ?.
	ҁEEEME EBDEEE
	 EE? , D?LE

	 E ,
	 E E? EE EH.
	 EEH EEE
	 EEE E E.

	   ??, EE??,
	   CEE D GE EE-
	   ȁEEEE E-KEE
	   D ? EE

	R, EEEE E
	, EEEEEE EEED EEEE...
	́EEEEEE, , EEEEE -
	EEEE? EEE-.

	   ??, EE??,
	   CEE D GE EE-
	   ȁEEEE E-KEE
	   D ? EE

	 , EEE - EE
	 E [ C, EE E D E,
	́EEEREE EED E
	 EE, ED E..

		* * *

	?EEE E
	JE߁EE..
	 ? E[ DHEE
	 EEE
	F, EE JE
	āE?EEE..
	 EE? EE
	 EE
	݁E EE EE
	ED EBE.
	 E EE E
	EEE...

		

	EEEE
	 DE EEE
	EE EE
	?EEE .
	 E EEEE EL ,
	 EE?E H EE

	 EEE
	 EE EE
	B- E
	 GEEEEE.
	EEEE EEE EEEE
	?E D EEEK.

	EEEE
	 DE EEE..
	EEEE
	 DE EEE..

		* * *

	EEE ? EEE
	 , E E?EEE
	E? CE
	E ECE
	 E E.

	 @K E
			    MEE
	́EE?EME E,
			   CEGEEE
	 EE JE
	 MEE E,
	EEE E

	EEE"EEquot; EH EE EE-
	 EEEH EE
	΁ED ESEL,
	́EEEL,
	΁EEEE ΁E??.

	EED EEE
			    EEEEE
	 E EE
			   EE"E".
	 ? M,
	EE,
	 EZ E ME?!

	 EEEE,
			 D ME,
	? RE"EE"
			   EEC EEQ
	EEIHD[E
	EE EEA,
	 EE D E

		 

						.AE/i>

	E? EEE
	 EK EI.
		...ECE?EEE
	 E... E.
			 EEE E E.
		  - EE? EE
	 K E, E?[EEME
	EE, EEEE EK.
		сEEE EEG EK...
	- E ED ,
	 EE EEE EK.
		EEEEE EL
		E?? ...
		  E?I (EL EK)...

		* * *

	   EE ? E..
	 EK EI
	E? EEE

		* * *

	EEE
		    E H.
	 EE E E?
			    E.
	 ? E? ?E ME
	 E I EQEEE"E" CJE

	D EE E
		    EE E
	"H, ME
		    EEVEEEquot;.
	 ? EBE[? D E
	 EEE H EDE AJE.

	́EE
		  E-
	D EE EIEE,
			    E.
	E
		E
	 E E E.
	ҁEEEE
		 E
	 EE
		  EE.
	ʁED,
	   E,
	 AEEE@? E.

		 

	EEE EE AE
	 JEE EE EE
	BEE, E ?, EEE
	@ J, EE E?.

	  E E ?, E  EE E
	   GEEEEE? E.
	   EE EME EEE E?
	  EEE EGEEEE? E

	? ?, E EEEEE D E,
	 E, EME E EE
	ǁE , E ?, EE @E
	́EE H DEE E? E

	  D EE EE?H MEE
	   EE, E? E.
	  BEEEE EEE,
	   EE? EEEEEI.

	JEEIEEEE EE D ?,
	EE, E EE
	 E, E ?, E AAE,
	EEEE E EE.

	  E E ?, ? EEE EE?,
	  JE? , D ? EE
	   E E@EE,
	   @EE EEEECE

		  

	 ZEEEEE H.
	E EZEE? EEH.
	 ? E EFEH EAH
	PEE EZD ́EEEE..
	 E?, E? EE
	 EEEAEEJE.
	 EE? - EEEEE
	, EE EE?EE

	KE ?, EEE EE
				 E EE
					  E ?,
	KE EEEZE 
				 EE CE..
	 E? R? E
				EE EEEEEE
	, EDE JE E EMEEEE

	, EEE EE EE
	сE EEELH EE!
	 EEE, EEE
	 ZEEEE!
	 ECE? EEE
	΁E EB EEE..
	H  MEED!
	сE E EEEEAK.

	?EL LE EE,
				EE EC ? E,
	 H EE EEE
				   EE? E...
	 EE EER? E
				  EE EEEEEE
	, EDE JE E EMEEEE

	JEEEB EE E
	 EEIEA E EE
	EE? K EE? E
	 E GE E? EE

	KE ?, EEE EE
				E EE
					 E ?,
	KG EEEZE 
				  EE CE..
	 E? R? E
				EE EEEEEE
	, EDE JE E EMEEEE

		 

	EECA EI EE@E
	 EED EV E
	@E @
	JR? E
	΁EEI C EGEEE
	āEEC E
	 EE EEEE
	ҁE E[EE E

	 E - EGBE? E
	E ?EEE,
	E B E
	C @EEMEE EE
	E? ? EEEE
	ǁEEEEEGEE
	ǁEEE E,
	ǁEEEH .

	ME ED EEIE
	 , @ EE,
	K ? CA ԁEIE
	 EEEE? E DE
	 EE EEAE?,
	 EEKEEEE
	 E EJCE
	 EE EEE.

	 M CR AEEE
	EEJ EE[ EE
	E, E E,
	H E I@ GE
	?E? E?,
	́EE G EE@E
	 E EE E?G -
	ED EEEED E

	́E E EEE,
	΁EE EEEEE
	 EBEZE,
	 H E @? EEE
	 E E EEEEEK EEE
	 EEEEEE
	EEE  BE
	ȁEEE ?E

		 " "

	, E, "AE" E
	- EEEE.
	EBE E, EE E,
	 EEE IEEE.

	 D ? E[?, ? DEE[?,
	 EHME.
	BE E EEE D AA,
	E ? DEGE

	E, CEE EE " E,
	 E?, [ E@ ?E".
	EEE EJ, EE EE
	"IE EE EE ED E??"

	 EEEE E. Z FE
	EEEE EE E
	 C GED E, EE- EE,
	C E , EEE.

	 EE EEE EEсEA EEE
	F E EQA EEE-
	ρEZE E EE A, EA, EEE
	"сE?" - EED E

	?-E, E-E, E D EB,
	E?, EEDE E?E
	E E?, @AE, E? -
	? E? EUE.

	IE EEEE E, EE,
						.ˁEA,
	-E E EEFEME
	 D EE - E EP, E,
	F, ME EB EEEME

	, EE, EEMEEE
	EME EGBEE.
	FE "M EE" EEE EE,
	 EEEE E.

		* * *

	сE[ EE E EE ,
	сE[ EEE, D EEE
	M ? G E-
	 GBECEE..

	сE[ EE E EE E-
	M ? ? -I...
	, EE?EEE,
	EE E

	   EEE? ,
	   E
	  E? C EH...
	  E ,
	  M AE
	  EE E CEE

	сE[ EE E EEE?,
	 E? EEE
	, E DE C?,
	΁EK? DE,
	΁EK? I @,-
	 @ E D ,
	΁EK? EEEEEE
	, EEEEEEE

	  -, E@E -,
	  @EEEE
	   EE EEE?E.
	   EE E,
	  E EEE- EEEE
	   D E EDEE?E.

	   G EE,
	  AE G EE,
	  G E?EE...
	  EL E
	  I - E CI,
	  ́E? EE EEEE!

	 EEEE, EEE.
	́EEEEE @E!
	 E EEEE,
	 EEEEEEE!

	сE[ EE E EE ,
	сE[ EEE, D EEE
	 @? G E-
	 GBECEE..

		* * *

	сE E ́E?,
	B- - EEE,
	EE E
			 EAK EE.
	BEE E D HE
	́E, EEEH,
	 EEE
		EEK EEE.
	сE A ́E?,
	ҁEEEE EEE
	 EED E
			  EE DE.
	E EEEEE
	 EK ?ED,
	ҁEEEE ́E?,
			EEEEEEE

	  E E
	  E D ! E BEE
	  E E
	  AB EE
	  EEE.
	  ́E?, E ́E?, E
	  ́E? D ,
			 ́E? E G.

	сE E ́E?,
	 GEEEEE
	ҁEEEE,
			   EEE .
	сEK E?
	 EE,
	 EEEZE
			CEE
	, E? ́E?,
	сE "EED".
	B ?EE
			 E EE
	B E EE?,
	 EEK E
	 E DE
		 EE EE

	  E E
	  E D ! E BEE
	  E E
	  AB EE
	  EEE.
	  ́E?, E ́E?, E
	  ́E? D ,
			 E E G.

	BEEE, ́E?:
	 E EE,
	 EEGE EEE
				EZ EGE.
	́EE EED
	 G, ́E?,
	GE?E EE
		    EE E.

		* * *

	сEEE? EE E
	 EZ EZEE
	E? E? E EE
	 EM? EE B.

	R? E E, E,
	E[ EDEEDE EE[EEEE
	 EEEEE EE- EE?,
	 E@EEEEEEE

	ҁEEE EEFED
	EEEEG EZEEE
	 E DE EE ?ZE
	BEE, EEE

	 E E, EL,
	 AJE EE EI.
	MME?, EEE BGE
	 EE L @ B.

		* * *

	сE E E
	 G, EKEE.
	 A, EEA -
	ҁEEE ? E.

	CEE- . E, EEE
	 E , A.
	сEEEEEE
	E EE

	  сEE E EE
	  EEEIE
	  EEEE ?EEEE
	  EE- EE EE- .

	A EE IA,
	āEEEGED EEE.
	сE I@, I@,
	́EE D EE

	JB EE Z IE
	́ED E EUE.
	сE EE, EE
	ȁEEEEEE.

	  EEEAE E E ,
	  ́ED EEE.
	  C EE , E
	  ǁECI D.

	сEE, E
	 VE A.
	M , E EEE..
	?EB? E

		 

	сEE? EDEEE
	 EEEE
	E? E
	āEEZEEEE
	 E? ?ZE
	 EDE EEE E.
	  J EEEE,
	  сEE EE EE.
	   ߁EE
	  EAEE EE

	āEEEDEE,
	 EEE D.
	 D EE? E E? JE
	EEB, , ,
	 ? EE EED E
	 EG? H E D EE
	  FEE E?,
	  JUEMEEEEE
	   ߁EE,
	  E E EE

	 EEE
	 E EE?[,
	́EE EEZ.
	 E?E EE
	? EA EEEE
	C EAEEEE.
	 EE R E E!
	  EEEE E
	  ߁EE
	  E E

		 
		 

	сEE EE
	 E D @ER:
	 EEE? E,
	E R.
	EEE
	 E EˁED DE
	E E?EE ?E
	 E[ MEEEE
	   E E- EEEE
	  JEEE EE E

	́E EE ÁEEEEE
	BEEEE-,
	D EE
	 E E
	  E E? - EEEE
	  JEEE EE E

	EA EE A:
	 EG, EE,
	ELEE 
	 ZEJE
	   J EEEEE
	  JEEE EE E

	 EE
	EEE E E
	́EE EGE
	΁EH EE
	  ΁E: " - EEEE
	  JEEE[ EE Equot;.

	EE- E E EEE-
	EEEEECE..
	 EAE EH
	E EEE
	  EEIEEEE
	  ́EE E EE E

		* * *

	сE? K EEL,
	 EEME E EEBEE
	E@? EE E?,
	C? D EE D.

	 EEEEZE
	́E EEEE EA,
	́EEE EE E?,
	CEEEEE EEE

	EZ EE E,
	 EEEEEE E E
	ǁEE? EE ? EE,
	 ? E, Z, E

	? E E EE C -
	āECE A E
	, EE , ? EE
	EEE?EEEEK.

	B- E ED,
	 ZVEEH EEE?E
	 EE ED 
	H E: " E E"

	 EE... ́EE EEE
	D E E ?
	 E E AE
	EE E.

	   GEE E
	  E D .
	  сEE[ @EE
	  āEEE,
	  EEE EE
	   E E
	   E,
		 E,
		   E,
			 E,
			   E E
	  ́E?EE..

		

	сE E EB? EEEEE
	сEFE EEE.
	ҁEE EE EEE, EEEEE
	ӁEEE E

	́EEEE MEEE E
	 EEEEEEE
	ҁEEEE- EEE D EE,
	KE EE EE.

	?, E[ E AEEE,
	́EE  ED E
	ҁE@? EE E ,
	́EE EEE

	 ? E, @GE EE 
	H, E? .
	́EEE EE EEE, EEEEE
	 E ? E?.

		 

	сEE XE, D EE
	JE EEE EEE
	 E ?E
	E EEEEEE
	 E
		сEEE
			E E..

	сEE XE E EAH,
	? EE, E
	 E EE
	ŁED EEE.
	сEE XE E EAH.
	
	сEE XE. E?.
	 E? D C ,
	 EE, ED C,
	 KE:
	B EK EE  EDE

	  EEE,
	   EEEK
	  EEE
	  EEK.
	  EEEE
	   E?
	  EEEE
	  EEEE-
	  E EE.
	  E - D ,
	  AJH ,
	  E.
	  JEED ,
	   E EE
	  сEE
	  JEED EB,
	   EEE,
	   EEE...

	сEE XE, D EE
	JE EEE EEE
	 E ?E
	E EEEEEE
	 E
		сEEE
			E E..

		* * *

	DEE, EE ?E
	 EEEEEE
	  R
	EE
	 EECI E
	 EE- E,
	EEEEEE
	FE E
	 EE- E,
	?H D EE,
	 EEE?,
	EDE
	 EFA 
	сE D EEE
	E EEEEGEERE

	   ZEE EE
				   EEE,
	  EEE 
			  E?AE
	  EEDE
			  DEEEEE,
	  EEBD EEE
			   AE

	 CE,
	  ,
	EED EE
	́E.
	 EEEEEE
	E EUEE
	 E E
	́EE
	 @E
	 , EEEE,
	ED EEH,
	؁E E
	 EE E
	ÁEE EE?
	 EEE .

	   ZEE EE
				   EEE,
	  EEE 
			  E?AE
	  EEDE
			  DEEEEE,
	  EEBD EEE
			   AE

	 E E
	ȁEECEEE
	 EEEEEME
	EEE.
	 EE EEE
	́EB EE,
	 E?EEEEEE
	 .
	 EE- E,
	?H D EE,
	 EEE?,
	EDE
	 EFA 
	сE D EEE
	E EEEEGEERE

		 

	G? B
		  EE E,
	MEEEEEEELH,
				 E E
	E E?
		 EEE E
	 E E EEE.
	E EEE,
		   EE ECE?E
	 EFC...
		  ́EE J AE E
	ZE
		 C G? :
	"BE, E E D E"
		E,
		   E,
			 EE
			   E..
		΁EE-E-E...
	HE, E
		   EEZ EE[?,
	E:
		 "́E?, EE, ED EEM!"...
	E EE
		    EEE E EI,
	āE E GE...
		E,
		   E,
			 EE
			   E..

		* * *

	M EE
	ʁEGEED.
	 EH EG BE.
	́EEE
	́EEEE?,
	JEE EEEE.

	?, EE? E? E ?
	 EZ EE,
	 EEER EER?,
	 ? EEEEE

	  ́EE EE
	  āEEI E
			   E
	  ́EE? E E
			   EECE
	  ́EEEDEE
	  EEEEE CE
	   E E? EE
	  ́EE? E E
			   EECE
	  ́EEEDEE

	M EAE @E
			E EEE EE
	ρE?EEE
			EE?E
	M , E
			 FM, [?,
	M E EE,
			EEEMEZEE

	M E D?,
			E? EGE
	 EE E? EJ
			E EE
	 E EE E,
			E EE ME,
	E? ? ,
			E EEE.

	EEEE:
	 - ? EEZ,
	ρE?E, EE,
			EE E
	 EEEEE
	ÁEEE EE EEEE
	ǁEEE E? EEE
			E E DEE EE

	E D E
			 C A, ?
	E ED E
			E E ME
	M E?E E?
			AE EE
	E ED E,
			EE E?

		 

	@E ...
	EEEGE EE
	́E ? E
	@E ...
	M E EE
	ǁEEEJK.

	MEE? E?ME
	EEE E?BE
	 EE EA E..

	AJE E? E,
	 ER E E
	 EE EA E

	@E ,
	́EEG AE
	ҁE EE, - EIE.
	@E ,
	 E EEEE,
	 EGE EE

	 E@EAEE.
	M G EEEEE
	 EE EA E

	 M E EEME
	EE E EE
	 EE EA E..

	  ́EDEEEE, D,
	  ҁE EEEE , D ?.
	  E E ? EE,
	   EE M ?A?.

	@E ...
	 ? E...
	́EE E
	@E ...
	сE, AE E
	DEEEAE

	EE@M E E
	B EHEEE E
	 EE EA E

	 EE , @
	 E EEEEE
	 EE EA E

	  ́EDEEEE, D,
	  ҁE EEEE , D ?.
	  E E ? EE,
	   EE M ?A?.

		 

	сEEEEEM.
		́EEE KJ.
	ҁE EEE, AEE
		 G. FG.
	BCEE-,
		-G E.
	E, -,
		DE..

	EEEEEE,
		 IEE E
	CE- E?E
		 - D .
	E EE
		ǁEE E
	ǁEEEEEE-
		HEEA.

		BAEEJEEEE.
		EEEE E E.
		EEE E?EE
		JEE E E

	сE, EE.
		āE D EE EE
	EEE EE-
		 EEB.
	 EEEEE
		JB EEE - EEE
	F, EE ,-
		āE E

	? EEE E
		? E E D.
	́ECM E CE
		J, IEEDE..
	ҁE EE? DE!
		ŁEE EE..
	́EEE EEAE
		KE..

		F E EEE?? .
		E E ACZEE.
		E E, ? E
		EEE DE

	EEAEE, EE.
		EEE EE
	ҁEE CEE, E EE
		E - EE.
	 EEE EEE
		сE, H, B EE
	āEE? E I.
		JB I...

		BAEEJEEEE.
		EEEE E E.
		EEE E?EE
		JEE E E

		 

	сEEH M E EEEBE
	 E EEE EDE.
	 HE
	BEEE BEE
	 @ EEEDEE
	сEEH M! ,
	It's all right. Good night, children!
	сEEH M, IHMEM!

	сEEH M E DE,
	EEEKEDK AEEE?E
	 E - E.
	 E, EEE E
	́E@EEC E E.
	сEEH M!
	 , it's all right.

	сEEH M EE[EEEE
	 M E?ED D E
	 E - E.
	́E, , EEEE,
	́EBAEEE EEE.
	сEEH M, !
	 , it's all right.
	Good night, children!

	сEEH M,
		   Bye-bye...
			   Good night,
				    сEEH M...

		

	 M EZE,
			    EM.
	сEEE: "I E, EEE
				    ? ?"
	 EEEEEERE,
				  E EDE
	EE, K E,
				EEGE!

	 M E EBRE?,
			    EM.
	 EE EERE?,
			    ED E
	?EEE@ERE-
			    EEE
	EAEEE? EK
				 EE EE

	݁E E, , , RE
	AEE EE E,
				F, EEE
	EE EME
	JEEсE, ED.
	݁E E! ǁE, , ,
	 H E E EE
				 E ,
	DEEE,
	EEE .
				 сEEEEEE

	сEEEEE EEE
			    H EEEE
	 H
			 H-?.
	 EEE 
				E E
	ӁEEE,
			   EK - E

	 M E EBRE?,
			    EM.
	EE ERE?
			   E E.
	BE EK,
			E EEEE E
	 EEE -
			   EEE!..

	 M E EBRE?,
			    EM...
	́EEE@RE?,
			 EE .
	сEEDE EE, ERE
				  E @RE
	 EEE A, EE,
				  EEIEE

		  ...

	EE, EE E
	 EEZEE E , E EE..
	E ID, EE E
	 DE..
	 EG, EEE
	EEEM CEEEEE
	 EB ERE FE
	DE E.

	  ҁEE E? E...
	  JEEE C E...

	EEEE E.
	? , EEEEEE
	сEE, EE
	E
	сEE E?EE
	ŁE M, E EEZEM.
	 EEEE EE?E
	΁ED ,

	   E E? E...
	  JEEE C E...

	сEEEE EE
	EME
	A EC EI,
	EEEEC?.
	 AEECI...
	 EE E?EE EEE,

	   E E? E...
	  JEEE C E...

		 

	? E E!
	́EE EEE
	CEE?. , C E.
	JE ,
	 .
	́E? D , EE .

	 E AE,
	ρEE EE
	 D EJ?E .
	B EJEEEE
	AEE"ED" "Equot;,
	EE DE .

	  CE , , EFCE
	  E HEE EEE
	  AEEDEE E
	  ́EE EEE.

	 EE D E
	 E,
	 EE E K.
	΁EEEE,
	@EE EE-
	 BDE .

	 E.. B EDE
	сE E E
	 Z E?? E ME
	ǁEEK MEE,
	́E EB EE
	EEEH E.

	  CE , , EFCE
	  E HEE EEE
	  AEEDEE E
	  ́EE EEE.

	CEEEE
	ҁEEM, EEE
	 EE EEEEEH, -
	ED EGEE,
	 E сEE
	AEC - E H!

	  CE , , EFCE
	  E HEE EEE
	  AEEDEE E
	  ́EE EEE.

		 

	EEDEB?,
	ED ...
	ҁEM? E?,
	ҁEEEE
	ҁEE[ EEEE
			  C ,
	ҁEEEEE
			 ME E,
	ҁEEE @?
		  EAEEEEEE
	ҁEE E
			 D EEEEE
	ҁEEE EEEMEEEE
	ҁEE CME EE D E

	EEDEB?,
	āEEEEEDE
	 EEE
	 ? E
	ҁEEEE
	ҁE E,
	ҁEE- E
	ҁEE? D E
	 D EED ?E
			 G M, G ?,
	E ,
			EEE- EE.
	E?  EIEE,
	 E? ? E?.

	EEDEB?,
	āE E D ?
	 ? EE
	́EEEC?E
	EE -
	E[EE,
	E[E- EE...
	 - D E

	́EEEEFE
			  ? EE E
	΁EEA, E
			  (EEED E),
	A E EEE
	 ECEE - E??EEEEE

	EEDEB?,
	āE EEE
	 D E -
	 B EE.
	E- D EE
	́EEEE
	E EEE,
	@ E..

		* * *

	E MEEEE
	́EE, E M,
	EE EEE
	 EE .
	  ? E E EM M?,
	  I  [.
	   OE EHE
	  āE E

	؁EEE ?E,
	́EEE EECE
	JEE EE , IE
	EE IE.
	   [ EEEEE
	  ȁEED E
	  -E, ?, ,
	  ݁E E!

	́E?E, EEE
	? EEME,
	 EEHE EE
	EEE?,
	   EGE "A, E?,
	  J, E EEquot;, -
	  ́E EE,
	  QEQ!

		* * *

	E EEME
	IEEE? E?M.
	E E @GE ,
	M ? E E
	 E E EH,
	ÁE EM EBEE...
	E EE? E?,
	āEEE E EE.

	  ́EEEECEE,
	   E EH EE.
	  ΁E D EE ?,
	  AEEE EE...
	  āE ? EER?,
	  ??, EER?,
	  E EE E EE
	   EEEEEE.

	E GEE...
	"ZE DE E E..."
	 ? CEC?E
	āEEE EEE

	   [ E? E ,
	  M, C CHE
	  BE, , EE?
	  ́EEZEEE.
	  āEEE EIE
	   EE EDEIZE..
	  E 
	  E EM? @?.

	 E, E? E??
	EEIEE?EE E
	сE ED EEE
	F EH ...

		

	EEE H IH
	E@EE E.
	 IMEIE
	E E
	́EZ EE
			   EE EE...
	E- E ...

	 
	E EEEZEEEK.
	 EEIEE
	JB EPEEEE
	ÁEEE?? EE
			  EEK E,
	 D .

	́EEEAH EH
	E E? ?,
	 EE EE
	FE EE...
	EELH EE
			   ED@E
	ρE C ECE- !

	 EE EIH
	HEEE, B.
	EEE C H IH
	EEBME? GE..
	 E EEEE
	?EEEJE..

	   C
		  EEEE
	   E, EE
			  @E...

		 

	E EEE?...
	EEEEE
			  E E?E
	 E?,
	 EE,
	΁EEM.
	FG ,
		   [ EHE.
	ǁEEEI.
	E EE

	  ΁E EE
	  E?, E E
	  āEED .
	  CEE BE
	  E EEEE.
	   C E EE ,
					 EEEFC.
	  JUE, EE ?
	  ́EE ?.
	  ́EEEE?,
	  E ED EE EE...
	   ECE EE
					   E E?..

	HEEE?,
	EE @?
			  E EEE?,
	E E?,
	?? E?,
	ME,
	EEE EE,
				E,
	? ,
	 EE.

	  ΁E EE
	   [, EEE,
	  ED E.
	  ME GE
	  C, EED EE@E
	  C, E EGEEGE
				  GED .
	  E, , JE -
	  C EEE.
	  āEEEE EEE-
	   EE E..
	  JEEE ? E,
					 ...

	E EEE?...
	EEEEE
			  E E?E
	 E?,
	 EE...

		  ,  ...

	ҁEE EEEE E C EE
		́EEE...
	΁EE ? E,
		 ?
	HEE EE
		MEM? E?,
	 E EE,
		 E .

	ҁEE E EEEE?,
		ҁEE EE ECE
	ҁEE E @? EE,
		ҁEE EE E EE...
	AE? E EE 
		 EE EH?
	ȁE EE AEEE
		 EE?

	HE EE E,
		 D .
	 A E EM -
		 DE EEEK.
	EE - @EE EEE
		E E
	 E - EE AEC E
		 E EDE

	E, E?R,
		BK EI E
	CEED E ,
		EE EE.
	 E E, EEBDE
		 EEEZ.
	E EEEE
		DEE EEE !

	ҁEE EEEE E C EE
		сEEEE
	΁EK? - ,
		 E?
	E @, EE
		EEEE,
	M , 
		E-EM?.

	M E, E,
		EE
	M CE ECE
		E
	JEED , EE
		(E EEE:
	"E ? E! E
		 EEM!"

		 - ...

	ҁEEE E EE?,
	E EEEG E.
	ҁE ? D? ?,
	́EED E G .
	сEEE EJE B E
	сEEE E BE...
	ҁEEE E EE? -
	E E E

	EEEJE EE,
	 EA E?EEDFCM.
	[ EBEGEE
	EEEEEE
	 EZ ?ZEEE
	́EECEEEZEEE,
	 EEEEE E EE
	E, EEE EE

	 E D ?,
	E EEEDLH,
	E  EE,
	E?ED .
	 EEEEMEZ,
	? EEHR? E[,
	 E , EEEEEEI
	 EE E EE.

	 EEEM
		EEEIM E
			EGEE,
	 ? EE
	JEE? E,
	 EEE
			 EZEEK,
	 EE ED
	E K.

		 , 

	ҁEEEE ?EE E? E
	EEEE E? @? BE?,
	 ?EELD, EE EEEE?.
	B EE ?EE EEEEEE.

	E IE EED EE
	́EEEE, E? EEEE
	FEEE ? ? EEE,
	 EE  E EEE?.

	  E ?EE ?EE ?EE ?EE ?EE
	   , E ED E,
	  CE EEE E E "EE",
	   EEE EEE"EE".

	  E ?EE ?EE ?EE ?EE ?EE
	  ́EEE EEE EEEEE?
	   DEEE,
	  CE D E ?, ?EE EE

	ҁEEEE ?EE  EM,
	"Equot; E ? EEE,
	 ?EEEE EEEE
	́EE  EEEREIM.

	́EEEE"EEquot;, E ? EE
	D EE E EECAE,
	ŁEE @M EDEE
	EEEEZ EE EEE

	  E ?EE ?EE ?EE ?EE ?EE
	  EE, M D EDE,
	   E?EM EE ,
	  ́ED H EE EE

	  E ?EE ?EE ?EE ?EE ?EE
	  ́EEE? EEE EE
	   EK EBEECE
	   ? EE M ? EEE EE

	ҁEEEE ?EE @E E
	? EEEE E?E,
	΁EEEE EE, ?E BE? EE
	 EE EEEGEED .

	́E, ?EE ? .
	E, EEEE ED E.
	 EE EEE EE ...
	сE EE"Equot;, EEE"EEquot;, EEE"".

	  E ?EE ?EE ?EE ?EE ?EE
	   ? @? EE E.
	  CE EE? CE
	   D EE ? D EEEEE-G.

	  E ?EE ?EE ?EE ?EE ?EE
	  EE, M D EDE,
	   E?EM EE ,
	  ́ED H EE EE

		

	ҁEE, D E, E D E
	EEEED E
	́EEE?, , EE- D EE
	BCE EEE- I,
	 E EEDEEE E
	 ?, EEE?, D B -
					  DEE..

	́EEEEEGEEK,
	E  EEEE,
	BCE ? EEE EE
				    EE..
	 EEE, EE EEE, EE
	 E E? E E,
	G GEEEEEE@A,
				  @A...

	G, EEEE EBE EE...
	, E EE EE?
	 E E E E?
	 E E..
	 EE@E, EEE EEE,
	 EERE, EEE EE
	āEEH EEEE E,
	āEEEEE..
	  AE, D EE EH,
	   EEEE...
	  E EEE E...
	  āEDE E...

		

	ҁEEE E,
	 EE E.
	G EEEEE,
	? EE EJE
	 EEEEEE
			    M E.

	ҁEEE E,
	H E EE
	 ID A EE
	JZ EDE EE
	 EE E
			   .

	 EEME
	DE?? EEE
	 A C E?E
				   E,
	 EEE KE
	?E EEB?EDK,
	 EEJEEEEE
				EEEE EE

	ҁEEE E,
	C E EEE?,
	 DEBEEE
	G - EE
	, EE  EE
	AIE

	ҁEEE E,
	 EE E,
	G EEEEE,
	? EE EJE
	DEEEEEEE
	HEE.

		  

	 DE B,
	 EE BE.
	ŁEB DEF,
	 BE EEH...

	EE΁EE
	, EE@,
	ҁEEE E..
	E E[ D B...

	 DE E
	́EEEG ,
	 EE  -
	́EE EE..

	@EEE
	́E? EEE
	EA ΁E
	BE EE B EE..

	  ҁEECE
	   E EE,
	  EEEE E,
	  ҁEECE
	  H ,
	  D CME DEE...
	  JEEҁEE? E
	  JEE E...
	  ҁEECE
	  ́EEE EEEEEEEZEE.

	 DE E
	ρEEE EEE
	 EE ,
	 EE DE

	J? BE?...
	 EE
	сE EK
	BE?? E? E.

	  ҁEECE
	  EEE.
	  ?EE@H EK.
	  ʁEEEEEE
	  EE,
	   EEEE
	  JEEҁEE? E
	  JEE E...
	  ҁEECE
	  ́EEE EEEEEEEZEE.

	 DE E
	 D .
	 EE E,
	?EE.

	@EE,
	AEEE..
	E D ? ?, BE,
	? EEE...

		 

	 DH IH E EEI E
	 EEM? EEEEEEEH.
	EEEE EEEE ,
	C EEH E EBE E

	 EE EE E EEE@,
	 EE?R FEE E EEEE
	EEBEEEE EEE EFM,
	 EH E EAEEE.

	  ́EEEEK K ?
	  EEEEE.
	   EEEE
	   EE EEE E

	 EE EE EEE? GH,
	 ED H D EE CH E
	E E, EE ҁEEACEEEE
	́EAEE AE.. EE E

	 EE"Equot;,
			   EEEC E E,
	"сEEIEquot; E ,
				 EEEE ...

	  ́EEEEK K ?
	  EEEEE.
	   EEEE
	   EE EEE E

		, 

	 EEE E
	E? EE-
	EE E D ?EEEE
	 EEE E
	E ?EA:
	E EE EEEEE...
	JC EEEE
	 D D
	EE E ׁEE,
	, EDE E ,
	 EEE
	 E EEE?E -
	́EEEAE .

	   E E D E
	   EE, EEEE.
	  - ́EEEE...
	  ΁EE EEEEME?.

	?E E -
	 E E?E
	΁EEE EEEEE
	JEEE H,
	́E E AH,
	 EE @?EEE?.
	E E EE
	EE E?,
	EEEE.
	 E E D EE
	E EEEE
	JEEE- EEE
	JEEE- ? I.
	EEE M EE EJAE

	   E D E
	   EE, EEEE,
	  ΁EEEE.
	  ΁EE EEEEME?.

	, EC @,
	́EE "Equot;,
	́E EEE M EE@ .
	́EEERE
	āEAE
	EE EEE EE EAE
	 , EEEE
	 CJ,
	 EEEE EEE E..
	 E C -
	΁E@? EE
	 E AH -
	΁EEEEEE
	ED .

		

	??, EEED @EE..
	IJE E - D EE.
	 D? E EBE
	 EEIEEE E,
	 EEZEEE
	 EZEEDE
	 EEEEEDR ,
	EE E C.

	сEEE EEIE EEEE
	́EE - GE EE
	āEEEEE E EGE
	āE E E E
	́EEUE G EE ?EEH E,
	́EEUE G EE ?EEMEE,
	́EBEH AGE- E
	JE? E EEJ?E

	   EE E E:
				   "EEEquot;.
	  JE E C?E
				 "EE".
	  ?EEC , EE
				   ́ECE.
	   EE, E,
				  ́ECE.

	сEEE ?EEE ,
	F? ? DEZ EE.
	AAE? GEEK? ,
	E ELH EE?.
	CE-EEEE?EEEE
	́E E?E E EE,
	āEEEEJEZ E
	 EEEEEZE

	   EE E E:
				   "EEEquot;.
	  JE E C?E
				 "EE".
	  ?EEC , EE
				   ́ECE.
	   EE, E,
				  ́ECE.

	́ED EEEEE ? 
	ҁE EEE EEUEE??EEEEE
	H EE? DEEE E
	́EEEEEEEEEEE.
	EE EZEEE
	EED CB E E,
	 EE E EEE,
	JEEEEE B?!

		 

	 EIE EE EEE
	 ? EDEE?,
	 E ? E
	́E JK, E EEK,
	 EEEQ?EED E
	 EEEEE D EE

	 E E? E
	 E EEEEE,
	 G EEEDE
	 C?E EEHE,
	́EE M, E D E,
	 EEM EEEE

	   EEEE E
	   E E.
	  ́EG EEE
	   , .

	 EIE EE EEJE
	 EEE ED EEE
	́E@IE E AEH.
	́EM EE E[, EEE, ,
	EEEEEE,
	 BE H.

	 EIE EEE EE,
	 D EE EE M ?E
	 EEC E
	́E[ E E EEE[ ,
	 E E EEE
	 EE.

	 EIE EEG EE,
	?, D CE BE,
	 EEE?ED EEE
	 EEEE HE,
	́EE EEE E EE
	 EKE ,
	 D EE .

	   EEEE E
	   E E.
	  ́EG EEE
	   , .

		 

	ӁE?EC E? E E
	A?? EEEEE
	āEE, E E
	E? EM EEE
	 E? EH E
	 EE-BDE EEEE
	 EFEEEZ .

	  [ EE EE E
	  E EEI.
	  ҁEE? G ?
	   EH E
	  ҁEE? G...
	  ӁE?EC E? E...
	   E, E E..
	  GEE..

	[ EBE
	EE
	́EI EEEE E
	 EEEEEDEE? .
	E EEGEBE ,
	 E EEEEGE
	́EEEEED
			   EZE.
	JK ZE.

		* * *

	, EEE
	́E?E E,
	HE UEE EEZ
	@??EH "EEEEquot;.
	CE EE,
	CE EE?
	? EEEE. EE  E

	E, D EE?,
	́EEEEEEE
	KG, E, EEED
	́EE E E?!
	"Equot; EE EEE,
	 E EEEEE,
	́EUED DE"EEJEquot;.

	 EEEE
	ZE ME.
	EE E E EEE- EE
	́EEEK @ - E
	? EEEE[ E?E,
	 EEE EEE -
	 I.

	- EE E..
	́EEEE EEED?
	J EEEE
	݁E E?, EEER? E
	, ? EB? EE
	 @ EEME
	 E EIG, EE

	 EEPE
	! E EIE
	C DEE E!
	 EEE EE..
	 EEEC EE
	 E EEEEJ,
	CA ?  E EE

	BE EE!
	E E?E.
	 EEE, EE EEEE
	E, E, D !
	?EE EEIE
	 EEECIE
	JE ?E E E EE

		  ...

	C?EE  E,
	C?E - EEEE EE
	C?E - EEEE EE
	C?EE  E,

	M E EFE,
	́EEE@AE EE?E E.
	M  MEE...
	ҁEGEE EEED EE

	   EEEEDEE
	  сE EEE EEE
	  ΁EMEE ,
	  ? E ?, E

	M, EEE,
	ՁEE - EFE E.
	 EEEEMEE
	"E C EEEEAE"@CEquot;.

	JEEECAE,
	HE EE E,
	E ? , EEEEE ,
	E ? , R EEE !
	"E ? !" - EEECE

	C?EE  E,
	C?E - EEEE EE
	C?E - EEEE EE
	E, EE-G EG EG E

		

	EEEEE, BEE EEE,
	@E ? ,
	DE E, EE HE,
	 EE EEEE

	I EEEEM,
	́EEEE EE EEE
	 EEEEE H 
	E EE G E.

	ZEG DEE E,
	 E E E E
	EEEEEEEA E
	A, EMEE EE

	EPEEE D @EEE
	 E E E,
	āEEEEE E? HE,
	EE EM ? ELE E

	 EEEEEE? E
	 E C EEH EZ,
	 EEMEEEEE
	 E ED L E

	EEEEE, BEE EEE,
	@E ? ,
	DE E, EE HE,
	 EE EEEE

	  J, EEE
	   EEEEE ?E
	  J, EEEE? UE
	  J?, E, E,
	   D E? EE
	   ? EE EEE

		 

				BEE ..΁EAE/i>

	ZEE- ? BDE E
	 ! ρEEEGEE EEEG,
	ZEMEE EEME E.
	 E , EE .
	 E E D E
	E EGE EE E
	E EE?EE

	́EE EE? EAH EH.
	EE- HEEBEEDEEMEEE:
	D D EEZEE E.
	 - ? E EE
	 EE GEEEEEE
	 ? EEL EUE
	 @CZEE DE

	΁EE? EE ?E
	EE EEE E
	 , EEE,
			    EEE.

	āEE-E - EB EE ,
	āEE-E - EEE EEE ,
	EEBDE? EE.
	, E EE? EE,
	E, D EUE
	E EE EJ,
	 EIE: "!"

	΁EE? EE ?E
	EE EEE E
	 , EEE,
			    EEE.

	ZEE- ? BDE E..

		 

	EEGE! ǁEJK E E, E?E..
	CGEE?  EE
	 EE ,
	CGEE E.

	ǁE E  EEEE
	ǁEE D E ?E
	ǁEEE, EEEE,
	?DE EDE

	B EEE E E EEE
	 E, EEEEEEEE
	ǁEE, EDEEE
	ρEEEH, E EEH.

	CZE EEED EEE,
	CGEE E @EEE
	EE D E EE,
	ρEE E E..

		 , ...

	 EE EE..
	 GEED EEIE
	́EEEEAA E
	E E ,
	ȁE.

	 E
	΁E? EE
	EE E[EEE E,
	JEEE ? E EE

	  EE
	  ҁEE E, E E EE
	   E D C,
	  EH EE
	   E - E?E
	  āE EZ E@ E.
	   ECMEE D E
	   E 
	   AE

	 EE EE
	 GEED EEEEE C@,
	E E E AE
	 G E E D G E.

	?G, F,
	 E EE D .
	E? ZEBG,
	́EE? E E: "ÁEE"

	ҁEEH E
	E EE E@.
	 EE
	ˁE? E, E? E

	 EEGEEE
	 EE IE?E
	EEE EEM EE
	́EEEGEEEEE D EE..

	 E@CED@C,
	E C?E
	E.  ?EEJA,
	@ZE ,
	 E EEB
	EEE EE EE

	 EE EE
	CBE EE
	 EZEEE E ,
	 E, EZ E EDE..

	BEE EG,
	 , EM, AEEE
	JEEEEEEE
	, EEEEEK, @AC.

	  EE
	  ҁEE E, E E EE
	   E D C,
	  EH EE
	   E - E?E
	  āE EZ E@ E.
	   ECMEE D E
	   E 
	   AE

	 EE EE..
	 GEED EEIE..

		* * *

	- EED E,
	- EED E?,
	- EE@? D E ,
				  D E .
	E - D ELE
	 E D E?,
	E D E EE
			    EED E .

	݁E ? E EEM,
	B D JEE .
	 E KH E
	H- BM AE

	M CHE
	M ,
	M E
		   E E EE
	 EE? - D ?.
	āEE, , ?,
	E EEIE,
			 EEEEE?EEE

	 E EEE .
	 EE ,
			    " ED ".
	 E EE
	B EEE? E-E.

	݁E ? EM, EE,
	 E EE EED EE
	 , ED E,
	 EEE EE EE

		  

			 CME E .. E
			EE? E JKEEEE
			"AE E" E . .AEBE

	"EEE, ME E
	JEEE - DEE 
	, EEE E EDE EEquot;,-
	D EE-EE
	 C A E- E MEE,
	 XEEE E
	 EDEEE EE
	CEE?EEEEBE

	  E?E E E
	  A?E E E?EE.
	  E?E E E
	   EEDE
	  E?E E E
	   D EE EE? E - D EE.
	  E?E E E

	 D E EEG
	 EE, E
	C EEE E? E...
	@E ? . E!
	E? EE- EEE
	E E EEE.
	 XE- E,
	 EEEGEEEE.

	  E?E E E
	  ҁED EE EAEE? CE.
	  E?E E E
	   EE !
	  E?E E E
	  E- E? EC EE BE.
	  E?E E E

	J? EE EEGE
	 E E.
	, EEE D EEHE,
	 @CEEEEE
	́EEE EAEE...
	 EA EEE EʁE
	E - EE E..
	...āEEE ED E!

	  E?E E E
	  A?E E E?EE.
	  E?E E E
	   EEDE
	  E?E E E
	   D EE EE? E - D EE.
	  E?E E E

		17 

	 EDK ED CE,
	́E E, E D E,
	EEEEEEE ,
	́ECEEE ED EE
	EEE ID "D, D, D, D, D!".

	́EEEEE ED EE,
	́EEEEEE D EEE
	́EE E EE D E?EEEE
	́EEE EE EEEG EEE
	 EE C E"DE DE DE DE".

	́EE EE , EIEE
	́EE E @CE- E .
	́EEE E ZE D AE E,
	 BE E, E?EE
	E E, EE EE"D, D, D, D, D!".

	 EDK ED CE,
	́E E, E D E.

		* * *

	؁E ,
	EE
	 EEEEEQA.
	 E ,
	E EEQE
	EEEEM EE
	DEE E
	 E E
	D D E

	EE EE EE
	E E
	 ?
	 ZEE.
	K EE
	E?G, E,
	 R ,
	 , E.

	? ? - EE E
	ŁEEEE .
	, EE
	 DEE
	, EEE,
	M ?EEE.
	 E?EME
	E
	 EEE

	 D EDEE, EE
	JEEE,
	E E@
	 EEE
	-E, ?, EEE
	 EEEEE,
	 E  -
	݁EEEE?E.

	E ? EE,
	́E EEED ,
	ǁEDB? E? C E
	EEEG E
	DEDEE
	́EEEEEEE
	́E EE.

		* * *

	K E, EEE?EE
	K EE E ? D.
	  E , EEEEDK,
	 EE ZEE.

	?, , E E,
	 ?EE EE ? C.
	 E EE E 
	CAEEE DEEE E.

	ÁE EX C EE EE
	EEE, Z E
	CE E EEME EEE
	 ? E EEE EE

	 EEH, E 
	 EE, EEEE EE
	EEE EH EE EEEE
	 EE EEEMEEE

	EEEE, R E AA!
	JR EEEEEK EZE
	 EEEH EE
	āE@EE D E?E?, EEE

	CE E- E,
	́E EEE EEEAE E EE
	JE- D . ?, EEE,
	сE E EEED EEE.

	 E?? , EE, EEEE
	B CEEM !
	JE, , H, CZD .
	 B EEEE!

	 EE, EEEMEEEE
	BE E BEL EE
	 EB, EEE D B,
	, EE, EEEE? E сE.

		 

	E? , KEE EEE EEE.
	 D E EE. , E
	D EEE M EE
	 EE ME EEE
	 EEEECEEI,
	 , EDEE ? EE
	 E EK EE GEME..
	́EG EE - @? E E

	āEEE E ?, ED-EE
	 EEEEE EE C?EE
	E E. E ED EE
	CK EED RE EE.
	́EGEEC - ? EEEEME
	āEEE: EH EE EE?...
	- 64 EME... - E I.
	 ? EE ? AEE E

	 EEE EEE EEE
	 EE ED QEEEEA.
	 E, M E ? EE
	ҁEEBE@E EEE
	 E, M EE E,
	?E? - E: ", ?!"
	 ERE (E, R, EE..)
	- 64 EME... - E E

	ȁEECI - @L E.
	 EE ́EE EEE?...
	 EE E E
	EE CABE.
	 E E, EAM E
	́E? EEEDEA E
	C E - EEEE EEEE
	 @?EM EGEE E

		  

	 E D EE
	́EE, ? E,
	 ED EE
	 CMEEMEE
	 E, D E

	EE E@EX - E
	EEEEGEAEEE.
	B @ ?EE,
	EC EE?.

	 E EE HE
	, EEEH,  E EE
	BEEE EE
	EE EEEAE

	, EDE E,
	́EEEE? EE
	 ZEE
	, EDE D E
	 E E, C E

	 C EE
	E E EC?L E
	E EE
	 REEE
	EE EE.

	E E EE,
	؁E ?E
	E EE B EE
	 EEE EEE
	EEEME E.

	EE EE HE
	 EE D E
	?E? ...
	 E E,
	E , E E .
	́EE E?
	EGEE G EEEEE
	ρEEEE
	́E@EE E? E.

	 E EE HE..

		 

	EEE[EEAEE
	́E E EE
	́E EE EEEE
	H E EEEE
	, EEEE
	сEEE ? E.
	  M EEE
				M,
	   CE? DE
				  !
	   EEEE M,
				  M
	  EE - E!

		, EE
		 EEE E
		E, E EEE E
		́E? D ? E

	́E EEEE
	 EEEED E?,
	E?E EE
	́E IE- ? E..
	E GEEEE EE
	 DEE ME
	   E EEEME
				   EE
	  EE ,
				  !
	   E-E E CME
				  H...
	  G EEE E.

		, EE
		 EEE E
		E, E EEE E
		́E? D ? E

	 , EE, EEE
	EED BE
	B D EEEE EEIE
	 E ,
	M EE? E
	́EEE ? E- ? .

		* * *

	݁E E JEEEEEEEEE
	݁E E EEE D E?E..
	 D ME?, CED E
	݁E EE EE R??

	݁E E EEEEEE EE
	 D EQ EEEEE
	E ?, , EE,
	́EEE D EE E.

	 - DE,
	AE- ,
	 EE EE- EEEEEE,
	ED ,
	J? J,
	 EIK E E E.

	ЁE - EE,
	΁E - EEJE,
	E BE EBE
	EEE
	EEE
	AEE EEEEAK.

	݁E E JEEEEEEE? EEDE
	 ? D C , BE?
	 , EE, EM H A DE
	EEE EEE BEE

	݁E E JEE A,
	 EEEEE, EE EE
	݁E EE, EDE E E
	E EE, EGE!

	FE EG
	? EEDEGE
	E GE EED DE
	EEE
	 E EE,
	 EZEEE

	сE?EEEE
	CH ́E
	ELE? EE
	ҁEE ?
	AE, E[?
	  , D C, EE

	݁E   JE EE
	 EE EEJ EE?
	? EE?, EE E E
	EE EEK E- EE?E...

		* * *

	D E D EEE@B.
	ZE EE E C.
	E? EE EE? D E?E-
	EED EED , EE, .
	 EE EC?EE EEEC?E
	ρE, E EECGE?EEE
	΁E EEEEEEBEEE? EEFCE
	JEED EE  "G".
	MEEEEE R EB - ECE
	΁EE E EEEEEED .
	EE- ?, E, E EE E
	 ? M, EEEEAEEG ?.
	EEK?, E EE? ED E.
	EE, , , E AE
	ʁEEE, EE D E?EE?E
	 GE E?EE EEEE.
	 EE EEEAK EA,
	́EEE E E?EE@...
	J E, EEE - JEEBE , -
	 EB EG ECEE
	 EE EE EE EE?,
	B EBE E EEE.
	[ - E, EEE?EE E?,
	JCEEBE EE C?E
	EEEG E D E EBE,
	́E@F, ?, BEEEE .
	E E G EEBE
	 BEZEEDE EKE
	 @ED EEEEE,
	M BE E DEHL EEE
	 E E ED , D E

		 
		 

				  EEE- ? M.
				 E?E EEEE
				EE EG?E EEEE
				 EE ?E? M
					   EDEEE

	 -  MK E
	AE EEEE
	EEE
	EEMEGEEZE
	B EEEEEE
	 EEEEE
	 - , EE E
	BE E?.

	 EBD, ? C E,
	́EE? M,
	 ? EEE
	ȁEDEZEE
	 E E
	 MME@AE
	GE E EEG,
	΁EE E.

	ρEED ? E?,
	? E?EE,
	GE EEE,
	 E EE EE.
	 EEE ECEE
	 DEEEJME
	KE EE
	ρEEMBEE

	 - , EEEEE
	E AEEEE
	MEEE EE,
	JEE D EE
	 -  MK E
	AE EEEE
	EEE
	EEMEGEEZE

		* * *

	 - ?EE EED E
	 ? EIA,
	? EEE, - E
	D E? - EH,
	JIE- EH,
	 E? - EEE.

	 ? EE D E
	 ? EE D E
	́E EEER E?.
	сEEEEEE
	 E? EEA,
	 EEEEEE?.

	 - ?EE EED E
	 EAA,
	JEED EE? E
	 'EZ D ,
	E ? EE C E
	́EEEE? D E

	́E , G I
	E H E?E E
	́EE D EK??.
	 E? E-
	 EEE E?E
	 EE , ? E

	 - ?EE ? E,
	E, EE D ,
	 E ME EEE..
	́E E:
	[ EE,
	EEE"EE".

		 

	 EEEEE EE EE
	 EEE E EEEEE
	́E EEERE E
	CK EEEE
	́EFR, E, D BME.

	݁E EE E ?.
	E E E, EE!
	 EEDEE
	 EE E
	 EEE EE,
	EE E

	́EEEABEE,
	? D ?E EE
	 ? EE? C BBE BBE
	 C'E, CE
	CK E-MEEE,
	, EDE JEEEEBE

	́EEJE
	́ED EE EE,
	 E EED E?E
	́EGEE E
	 E FE,
	 EE F E?EEEGE.

	EE EDE E I, E DE
	́ED , EHE E EIE
	 EEE E,
	IE  D E
	H E EE I.

	B EEH ? E EE
	́E  K D D E,
	HE EEE,
	 EEEEE
	 EE E? E? E

		 

	 E, EEG EKE EEE
	EE [ ?EZEAEE
	, EAE EEH E?E
	BEEE EE EE E @E.

	 EE IHM E E EE,
	 ECE, EH EE
	 D ԁEE DEEEE
	KE - EEE EEEEԁEE

	 EE E, E, EEEB E,
	M ZE EE E EE E
	́EE  EEE,
	 EEEE E?M E H E

	 ? @E, JUEE EE?,
	E, EDE EEBEED.
	 E?E E AE E E,
	EEEZE[ B E EE

	 E, E, EE, EEE
	 E EEED E
	 E, EXEAED D E
	 E E, EEEB EE

	ʁEM , M E EEEEE?,
	, EE[?, D , E, EE
	ρEE EE? EEEE?,
	 EE EEEE? - D E-

	E E , EE, EEE
	 E EEED E
	, E , E? GEED E
	 EE?EEEE C.

		

	 E? EM ELH M?,
	E-E EE
	 @EE EEE- E,
	 ? E? EEE

	  VE EEEE,
	  , EEE
	  EEE- E,
	   E ? EEEE?E
	   EE EE

	 EBEEEE E X,
	 EEEER C E
	 D EEE JEEEE[...
	E E- EEEECE

	, EER, EEE E
	 EE@ EE E E E
	́E? EE- R EEEE
	B E CEE EE

	  VE EEEE,
	  , EEE
	  EEE- E,
	   E ? EEEE?E
	   EE EE

	́EE EE E
	 E, ? EEE E.
	́ED E EE M,
	EEE M  EE

	 EDE E EEEZE
	́EE ? - D EEEE.
	 AE DEEE
	E, EE EBE.

		 

	 EGEEDEEE
	 EAA EE
	EE,
	CE EEE
	́EEEJEEEEE.

	 ? CE? EEEEEE,
	 EFE EE E.
	 EEEE ?,
	E DE E?
	[EE E E

	  E EEE, EEEEBEEZ
	   D BDE EEEEME
	  EE E
	   EEED EEZ.
	  E EEE!
	   E , , EH?

	 EE, E?, EEIA.
	΁E EEEE E?EE.
	́EEE AA,
	  E? A.
	 EE@EXEEE.

	 EE E ZE EE "E"
	J, CBEIBE.
	, EE? E, EE DML 
	"B?, - E, - EEE!"

	  ́EEE EEB,
	  B EEE EE
	   EEE EE E
	   E?E EEE EE ...
	  ́EEE EEB,
	  B ? EE E CEE.

	EE IHG K EERE
	-GEE EEEE EEEH.
	 EEBG, 
	, E?E RE
	́EEEEE C E.

	  E EEE, EEEEBEEZ
	   D BDE EEEEME
	  EE E
	   EEED EEZ.
	  E EEE!
	   E , , EH?

		 

	 E @EE
	 M ? - E
	JEE E EE,
	 E

	?, EZE,
	́EEC? EE, EE,
	 EEEME
	@EEB DE

	  B EEEHA
	  J EL E
	  B E G EEE
	  CEE?E

	  B E EEEEEE
	    H E E
	  B EEK ? 
	  AZEE

	 E @EE
	H EEEB E
	 @EE E,
	 MEZ.

	́EEEE E,
	JED EB EEE?,
	 EEE E
	 EEE EEE E.

	  A ? EE
	   EMEH E
	   CME? EE
	   ӁE.

	  BE EEE
	  ́EB  E,
	  ́EEE- EEEK 
	   ? сE.

	 E @EE
	 M ? - E
	JEE E EE,
	 E

		* * *

	 E- E
	 EE
	 D E E
	́EEE E
	? C EE
	 E EE BE? E
	EEE EEEEE
	 EEE

	́ED E D E
	 ? G EE,
	 EEEEEEEEEE
	EEE
	F? E ? D 
	 EI D EE
	 I E, ? D EB,
	 E[ EEE

	EE DEE
	E ?E E
	? EEEE
	? E E .
	 ? , E? ,
	EE ED RE
	EEEE,
	, E.

	 EAE , ? EEE
	 E? @GEE
	 E EEEE E
	 EEEE.
	EC, E? BE
	ÁE CE, E D EE
	́E EE-
	 EEE EEE

	Q CE EEEEE
	E- D E E
	 H EECMEEE-
	́EE AAE.
	 E E? EE
	EEEEE H,
	 EME
	 EH EEEEAE.

	 E RE? EE
	 EH ED.
	āED E EE EE DE
	 EE?E.
	 ? EEE D,
	B, EEED,
	EE EE ED,
	CEEF - E.

		 

	 E EE? ,
	 EEM E E...
	ZEE IME
	сEEE EK,
	сEEE EEE EGEE .

	  ZEEE - EEEEE.
	  ́ECMEZ, E EGEE.
	  ZEE EE.

	 E EE? ,
	 EIEEE EEE
	M, ? EEE E? E
	 ? ER A E

	   BDLH E EEE..
	   EE E EE?,
	  ZEE EE.

	  ́ECMEEEH E,
	  E, EE,
	  ZEE EE.

	 EE? B EE?? K.
	EEEJEEEE E EDJE EA.
	JE C C?[? E BE? E.
	΁EEEEEEEI EZEE.

	 E EE? ,
	 EEM E E...
	ZEE IME
	сEEE EK,
	сEEE EEE EGEE .

	  ZEEE - EEEEE.
	  ́ECMEZ, E EGEE.
	  ZEE EE.

		 

	 EEE? EEE E
	 EE? EE...
	 E : " E?
	؁EE EEEE,
	 E D GEEE
		́EEE E!"

	E EE EE,
	E EEE
	 EC E EE
	 E K,
	сEE, EM - E
		E K...

	 F? EE ERE..
	 EEE EEE?,
	 EEEEEE- RE..
	CKEE E..
	C EEE? EE
		 E EE...

		JCM, EE EE..
			́EER - C.
		JBK, EA EEE
			EEE EG.
		JCB, EEE EEE
			D E- D .
		JCM,
			EE..

	 EE EDE 
	 CEEEEEEE,
	@E E E,
	 E EEEZE,
	 EEE EEZEE
	ρE?EE E? .

		 

	 E? E EH EDM, EEE
	? EEK E @EEE
	 ED EE EE, E C E
	E EFEEEZEE A.

	 E? E EH EEIZE,
	 EEE EIE EEE DE
	 - "FRE" EEB,
	 E E EEEEE?EEE

	EEEE EEE?, EEE? ? EEE...
	 EEE ME EGBEEEE
	 EH H EH E E?,
	E? E EEME@EDLH .

	ˁEEE EH, EH E? CK
	 EE, EEEEBM ?EEEA .
	 E? E, DEE E,
	CKEEE @EREE E

	́EEE[E, E DEE
	 "AEquot; E, EBEE BE .
	́EE? , @EEE E?
	 ?E, EAEEL E.

	 E? E EH EDM, EEE
	? EEK E @EEE
	 ED EE EE, E C E
	E EFEEEZEE A.

		* * *

	 EEE, E-,
	J?EZEEDEZ E
	 E I,
	 E
	 E EEE

	́EI ?EEUA E
	D DEEE? EEE
	E D EFCEEE -
	 ZED E

	BEE E E E!
	E EEEEM EEE
	 EEE
	E HEEB
	D E EE.

	KEGEEE? E,
	EEE E.
	, ? M E E
	 EʁED .

	E E EEE E
	EE M EE E EE E.
	EM AE
	 - CEE,
	 E - EI E.

	 E EE EE@AC:
	 EEE EE
	E...
		EEEE,
	 EE @E EE

	 - EEEEE
	EEC EEE
	E
	    EEGE..
	 EGE
		   E GEE

		

	 E?, EEEI, E E
	ABBEEEABEсE:
	ҁEEQ, ,
	́EE- EEEE-
	  EE@ .

	΁EEK EE, DE
	JC - E EE@EE.
	 EEEEE
	 EBE EE,
	 EECMEEEEE E

	 D ?: "?" E" EH?"-
	 EсE, EEEDEEEE!
	? E JI,
	Z, EEEEEE
	 EE E C ?E.

	ӁE - E? E?, E? ,
	E ? EEE- EH.
	 K ? E E
	EEE EE
	́EEEE EEEEZ.

	 E? EERE EEH M E? [.
	΁EEEDE EE A, E?E E?
	? MEEEEE
	H H "?C",
	́EEED .

	 EE? ED, EE EE
	ӁE ED, EBJMEE
	 EE C A,
	EEE E A
	EEEEELE EE.

		 

			? BE ..M

	 EZ E ,
	B?EEEE@E @EE,
	́E E E E D EE
	́EE@E EEBE GEE

	E?GE E EE,
	́E ?EEEEEEE.
	āEEE?E G EEEE
	EEDE EE.

	   , E R @FE
	   - , E E
	  M E @.
	   , E E
	  MEEIE FE
	   , R, EE?

	 EZ, E ,
	 AEEC E EEE
	EEEE, B, E@,
	 BEE E E

	   EEE
	  ́EEEEE
	   B E, EEEE..
	  J ,
	  ΁EEEECG.
	   EER ?EEED EE

	 EZ, E ,
	́EE E?? EEEE,
	D ?EDEEL E
	 EEG,  D E

	   , E R @FE
	   - , E E
	  M E @.
	   , E E
	  MEEIE FE
	   , R, EE?

		 

	 ?, EED CE EE..
	E EEHEE?EEE
	E E, E EAEE
	 E@E E EEEE@.

	E EEEE EE[ K,
	CE EE? E GEED EDE
	 E EE, E E ,
	-G  EEEIEE.

	C EGA E, ED EDE
	ρEEEE EIERE..
	 E EBE?EEZEEE
	"E@CEEEEED E?"

	 EC -  E EEEE-
	EELE E A EE
	́EEEEE EE..  E
	΁E CEEBLH EE

	 UK EEEE E
	AEEECEBE CE..
	 E, EE EE,
	 EEE E E, E

	C EE ?. ́EE E BE?
	 EE? E, ED CE
	EEIE@ CME EEEE,
	EE @? EE? .

		 

				EEE EEEE@AC

	 D E E
			 EEE? EEEEFE EEE
	E, EE?E D
				EEZ EE
	 D E E
			 EE E EEEE,
	E EDE
		   E Z DE
	@E?, EE EEEE
				   E E
	́EE E,
			   EE , EE D A?E
	 E@EE
			   E EE CI?
	 D E E
			 EEE?EEEEE,
	́EGE EE
			 E E.
	B E?E
			 G , G EED EM
	́EE CH,
			  EEEE ?E EE
	EE E... EE
			   JEE E D EE,
	 EEEEEEEEQ,
					 D E? ?
	 D E EE
			  E EEE,
	H E? -
		   E? RE? E
	 D E ,
			 EEAE,
	EEEEME
			  EEEEEEE.
	 E,
		    E, EE EED E
	́EEE ? ,
		   EE E? EE
	 ? D E E?EE ,
			    EEEE C?E
	́EEEDE
			 E ECZEE
	 EE ? ,
		   GEE D EEE,
	 EE? ,
		   EEEED EH !

		

				CME EBE
					   .AE/i>

	 E EE
	E EEEEE
	 EEH EAH EEE.
	 EEEE- E,
	́E EE, EEEEE
	 ? ? ? .

	? DE EE
	BE- E E.
	 EE? EH EGEE
	 , EE E,
	ÁEE E GE
	?E EF EEEEE

	?EB E,
	́EEEKE
	EE - D R.
	EEE
	 EEEE E,
	 EEEE E

	΁E?EED E
	 EE? CE
	EEM EEE
	 ECE BE,
	 DE EEEE,
	EEEE? E!

	́EE?  EE
	C EE E E
	 EZEEECE
	EEEE E E,
	H, E? EEE
	D E  E

	EEGEEEE
	E E-,
	 EE- E EE
	EEE E,
	H, E? EEE
	CKEEBEZE !

		

	 EE? ,
	CAE E
	CAE EE,
	? EK...
	ҁE EEEEE
	B EE E
	ЁE?E E EEE
	C H EE..

	ŁE? E?E
	 EEAEEE
	 ? E EDE
	 EEEE..
	 EE EZE
	E EDE,
	 ? ?E? E?...
	[ - E EE..

	"? - , - EEE"
	 ?
	EEEEC EDE
	 E - ...
	́EE EE @,
	 E? E
	 E
	 E, EEEB
	́EEE...

	B EE E
	? EE
	 "?Equot; ERE
	EE?EE..
	 EEE
	 E E
	 E EE
	A E.

	 E 
	ȁE@EEE
	 EEEECE
	EEEE
	G D EFE
	G EE "E!
	ҁEH, EEE
	́EEE EE..."

		 "i" 

	 E? E? EE?
	 EEE, EEE,
	 ? EEE,
	H, E?G EAZE

	 E @ME
	B ME, B B?.
	M AE- D EE E
	K ȁEEEE? E.

	 , , D EEE?
	́EED , G EE
	  E- EEIE
	 EE EIE

	EEEIE- EE
	E?, EE...
	  EEEE,
	 CEE M D EE?.

	E ȁE, EEH,
	 E EE E EE!
	 ? E,
	 E EEEEE!

	KG K EE EȁE,
	Z E EAE EEE
	āE GEEE D .
	 ? EE EE

	 , EEEE
	JEER ?!
	  EE,
	 EEE B? EE!
	 E?E? 
	 @EEEEEEEEE
	"ǁEE- E,- E?Equot;...
	 E- - @.

	C E EE.
	E? E
	EE -
	 E?.
	EEE
	AE...
	 C ,
	FE E...

		 

	 EBRE? ED EE EH,
	сE EIE DZE
	GEEE ? H
	EEE E.

	EE?E EE EM
	ZE E? EEEE,
	 E BE CIH E
	́EREEEEDEE

	, E EEBEZEDEE
	EEE E?E? EK:
	"сEEE EEEE BEGE
	́EEJEEEEEE!"

	? @E EEEEE
	́EEEEE
	E EEE @AE? EE..
	 BE E E EE...

	  E E?, EE E EEE
	    E EE, CE
	  E, D ? āED E , CE,
	  CE CE CE CE..

		 
		 " "

	 EEE EE?.
	́EE? EE:
	J - E EE..
	 CE? EEE
	́EEEE ED 
	C EE EB, R...
	AGEEEEE ?E-
	 ERER EEE
	 K .
	́E? EEEI -
	E, EZEEE
	 D E..

	 , EEE EEE-E?
	CEEEE EGE E.
	 EE(G C G EED E:
	"KBEEE E!
			  ҁEE?.
				 ҁEE?..."

	 @GEEEEE
	 , E
	B BE..
	 EEBE EEEE?
	ÁE?EEE?...
	E? , EEEE.
	E KE EE
	 , M ERE.
	 EE ...
	 BEEE C,
	BE E EE- EE
	 EE...

	EE EDEE K
	 EEEE, E EEDE..
	- @EE A. E? E..
	́E E E ׁE - .

	 EE EIE
	"́E E. ҁEEE
	G  .
	 E EE E
	 ? ..."
	 EEE?, E? .

	"́E, - E, - CEE E?!
	́E EEDEEE? .
	́ERE EEEEEE,
	́EE? ? EEEEEquot;.

	 EEE EE?...
	EE E?...

		  ...

	 E EEEE
	 EE, EEE E
	́E D.

	 EEEK,
	 EE EE,
	 EE...

	  AA?E EEEE@,
	  E EE?EEB.
	  ED  EEE
	   E EDEM
	   EE E E
	   EE? E E..
	   EE? E E..

	 EEDEE
	 EEE,
	 EEGEE

	 E EEEEE
	 EEE EEE E,
	́EE!

		

	 I EE C EEC EEE
	E, EEE E E.
	 EAEEE- Z EEZ,
	ȁED EE EE EEEE

	 EE EE EED @,
	 ? EE EE EM,
	C, EEE E, EDEXE?,
	 EE EE, EE E EEE

	 E EEEEEE
	G EE?EEEEEEECE
	́ED E - EE EZ,
	 EGEEEEM EE

	 ED ?, EEE E
	΁EZEE EZEEEE
	 D DEEPE? ?
	́EE EZEA.

	 EEE:  @EE
	́EE@EEE, EEEEEC?
	 EEEE, EE EA ?E-
	 EAA E EEE E

		 -

	 EEJBK, AJBK,
	CK E? , EEEE, DEEE
	 D@JBK E,
	EE EEEE EE

	?? JEER EE
	?? , EEEEEE
	 E?, EEE D EEEE
	 E EE, ? E,
	D, , EEE EE M ? EEE

	JEH E. ́E!
	EEE? E, E@ E EEEEE
	сEE EEJE,
	BE MEK EEEEE
	 E? - EHEE? E.

	 EB? E EE,
	B EE[?E ED ECEE EE
	E? EGEHEE?,
	 EEEE - E DEME

	 EE ??E?E EEEE,
	D E?.
	́ED, EV! ́E EE .
	 E HEEEEEE
	 E EEEE- D EE

	 EED E AH EPDE
	 ? , E EE EE,
	 E, D@JBE CAE
	JEEE CM.

		 

	 E, ? E, ? E?
	E? D - ?E
	ׁE ? GED EEE?,
	BE EEEEEE.
	"сEEEquot;, E? EE
	́EE "сE?", E EE
	CKEEEEDEE
	ρEEE - EEE EH.

	E- E D EE,
	́E EEE@E.
	-2 EH - ED E
	ρE[ E - EE EE
	 EEEGE EELE
	" ME [ - EE!"
	 E ECE " EEEZEquot;.
	 ?  D EEEE?!

	M, ! E ? EAE,
	 ǁEEEEE E
	HEE @EEEÉE-AE, -
	EEEE
	EDE GE- AE E
	 EE EE?, EE E.
	 EE?E- D EE,
	 EE EK D E

	E ?EEEE EEEE
	 EEEE, E.
	 E DEEE -
	D EEE EG.
	EE EE- ? EE.
	EE E ERE
	@J EEE E -
	E R EC.

	, EE - E, D EM,
	́EEE EEEEEE
	 ? E
	ȁE, EE EE E?
	E E - EE
	 EEE E
	 D E , EE,
	 EBE? ? ? R!

		* * *

	 E E E?,
	JEEE? ?EE EM.
	C EA EED E ,
	 EDGEE? - GEM.

	 E EA E E
	, EEEEEEE
	JEEE E D BE EE
	΁E[? D EED?.

	  E.. DEEM? E.
	  E.. EE? EEK E.
	  E.. G BE .
	  E E E..

	 E E D
	EEEEE E IE
	, EE? E DE,
	 D EE EECIE

	 E E E
	ҁE EEGEED BEE
	JEE EE E
	 EE E, ? ? E.

	  E.. DEEM? E.
	  E.. EE? EEK E.
	  E.. G BE .
	  E E E..

	 E E DE
	 ZE DEEE.
	EEE E,
	 , E E EM[E

	 E E EE
	 EE EEER? EE
	́EEED ? EEE, G JK.
	HM E, EEE D E

	  E.. DEEM? E.
	  E.. EE? EEK E.
	  E.. G BE .
	  E E E..

		* * *

	 EEBE ED
	΁E EE EEE .
	D E?, ? AE E
	 EEE - EE ED ?E

	EEEEE EECEE
	DE , EC D BE.
	 DEE, EE E ,
	 E EE, EA E

	IM ?EED "EEquot;,
	E EBEEE "A".
	, EEEM EE"E",
	H EEE EFCEA.

	 HE EE I@,
	 EEEZEE EE
	́EEE E A,
	́EE?EEEE.

	E E , EEEE?E-
	ED ?B AME
	 "A EEquot; E?? EE E
	GEE EE EEE

	 EE EE.. E? E.
	[ E, EBE, EEEM!
	 E, EEEEBE
	 , EEEE? @EE

	 EEBE ED...

		* * *

	E? E C?EE,
	ρEE C EEEBE
	MEEE EE
	 E EEME.

	AB Q?E E,
	JEED EERE
	ׁE- G E EEABE
	 @EEE@EE?EE

	   EK D EE,
	  G EEE EE
	  , E? E EDE
	  E? E H.
	  ρEEE, E H.

	, EEEEEDE
	 E, ECEBE
	E ZEK,
	ECE B?E

	   E? E,
	   EE?? AEEAE
	  ́EE ? E, EE
	  AEEEBE E.

	C EC EEE,
	 EBEEE
	HEED EE
	HEE? E? EE?